Tukiliittoa koskeva kysely auttaa kehittämään toimintaa

15.11.2019

Teimme syksyllä 2019 kyselyn, jolla kartoitimme näkemyksiä ja mielikuvia Kehitysvammaisten Tukiliitosta. Vastauksia käytetään liiton toiminnan kehittämiseen.

Kyselyn vastaajista 87 prosenttia antaa liitolle arvosanan erinomainen, kiitettävä tai hyvä. Asteikolla 1–5 (huono-tyydyttävä-hyvä-kiitettävä-erinomainen) 21 % antaa liitolle arvosanan viisi, 38 % antaa arvosanan neljä ja 28 % antaa arvosanan kolme. Vastaajien mukaan tulevaisuuden tärkeimmät toimintamuodot annetuista vaihtoehdoista ovat valtakunnallinen vaikuttamistyö ja matalan kynnyksen neuvonta sekä koulutukset. Jäsenyhdistyksen tärkeimmiksi toimintamuodoiksi vastaajat sanovat vaikuttamisen, vertaistuen ja tapahtumat. Kysely antaa mielenkiintoista tietoa myös siitä, miksi jäseneksi ei liitytä.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin (pdf) ja tulevan strategiamme valmisteluun myös kotisivuillamme:

www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/strategia/

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, jonka linkkiä jaettiin Tukiliiton some-kanavissa, ajankohtaisuutisissa, uutiskirjeissä ja verkkosivulla sekä Tukiviestissä. Vastaaminen ei edellyttänyt jäsenyyttä Tukiliiton yhdistyksessä. Kyselyyn vastattiin nimettömänä ja vastauksista tehtiin yhteenveto, jossa vastaajaa ei voinut tunnistaa. Kyselyyn vastaamalla saattoi osallistua myös arvontaan.

Vastaajia oli yhteensä 366. Palkinnot on nyt arvottu ja pääpalkinnon voittaneille on ilmoitettu voitosta puhelimitse. Kiitos kaikille osallistuneille!