Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoitus on tukea osallisuutta.

Työ- ja päivätoimintakeskuksissa järjestetään päivätoimintaa eniten tukea tarvitseville. Päivätoimintana tarjotaan muun muassa vuorovaikutustaitojen ja jokapäiväisen elämän taitojen harjoittelua, luovaa toimintaa, ulkoilua ja muuta liikuntaa, opetusta, yksinkertaisia työtehtäviä ja virkistystoimintaa.

Päivätoimintaa järjestetään kehitysvammalain tai vammaispalvelulain perusteella. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä ohjaa asiakkaaksi päivätoimintaan.

Kehitysvammalain mukaiset työ- ja päivätoiminnan palvelut määritellään asiakkaan tarpeista lähtevästi erityishuolto-ohjelmassa.

Käytännössä päivätoiminta kaipaa uudistustamista. Ainoana vaihtoehtona ryhmämuotoinen toiminta ei aina vastaa asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Päivätoiminnassa tulisi tarjota tukea, joka edistää asiakkaan mahdollistuutta tehdä omia valintoja ja elämänsuunnittelua sekä vahvistaa hyvinvointia, toimijuutta ja osallisuutta.

Erityishuoltona järjestettyyn työ- ja päivätoimintaan liittyvät matkat ovat asiakkaalle maksuttomia.