Kohtaamisen periaatteet

Tällä sivulla on tietoa Yhdenvertaisen kaveritoiminnan Kohtaamisen periaatteet – toimintamallista.

Kaikille turvallisempi tila

Kohtaa mut -tapahtumien ja muun toimintamme hyvä ja turvallinen ilmapiiri luodaan yhdessä. Haluamme, että voimme kohdata, tutustua ja toimia yhdessä – ilman pelkoa kiusaamisesta. Kunnioitamme jokaisen oikeutta olla oma itsensä. Arvostamme muita, vaikka olemme itse erilaisia. Emme yleistä, vähättele tai nolaa ketään. Emme tee oletuksia henkilön sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai toimintakykyyn liittyen. Jokaisen tehtävänä on puuttua epäasialliseen kohteluun ja käytökseen. Uskallamme ottaa ristiriitoja puheeksi ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja.

Kohtaamisen periaatteet

  • OLEN AVOIN. Kohtaan uudet henkilöt ilman ennakkoluuloja. Jokaisella meistä on joitain ennakko-oletuksia, pyrin olemaan niistä tietoinen.
  • EN OLETA. Jokaisella meistä on oikeus määritellä itse itsensä. Esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, kehitysvamma tai terveydentila ei näy ulospäin. Muistan, että jokaisella meistä on erilaisia kykyjä ja taitoja.
  • KUNNIOITAN. Muistan, että jokainen meistä on erilainen ja olemme kaikki yhdenvertaisia.
  • KESKUSTELEN. Hyödynnän tapahtumia tilaisuutena tutustua uusiin ihmisiin.
    Aloitan keskusteluja! Kysyn, kuuntelen, vastaan! Muistan, että jokaisella meistä on kykyjä olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
  • OSALLISTUN. Yhdessä tekeminen on mukavaa! Pyydän toisia tekemiseen mukaan ja lähden mukaan, jos joku pyytää sinua.
  • PUUTUN. Mikäli havaitsen häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutun tilanteeseen.
  • NAUTIN. Pidän hauskaa, teen yhdessä asioita, tutustun uusiin ihmisiin!

 

Tuemme turvallisempaa ilmapiiriä ”Kohtaamisen periaatteet” – toimintamallillamme. Se koostuu tiedosta, toimintaohjeista, tuesta sekä osallistujien kokemusten kuulemisesta ja toiminnan kehittämisestä palautteiden mukaisesti. Jaamme toimintamallistamme tietoa livetapahtumissa esitteiden muodossa ja verkkotapahtumissa videolla.  Livenä järjestettävissä Kohtaa mut -tapahtumissa on häirintäyhdyshenkilö, joka tarjoaa keskusteluapua sekä neuvoja ja tukea niille tapahtuman osallistujille, jotka kokevat että heihin kohdistuu häirintää. Häirintäyhdyshenkilö on kaveritoiminnan työntekijä tai tehtävään koulutettu vapaaehtoinen. Hänet tunnistaa Häirintäyhdyshenkilö -nimikyltistä.

Hymyilevän piirroshahmon päänsisältä leijailee sydämiä ja kysymysmerkkejä.

 

Haluamme, että voimme kohdata, tutustua ja toimia yhdessä – ilman pelkoa kiusaamisesta.
Tuemme turvallisempaa ilmapiiriä ”Kohtaamisen periaatteet” – toimintamallillamme. @kaveritoiminta