Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille: Lapsen osallisuus

Tapahtuma alkaa 144 päivän päästä
Alkaa: 23.11.2020
Päättyy: 13.12.2020

Lapsen osallisuus on osa kolmiosaista koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Lapsen osallisuus  osio sisältää tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Koulutuksen muut osuudet olivat Erityinen sisaruus ja lapsen osallisuus.

Aihekokonaisuuden suorittamiseen on aikaa 3 viikkoa. Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 h /viikko, eli yhteensä aikaa kuluu noin 9 tuntia. Lapsen osallisuus -koulutus järjestetetään syksyllä 2020 viikoilla 48-50 eli 23.11-13.12.

Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken.  Koulutus soveltuu hyvin myös alan opiskelijoille. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen muut osat ovat

Vahvistus vanhempana. (viikoilla 37-39) Vahvistu vanhempana osuus sisältää tietoa ja käytännön keinoja niiden perheiden kohtaamiseen, joissa yhdellä tai useammalla vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen. Tietoa aiheesta löydät kotisivuiltamme. 

Erityinen sisaruus. (viikoilla 44-36). Osio sisältää sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon pohjautuvaa tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen, aiheeseen liittyviä materiaaleja sekä käytännön vinkkejä sisarusten huomioimiseen. Tietoa aiheesta löydät Erityinen sisaruus -verkkosivustolta.

Mitä koulutuksessa tehdään

Koulutuksen kaikki kolme osiota sisältävät videoluentoja ja ohjevideoita, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä. Ennakkotieto-chatin lisäksi jokaisen osion lopussa järjestetään syventävä chatti, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Syventävä-chatti tarjoaa mahdollisuuden vielä keskustella koulutuksen teemoista ja heränneistä kysymyksistä muiden osallistujien ja kurssin vetäjien kanssa.

Miten pääset mukaan?

Lisätietoa koulutuksen käytännön totetuksesta luvassa syksyllä.

Mukana koulutusta toteuttamassa Tukiliiton PerheilyErityinen sisaruus -hanke ja Vahvistu vanhempana -hanke.