Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020

03.01.2020

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat vuoden 2020 alusta alkaen 834,52 euroa/kuukausi. Nousua on 50 euroa. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 1,0 prosenttia. Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman.

Tällä sivulla näet joitakin Kelan hoitaman sosiaaliturvan muutoksia.

Jos sinun on hankala hoitaa itse Kela-asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi. Tietoa sivulla
www.kela.fi/asioi-toisen-puolesta

Poimintoja Kelan tiedotteesta:

Perhe-etuuksiin korotuksia

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 28,94 euroa/päivä (27,86 euroa/päivä vuonna 2019).

Lapsilisän määrä neljännestä ja sitä seuraavasta lapsesta suurenee 10 euroa/kuukausi. Myös yksinhuoltajakorotus nousee, uusi määrä on 63,30 euroa/kuukausi (53,30 euroa/kuukausi vuonna 2019).

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 1,0 %.

Lääkekattoon korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 577,66 euroa/kalenterivuosi (572 euroa vuonna 2019). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan.  Myös alkuomavastuu (50 euroa), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan.

Tieto lääkekustannusten vuosiomavastuun eli lääkekaton ylittymisestä siirtyy välittömästi Kelasta apteekkeihin 1.1.2020 alkaen. Asiakkaan ei tarvitse enää hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta vaan hän saa korvauksen heti apteekissa.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärään korotus

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 28,94 euroa/päivä (27,86 euroa/päivä vuonna 2019).

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee. Määrä on 33,39 euroa/päivä (31,39 euroa/päivä vuonna 2019).

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille

Keväästä 2020 alkaen Kela alkaa järjestää pitkäkestoista neuropsykiatrista perhekuntoutusta, joka on suunnattu 5 – 15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekäheidän perheilleen. Lapsella tai nuorella pitää olla diagnosoituna jokin neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD, autisminkirjon häiriöt tai Touretten oireyhtymä.

OPI-kuntoutusta tarjolla yhä useammalle nuorelle

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien tueksi kehitetty OPI-kuntoutus laajenee uusiin oppilaitoksiin. Ensi vuoden alusta mukana on jo 25 oppilaitosta eri puolella maataOPI-kuntoutus tarjoaa tukea opintoihin, masennusoireisiin ja elämänhallintaan ammatillista perustutkintoa tai lukio-opintoja suorittaville 16 – 29-vuotiaille opiskelijoille.

Kuntoutuksesta lisätietoa Kelan sivulla:
www.kela.fi/kuntoutus

 

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2020 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia asumistuen perusomavastuu pienenee hieman. Hakijan täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavat tulot voivat siis olla hieman suuremmat kuin vuonna 2019. Perusomavastuuta ei ole vuonna 2020 lainkaan, jos ruokakunnan tulot ovat enintään 603 euroa/kuukausi lisättynä 100 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 223 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,4 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on

 • I kuntaryhmässä 8 360 euroa/vuosi
 • II kuntaryhmässä 7 688 euroa/vuosi
 • III kuntaryhmässä 6 745 euroa/vuosi

Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 43,28 euroon (42,85 euroa/kuukausi vuonna 2019). Lämmityskustannuksena huomioidaan asuinkunnan mukaan1,32 – 1,60 e/kk/neliömetri. Huomioon otettavat vesikustannukset pysyvät ennallaan. Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa.

Eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuun rajat ja prosenttiosuus muuttuvat myös vuoden vaihteessa. Lisäomavastuu on 1.1.2020 alkaen 41,3 % siitä tulojen osasta, joka ylittää tulorajan.

Lisäomavastuun tulorajat vuonna 2020 ovat

 • yksin asuva 9 300 e/vuosi
 • avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen, 13 341 euroa/vuosi
 • avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen, 15 184 euroa/vuosi.

Asumisen tuet ovat kootusti Kelan sivulla osoitteessa
www.kela.fi/asumisen-tuet

 

Pieniä korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaisetuuksien määrät suurenevat indeksitarkistusten takia hieman 1.1.2020 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

 • perusvammaistuki 93,05 euroa/kuukausi
 • korotettu vammaistuki 217,13 euroa/kuukausi
 • ylin vammaistuki 421,03 euroa/kuukausi

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

 • perusvammaistuki 93,05 euroa/kuukausi
 • korotettu vammaistuki 217,13 euroa/kuukausi
 • ylin vammaistuki 421,03 euroa/kuukausi

Eläkettä saavan hoitotuki

 • perushoitotuki 71,21 euroa/kuukausi
 • korotettu hoitotuki 155,15 euroa/kuukausi
 • ylin hoitotuki 328,07 euroa/kuukausi
 • veteraanilisä 107,49 euroa/kuukausi

Vammaistuet ovat Kelan sivulla
www.kela.fi/vammaistuet

 

Takuueläke on nyt 834,52 euroa kuukaudessa

Täyden takuueläkkeen (834,52 euroa kuukaudessa) voi saada silloin, kun saajalla ei ole muita eläkkeitä. Takuueläkkeestä vähennetään kaikki muut saajan eläketulot bruttomääräisinä eli veroja vähentämättä.

Elokuun lopussa 2019 takuueläkettä sai hieman yli 103 500 henkilöä. Heistä noin 100 000 sai myös kansaneläkettä.

 • Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 662,86 euroa/kuukausi
  ja parisuhteessa elävälle 591,79 euroa/kuukausi
  (628,85 euroa/kuukausi ja 557,79 euroa/kuukausi vuonna 2019).
 • Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 834,52 euroa/kuukausi
  (784,52 euroa/kuukausi vuonna 2019).
 • Lesken alkueläke on 327,54 euroa/kuukausi ja jatkoeläkkeen perusmäärä 102,00 euroa/kuukausi. Lapseneläkkeen perusmäärä on 60,27 euroa/kuukausi.
 • Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,15 euroa/kuukausi.

Työkyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita noin 834 euroa kuukaudessa

Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2020 ansaita 834,52 euroa/kuukausi ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen. (Vuonna 2019 sai ansaita enintään 784,52 euroa/kuukausi.)

Valtuutus

Jos sinun on hankala hoitaa itse Kela-asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi. Esimerkiksi eläkeläinen, jolla on oikeus takuueläkkeeseen, voi valtuuttaa toisen henkilön hakemaan takuueläkettä puolestaan, tai iäkkäät vanhemmat voivat valtuuttaa lapsensa hoitamaan kaikki heidän Kela-asiansa. Tietoa sivulla
www.kela.fi/asioi-toisen-puolesta

 

Lue lisää muutoksista etuuksittain Kelan sivulta:

 

Lähde: Kela