Kaikki liikkuu – kärry kiertää! -toimintamalli tarjoaa toiminta- ja apuvälineitä talviliikkumiseen

Toimintamallin tavoitteena on lisätä vaikeasti vammaisten koululaisten osallistumista koululiikuntaan, välituntileikkeihin ja koulun retkiin.

Malike-toiminnan ja Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n Kaikki liikkuu -kärry kiertää -toimintamallin tavoitteena on lisätä koululaisten osallistumista koululiikuntaan, välituntileikkeihin ja koulun retkiin. Samalla myös koulujen henkilökunta saa vinkkejä kaikkien oppilaiden mukaan ottamiseen.

Toimintamallin tavoitteena on ensisijaisesti vaikuttaa vaativan erityisentuen oppilaiden osallistumiseen. Kärryn välineistö mahdollistaa vammaisten ja vammattomien koululaisten yhteisen jääkiekkopelin kelkoissa istuen. Liikuntatunneilla opitaan paitsi motorisia taitoja, myös yhdessä tekemistä. Yhteisen tekemisen kautta voi löytyä myös uusia kavereita.

Kouluille tarjotaan mahdollisuutta saada määräajaksi käyttöönsä peräkärryllinen liikunnan apu- ja toimintavälineitä. Tavoitteena on, että kärry voisi kiertää alueella ollessaan useammalla koululla. Kärrylle toivotaan alueellista koordinoijaa, joka sopii alueella kärryn liikkumisen ja kuljetukset. Peräkärry sisältää talviliikunnan välineitä, esimerkiksi hiihto- ja luistelukelkkoja, jääkiekkokelkkoja, pystyluistelun tukia sekä maastopyörätuolin.

Toimintamallin toivotaan tuovan alueelle ideoita ja toimintatapoja siitä, kuinka yhteiset välineet voivat mahdollistaa monien koululaisten osallistumista. Sen tarjoamien kokemusten toivotaan innoittavan alueella yhteisten välineiden hankintaan, jossa kuntien eri hallintokunnat, järjestöt, seurat jne. voisivat olla mukana. Näitä välineitä voidaan alueella hyödyntää koulun lisäksi nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä järjestöjen ja seurojen toiminnassa.

Kärryn lainasta ei peritä vuokraa, mutta käyttäjät vastaavat kärryn siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista itse. Kärryn luovutuksesta käyttäjälle tehdään kirjallinen sopimus, jolloin vastuu välineiden käytöstä ja kärrystä siirtyy allekirjoittaneelle taholle. Alueellinen koordinoija on velvollinen toimittamaan vuokrauksen päättyessä Malikkeelle listan toimipisteistä, joissa kärry kiersi ja yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen toimipisteisiin.

Kärryn lainaajan tulee jakaa kokemuksia Kaikki liikkuu -kärry kiertää kampanjan facebook-sivuilla.

Malikkeen ja SOLIA:n yhteistä välinekärryä koordinoidaan Tampereelta Malikkeen toimesta.

Jos haluat kärryn omalle alueellesi ja olet kiinnostunut koordinoimaan sen liikkumista alueesi kouluilla, voit olla yhteydessä Malikkeeseen.

TIEDUSTELUT JA YHTEYDENOTOT:
malike@tukiliitto.fi

Tämä malli tukee uuden OPS:n toteuttamista tarjoten mm. keinoja opetukseen osallistumisen mahdollistamiseen ja osallisuuden tukemiseen.

YK:n yleissopimus edellyttää (30. artiklassa), että vammaisten henkilöiden tulee voida osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, mukaan lukien lasten osallistuminen leikkitoimintaan ja koulujärjestelmän tarjoamaan toimintaan.