Verkkoauttaminen on osa Tukiliiton toimintaa

02.05.2019

Verkko eli netti on monia asioita. Se mahdollistaa kommunikaation välimatkojen yli, tuo ihmisiä yhteen ja tarjoaa paikan tiedon, kokemusten ja tunteiden jakamiselle. Kun aloimme Tukiliitossa suunnitella verkkoauttamisen toimintoja, meillä oli paljon avoimia kysymyksiä. Tunnistimme netin välityksellä annettavan tuen ja toiminnan mahdollisuuksia ja haasteita.

Wilma Karikko.
Wilma Karikko

Yleensä verkkopalveluista puhutaan etäpalveluina, mutta me haluamme kutsua niitä mieluummin lähipalveluiksi. Verkkoauttaminen mahdollistaa tuen tuomisen kotiin, tai vaikka mökkirannan laiturille. Tätä tukee myös ensimmäisten kokeilujen osallistujien palaute:

”Voi istua kotona ja vaikka syödä samaan aikaan.”
”Ammattitaidolla järjestetty kurssi. Tuntuu hyvältä, kun jostakin saa näin tärkeää tietoa näin helposti.”
”On juhlaa, kun saa räätälöidyt vastaukset oikeilta asiantuntijoilta!”

Haasteena on, että verkko ei tavoita kaikkia. Verkkotoimintojen käyttäminen edellyttää netinkäyttötaitoja, sekä mahdollisuutta tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käyttöön. On huomioitava myös, että toisille sopii paremmin kasvotusten tai puhelimitse vastaanotettu tieto ja tuki.

Toivomme, että kurssilaisten myönteiset kokemukset rohkaisevat kokeilemaan verkkoauttamisen toimintojamme. Tarvittaessa autamme ja tuemme osallistujia teknisissä haasteissa. Verkkoauttamisessa on huomioitava myös tietoturvariskit, siksi olemme kokeilleet Tukiliitossa vain varmasti tietoturvallisia verkkoalustoja.

Netin välityksellä annettava tuki on osa Tukiliiton toimintaa. ”Tuntuu hyvältä, kun jostakin saa näin tärkeää tietoa näin helposti.” #tukiliittokehittää #verkkoauttaminen #tietoa #taitoa #vertaistukea

Mitä kaikkea olemme jo verkon välityksellä kokeilleet?

Tietoa tulevaan – verkkokursseja itsenäistyvien nuorten vanhemmille.
Kurssilla vanhemmat saavat tietopaketteja aiheista, joiden avulla lisäämme perheiden tietoa palveluista, tukitoimista ja oikeuksista. Heillä on myös mahdollisuus keskustella keskenään ja saada vertaistukea muilta kurssilaisilta.

Taitoa tulevaan – voimavarakeskeistä verkkovalmennusta itsenäistyvien nuorten vanhemmille.
Valmennuksessa vanhemmat saavat pohdintatehtäviä, jotka liittyvät vanhemmuuden muuttumiseen nuoren itsenäistymisen myötä. Verkkovalmennuksen kautta vahvistamme vanhempien voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa.

Verkkovertaistukea.
Kurssialustalla käydyn keskustelun lisäksi kevään 2019 aikana on aloittanut useampia suljettuja verkkovertaisryhmiä, joita vetävät joko Tukiliiton työntekijät tai vapaaehtoiset verkkovertaiset. Ryhmiä on muodostunut itsenäistyvien nuorten vanhemmista sekä harvinaisten perheiden kesken. Myös Mahti-kurssille osallistuvilla on oma ryhmänsä.

Vahvistu vanhempana.
Osallistujat käyttävät tuetusti verkkoalustaa, osana Vahvistu vanhempana -hankkeen valmennusta. Valmennuksessa on myös kasvokkaisia tapaamisia.

Chatteja eli reaaliaikaisia nettikeskusteluja erilaisista aiheista.
Olemme järjestäneet muutamia avoimia chatteja eri aiheista, kuten jatko-opintoihin hakemisesta sekä yksinäisyydestä ja ystävyydestä. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia avoimien chattien aiheista, joissa on mukana asiantuntija vastaamassa osallistujien kysymyksiin. Chatit tarjoavat myös mahdollisuuden anonyymiin vertaistukeen.

