Vaalan Tuki ry

Tukipiiri: Popoke

Facebook
https://www.facebook.com/vaalankvtukiyhdistys/?ref=ts&fref=ts

Yhteyshenkilöt
Liisa Leinonen
Puheenjohtaja
lmliisa49@gmail.com

Paula Laaksonen
Sihteeri / Rahastonhoitaja
040 753 8068
paula.laaksonen72@gmail.com