Digikaveri

Digikaveri on Best Buddies -kaveritoiminnan kokeilu, joka kestää vuoden 2020 loppuun saakka.
Mahtuisiko sinuun arkeesi yksi kaveri lisää?

Mitä digikaveruus on?

 • Valtakunnallista vapaaehtoistoimintaa.
 • Toiseen ihmiseen tutustumista. Yhteydenpito tapahtuu soittamalla, viestittelemällä ja videopuheluilla.
 • Yhdenvertaista ja vastavuoroista kaveruutta, jossa toisella kaverilla on kehitysvamma ja toisella ei.
 • Vuorovaikutustaitojen harjoittelua.
 • Ennakkoluulojen rikkomista ja keino ehkäistä yksinäisyyttä!
 • Lue lisää miksi Best Buddies -kaveritoimintamme on olemassa, eli toiminnan tavoitteista.

Digikaveruudessa kaksi vapaaehtoista tutustuu ja pitää toisiinsa yhteyttä digitaalisten yhteydenpitovälineiden avulla. Toisella vapaaehtoisella on kehitysvamma tai muu vastaava tuen tarve ja toisella ei.  Kaverukset voivat olla eri paikkakunnilta, sillä digikaveruudessa kohdataan vain diginä. Aivan kuten alkuperäisessäkin kaveritoiminnassa, digikaveruus ei ole tukihenkilötoimintaa. Digikaveruuden on tarkoitus olla yhdenvertaista vapaaehtoistoimintaa, jossa kumpikin antaa toiselle aikaa ja haluaa tutustua henkilöön, johon arjessa voisi muuten olla hankala tutustua. Tuomme ihmisiä yhteen!

Kenelle digikaveruus on tarkoitettu?

 • Kaikille 16 vuotta täyttäneille. Digikaveruudessa ei ole yläikärajaa!
 • Henkilöille, joilla on kehitysvamma tai vastaava tuen tarve.
 • Henkilöille, joilla ei ole ymmärtämisen tuen tarvetta.
 • Kaikille, jotka haluavat tutustua itsestään erilaiseen ihmiseen ja joilla on digikaveruuteen tarvittavat taidot sekä välineet.

Mitä taitoja ja välineitä digikaveruuteen tarvitaan?

 • Oma puhelinnumero.
 • Sähköpostiosoite.
 • Älylaite ja taitoja käyttää sitä.
 • Älylaitteeseen asennettu sovellus, jolla onnistuu videoyhteys, esimerkiksi WhatsApp.
 • Kykyä kommunikoida puheella.
 • Riittävä suomen kielen kirjoitus- ja lukutaito.
 • Tarvittaessa taustatukihenkilö kotiarjessa.

Kauanko digikaveruus kestää?

 • Digikaverina toimiminen on määräaikaista.
 • Digikaveruuteen voi sitoutua kahdesta kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen.
 • Kaverikauden kesto sovitaan kaveriparikohtaisesti.
 • Digikaverikokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka.

Mitä tukea vapaaehtoinen digikaveri saa?

 • Haastattelu. Jokainen vapaaehtoinen haastatellaan yksitellen. Pääset tutustumaan työntekijään, voit esittää kysymyksiä toiminnasta ja saat lisää tietoa.
 • Koulutus. Jokaiselle digikaverille järjestetään yksilöllinen koulutus. Kertaamme vapaaehtoistoiminnan ja yhdenvertaisen kaveritoiminnan periaatteet. Koulutuksessa käymme läpi myös toiminnan tavoitteita ja käytänteitä. Pohdimme yhdessä vapaaehtoisen roolia ja annamme vinkkejä tutustumiseen ja yhteydenpitoon.
 • Materiaalia. Jokainen vapaaehtoinen saa materiaalia yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen tueksi.
 • Työntekijöiden tuki. Työntekijämme on mukana, kun tapaat digikaverisi ensimmäisen kerran.
  Seuraamme tutustumisen etenemistä sekä tarjoamme siihen tukea ja vinkkejä.
 • Kohtaa mut -tilaisuudet. Jokaisella digikaverilla on mahdolllisuus osallistua yhteisiin Kohtaa mut -tilaisuuksiin netissä. Näissä tilaisuuksissa pääset näkemään muita vapaaehtoisia ja tekemään jotain kivaa yhdessä.
 • Kaverikauden päättyessä sinulla on mahdollisuus pohtia digikaveruuden antia tuetusti yhdessä työntekijän kanssa.
 • Voit lukea lisää aiheesta kaveritoiminnan sivujen tuki -osuudesta.

Kuinka haen ja pääsen digikaveriksi?

 • Hae digikaveriksi täyttämällä sähköinen hakulomake!
 • Työntekijämme ottaa sinuun yhteyttä ja sopii haastattelun. Haastattelu tapahtuu videoyhteydellä.
 • Kun sinulle on löytymässä sopiva digikaveri, pidämme sinulle videoyhteydellä koulutuksen.
 • Kun tapaat digikaveriparisi ensimmäisen kerran, työntekijä on videopuhelussa myös mukana.
 • Näiden jälkeen tutustuminen ja yhteydenpitonne voi alkaa!

Mitä muuta minun on hyvä tietää?

 • Digikaverina on tarkoitus pitää yhteyttä kaveripariin viikottain.
 • Digikaveria on tarkoitus tavata kasvotusten videoyhteydellä kerran kuukaudessa.
 • Me kaveritoiminnassa uskomme, että yhdenvertainen kaveruus on mahdollista!
 • Tiedämme, että toimiessaan kaverina toiselle, saa myös itse paljon!
 • Digikaveruudesta ei makseta korvauksia, eikä toimintaan liity jäsenmaksuja.
 • Vapaaehtoistoimintamme periaatteet (PDF)
 • Yhdenvertaisuuden periaatteemme (PDF)
 • Kohtaamisen periaatteemme (PDF)

Piirroskuvassa kännykkä, jossa käynnissä videopuhelu

 

”Tärkeää on ollut kaveruus ja mahdollisuus, että tällaisena keväänä on ollut joku, jonka kanssa soitella.” @BestBuddiesFIN

 

 

Lisätietoja toiminnastamme saat Best Buddies -kaveritoiminnan työntekijöiltä.