Näitä verkkoauttamisen palveluita olemme kokeilleet

Movendoksen mCoach-palvelu on suomalainen valmennukseen erikoistunut verkkopalvelu, jota käyttävät mm. useat järjestöt sekä työterveyshuolto. Tiedollisten verkkokurssien, verkkovalmennuksen sekä Vahvistu vanhempana -hankkeen käytössä ollut alusta mahdollistaa tietopakettien sekä tehtävien antamisen osallistujille ja yhteisen keskustelun.

Suomen Mielenterveysseuran kehittämä Tukinet on Veikkauksen tuotoilla ylläpidetty, järjestöille maksuton palvelu. Tukinetissä järjestöt tarjoavat erilaisia verkkoauttamisen toimintoja. Aluksi järjestimme Tukinetissä vain chatteja, joko verkkokurssin tai -valmennuksen yhteydessä. Tarjosimme myös avoimia chatteja, jotka eivät edellytä ennakkoilmoittautumista. Tukinetin uudistumisen jälkeen olemme perustaneet myös suljettuja keskusteluryhmiä, joissa voi käydä keskustelua eri aiheista siten, että osallistujat eivät ole samaan aikaan paikalla kirjoittamassa. Tukinetissä toimitaan nimimerkillä, Tukiliiton työntekijät ovat tunnistettavissa.

Miltä näyttää verkkoauttamisen tulevaisuus?

Kokoamme uusia materiaaleja verkkopalveluihin. Tarjoamme osan uudesta sisällöstä avoimeen käyttöön siten, että sitä voi hyödyntää ilman erillistä ilmoittautumista kurssille. Laajennamme verkon hyödyntämistä myös ammattilaisten käyttöön, esimerkiksi verkkokoulutuksen muodossa.

Jatkamme erilaisten palveluiden kokeilemista, jotta löydämme monenlaisiin tarpeisiin paremmin vastaavia alustoja. Seuraamme muiden järjestöjen kokeiluja ja teemme yhteistyötä esimerkiksi verkkovertaistuen kehittämisessä. Etsimme toimivaa videovälitteistä teknistä ratkaisua, koska toistaiseksi keskusteluun on voinut osallistua vain kirjoittamalla tai laitteiden sanelu- ja lukutoimintoja käyttämällä.

Haluamme huomioida erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet mahdollisimman hyvin. Kokeileminen on paras tapa löytää ne verkkopalvelut, jotka sopivat parhaiten käyttöömme. Olemme pyytäneet ja saaneet paljon palautetta osallistujilta, kun olemme kertoneet verkkotoiminnan olevan osa kokeilua ja kehittämistä. Haluamme tarjota verkkoauttamista entistä laajemmalle osallistujajoukolle ja erilaisille netinkäyttäjille.

Verkon välityksellä tuomme tiedon ja tuen luoksesi helposti, arjen tilanteista ja välimatkasta riippumatta.

Kohdataan verkossa!

 

*Kirjoittaja on Tukiliiton suunnittelija, joka kehittää Verkkoauttamista ja -vertaistukea perheille, joiden perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muita oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä tuen tarpeita. Lisäksi hän kehittää kaikkien Tukiliiton hankkeiden verkkotoimintoja.

 

Blogin pääkuva: Laura Vesa

 

Tämän blogin linkit:

Tietoa tulevaan – verkkokursseja itsenäistyvien nuorten vanhemmille:
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva/verkkokurssit/

Taitoa tulevaan – voimavarakeskeistä verkkovalmennusta itsenäistyvien nuorten vanhemmille:
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva/verkkovalmennus/

Verkkovertaistukea:
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva/verkkovertaistuki/

Vahvistu vanhempana:
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/vahvistu-vanhempana/tukea-vanhemmuuteen-verkosta/

Blogi, mCoach-palvelu:
https://www.movendos.com/2019/04/25/etakuntoutus-toivoa-tuovaa-lahitukea-ihmisen-omassa-arjessa/

Tukinet:
https://beta.tukinet.net/

Tuleva-hanke:
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva/