Jäsenyhdistykset: Toimintarahan hakuaika tammikuussa, liittokokous ja seminaari kesäkuussa

24.01.2022

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 11.6.2022. Liittokokoukseen voivat osallistua jäsenyhdistyksen edustajat etäyhteyksin tai paikan päällä Tampere-talossa.

Jäsenyhdistykset voivat tammikuussa hakea toimintarahaa vuoden 2022 toimintaansa

Toimintarahaa myönnetään vuodelle 2022 erityisesti yhdistysten yhteiseen vaikuttamistoimintaan tulevilla hyvinvointialueilla sekä kehitysvammaisten henkilöiden osallistavaan ryhmätoimintaan paikkakunnilla. Hakemuksia arvioidaan sen perusteella, miten tarkka ja toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma on, sekä millainen merkitys suunnitellulla toiminnalla on yhdistyksille tai sen jäsenille. Toimintaraha on tarkoitettu yhdistyksille, joka ei saa muuta STEAn avustusta.

Jäsenyhdistysten toimintarahan tarkemmat tiedot ja hakulomake löytyvät
Taloudellinen tuki

Liittokokousseminaari 10.6.2022

Liittokokousta edeltävänä päivänä järjestetään verkkoseminaari jäsenyhdistysten jäsenille ja toimijoille. Seminaarin teemana ovat vammaispalveluissa ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset sekä yhdistysten vaikuttaminen hyvinvointialueilla. Verkkoseminaari sisältää sekä luentoja että pienryhmätyöskentelyä muiden yhdistystoimijoiden kanssa. Ohjelma tarkentuu loppukeväästä, mutta kannattaa laittaa jo kalenteriin!

Liittokokous 11.6.2022

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 11.6.2022 alkaen kello 10. Liittokokoukseen voivat osallistua jäsenyhdistyksen edustajat etäyhteyksin tai paikan päällä Tampere-talossa.

Jäsenyhdistyksen, joka haluaa, että tietty asia käsitellään liittokokouksessa, on lähetettävä kirjallinen esitys asiasta liittohallitukselle. Liittokokousaloitteet lähetetään helmikuun loppuun mennessä osoitteeseen
liittokokous@tukiliitto.fi

Liiton nykyisten sääntöjen mukaan ehdokasasettelu liittohallituksen jäseniksi ja varajäseniksi tulee tapahtua 45 vuorokautta ennen kokousta. Ehdokkaiden nimet ja yhteystiedot tulee lähettää 28.4. mennessä osoitteeseen
liittokokous@tukiliitto.fi

Liittokokouskutsu lähetetään jäsenyhdistysten puheenjohtajille maaliskuussa ja esityslista sekä valtakirjakysely toukokuun alussa.

Kehitysvammaisten Tukiliiton säännöt löytyvät Tukiliiton säännöt

Liittokokouksen esityslista liitteineen sekä ohjeet kokoukseen osallistumiseksi päivitetään kotisivuille
Tukiliiton liittokokous

 

 

Kuva Tukiliiton liittokokouksesta 2021, kuvaaja Merja Määttänen