Kaikki liikkuu – kärry kiertää! -peräkärry tarjoaa apu- ja toimintavälineitä kesään ja talveen

Kaikki liikkuu - kärry kiertää! -peräkärry tarjoaa mahdollisuuden toimintavälineiden kokeiluun omalla alueella. Tavoitteena on, että kärry kiertää alueella ollessaan esim. useammalla koululla.

Kaikki liikkuu – kärry kiertää -peräkärryn tavoitteena on lisätä tietoa ja kokemuksia siitä, kuinka toimintavälineet voivat kasvattaa osallistumisen mahdollisuuksia vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille mm. koululiikunnassa ja vapaa-ajalla. Kärryä voivat hyödyntää esim. koulut, järjestöt, erilaiset yhteisöt ja tahot.

Kärry mahdollistaa oikeuden osallistua ja saada kokemuksia

YK:n yleissopimus edellyttää (30. artiklassa), että vammaisten henkilöiden tulee voida osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, mukaan lukien lasten osallistuminen leikkitoimintaan ja koulujärjestelmän tarjoamaan toimintaan.

Kaikki liikkuu -kärry kiertää -peräkärry tarjoaa mahdollisuuden toimintavälineiden kokeiluun omalla alueella.  Tavoitteena on, että kärry kiertää alueella ollessaan esimerkiksi useammalla koululla tai yhdistyksellä. Talvikärry sisältää jäällä ja lumella liikkumisen välineitä, kuten hiihto- ja luistelukelkkoja, jääkiekkokelkkoja ja pystyluistelun tukia. Kesäkärry sisältää maastoliikkumisen välineitä mm. maastopyörätuolin. Kärryssä ei ole polkupyöriä.

Kärryn toivotaan tuovan alueelle ideoita ja toimintatapoja siitä, kuinka yhteiset välineet voivat mahdollistaa monien vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumista. Sen tarjoamien kokemusten toivotaan innoittavan alueella yhteisten välineiden hankintaan, jossa kuntien eri hallintokunnat, järjestöt, seurat jne. voisivat olla mukana. Näitä välineitä voidaan alueella hyödyntää koulun lisäksi nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä järjestöjen ja seurojen toiminnassa.

Käyttö ja koordinointi

Kärrylle tulee olla alueellinen koordinoija, joka sopii alueella kärryn liikkumisen ja kuljetukset. Kärryn lainasta ei peritä vuokraa, mutta käyttäjät vastaavat kärryn siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista itse. Kärryn lainaajan tulee jakaa kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #Maliketoiminta ja #KaikkiLiikkuuKärryKiertää. Malike ohjaa peräkärryn lainaustoimintaa Tampereelta käsin.

Jos haluat kärryn omalle alueellesi ja olet kiinnostunut koordinoimaan sen liikkumista, ota yhteyttä malike@tukiliitto.fi

Kärryn sisältö vaihtelee talvi- ja kesävälinein.