Tällä sivulla kerrotaan mitä tukea vapaaehtoinen voi tarvita ja saa live- ja digikaveritoiminnassa

Kaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa. Jokainen vapaaehtoinen on toiminnassa mukana siksi, koska itse niin haluaa. Jotta vapaaehtoistoimijuus on mahdollista, tarvitsee jokainen siihen hieman tukea. On tavallista, että järjestetyssä ja laadukkaassa vapaaehtoistoiminnassa tarjotaan toimijoille tukea.

Mahdollinen kotoa tarjottava tuki

Yhdenvertaisena kaverina toimimiseen ei tarvita erityistaitoja tai koulutusta. Vapaaehtoisena toimimiseen tarvitaan kuitenkin arkipäiväisiä kaveritaitoja. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi oman mielipiteen ilmaiseminen, oma-aloitteisuus ja toisen ihmisen huomioiminen.

Vapaaehtoistehtävänä on pitää sovitusti yhteyttä uuteen ihmiseen, tutustua ja tavata häntä sovitusti.

Mikäli arkipäivän kaveritaitoihin tai vapaaehtoistoistehtävän suorittamiseen tarvitsee tukea, on tuen tultava omasta takaa. Tällainen tuki voi olla vaikka läheinen, henkilökohtainen avustaja, ohjaaja tai puhetulkki. Kumpikaan vapaaehtoinen ei voi korvata mitään tukipalveluita. Kotoa voidaan tarvita pientä, mutta vapaaehtoistoiminnan onnistumisen kannalta hyvinkin merkityksellistä tukea.

Taustatukihenkilö – toimijuuden tukena!

 • Jos tarvitset tukea vapaaehtoisena toimimiseen, täytä hakemus yhdessä taustatukihenkilösi kanssa. Myös hän täyttää yhteystietonsa hakulomakkeeseen.
 • Taustatukihenkilö voi olla kuka vain aikuinen henkilö, joka voi tarjota sinulle tarvitsemaasi tukea.
 • Kutsumme myös taustatukihenkilösi haastatteluun mukaan. Näin hänkin saa tietoa toiminnasta ja voimme vaihtaa ajatuksia yhdessä.
 • Taustatukihenkilö voi auttaa esimerkiksi sovittujen aikataulujen muistamisessa, tekstiviestien lukemisessa ja kirjoittamisessa tai vastavuoroisen keskustelun tukemisessa.
 • Taustatukihenkilösi kanssa voit valmistautua kaveriparisi video- tai livetapaamiseen. Hän voi tukea sinua keksimään kysymyksiä ja kerrottavaa kaverillesi.
 • Joskus taustatukihenkilön tukea voidaan tarvita esimerkiksi kaupungilla liikkumisessa ja sovitun tapaamispaikan löytämisessa.
 • Taustatukihenkilö voi auttaa tarvittavien tukipalveluiden, kuten puhetulkin, henkilökohtaisen avun tai kuljetuspalvelun tilaamisessa.
 • Yhdenvertaisen kaveritoiminnan on tarkoitus olla mutkatonta yhdessäoloa ja antoisaa kummallekin vapaaehtoiselle. Kummallakin täytyy olla taito tai tuki kohdata toinen tasavertaisena nuorena tai aikuisena.
 • Kannustamme sinua keskustelemaan taustatukihenkilösi kanssa ja sopimaan missä asioissa ja miten hän voi sinua tukea. Tuesta voi luopua, kun se ei jossain kohtaa ole enää tarpeellista.

Kaveritoiminnan tarjoama tuki

Tarjoamme vapaaehtoisillemme tukea monessa eri muodossa. Kaveritoiminnassa on kymmenen tukimuotoa, tässä niistä muutama esimerkki.

Haastattelu – lähtölaukaus vapaaehtoisuuteen!

 • Yksilöllisessä haastattelussa pääset täydentämään hakemustasi yhdessä työntekijämme kanssa.
 • Livekaveritoiminnassa haastattelu sovitaan esimerkiksi johonkin kivaan kahvilaan.
 • Digikaveritoiminnassa haastattelu tapahtuu videoyhteydellä.
 • Selvitämme mitä tukea mahdollisesti tarvitset vapaaehtoisena toimimiseen ja keneltä voit sitä saada.
 • Kertaamme vapaaehtoistoiminnan ideaa ja käytänteitä tarvittaessa myös hakemuksessasi nimetylle taustatukihenkilölle.
 • Pääset kertomaan toiveitasi ja esittämään kysymyksiä.
 • Haastattelun jälkeen voit edetä kaverihakijaksi. Kertaamme kuinka vapaaehtoistoiminta tästä etenee.

Koulutus – varmuutta vapaaehtoistoimintaan!

 • Järjestämme jokaiselle kaverihakijalle yksilöllisen koulutuksen eli perehdytyksen vapaaehtoistehtävään.
 • Livekaveritoiminnassa koulutus pidetään esimerkiksi jossain rauhallisessa kahvilassa.
 • Digikaveritoiminnassa koulutus tapahtuu videoyhteydellä.
 • Kertaamme kanssasi vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja käymme läpi toiminnan tavoitteita sekä käytänteitä.
 • Pohdimme kanssasi vapaaehtoistoimijan roolia ja annamme vinkkejä yhteydenpitoon, tutustumiseen ja tapaamisiin.
 • Saat mukaasi Yhdenvertaisen kaveritoiminnan oppaan.
 • Tarjoamme koulutuksen tarvittaessa myös taustatukihenkilöllesi.

Tuki ja seuranta – yhdessä hyvä tulee!

 • Etsimme muista hakijoista sinulle mahdollisimman sopivan parin.
 • Työntekijämme on mukana, kun tapaat parisi ensimmäisen kerran.
 • Pidämme yhteyttä sinuun ja kaveripariisi, seuraamme kaverikautenne kulkua.
 • Tarjoamme vinkkejä ja tukea yhteydenpitoon ja tutustumiseen.
 • Tarvittaessa tuemme myös taustatukihenkilöä siihen, kuinka hän voi tukea vapaaehtoista toimimaan mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti.
 • Järjestämme verkossa digitreenejä. Niissä pääset kertaamaan ja oppimaan vuorovaikutukseen liittyviä asioita mukavassa porukassa.
 • Kun kaverikautesi päättyy, pääset pohtimaan toiminnan antia ja vapaaehtoistoiminnan jatkoa yhdessä työntekijän kanssa.
 • Tarjoamme sinulle tilaisuuksia tavata ja vaihtaa kuulumisia toisten vapaaehtoisten kanssa.

 

Jotta vapaaehtoistoimijuus on mahdollista, tarvitsee jokainen siihen hieman tukea. Kaikessa laadukkaassa vapaaehtoistoiminnassa tarjotaan toimijoille tukea. Tukiliiton Yhdenvertainen @kaveritoiminta.