Malikkeen toiminta aikuisille

Järjestämme vaikeimmin vammaisille aikuisille erilaisia teemapäiviä, kokeilutapahtumia sekä tuettuja lomia. Näihin osallistutaan oman avustajan tai lähi-ihmisen kanssa.

Teemapäivät ja kokeilutapahtumat

Oletteko suunnittelemassa retkeä tai ta­pahtumaa yhdessä aikuisten kanssa?

Lähdemme mielelläm­me ideoimaan teidän kanssanne mata­lan kynnyksen teemapäivää! Voimme esi­merkiksi tehdä retken lintubongauksen tai valokuvauksen merkeissä tai lähteä pilkille talviseen säähän.

Malike mahdol­listaa kaikkien osallistumisen. Erilaiset yhteisöt, kuten yhdistykset, ryhmäkodit ja päivätoimintakeskukset voivat ehdottaa yhteistyötä kanssamme. Teemapäivät ideoidaan yhdessä.

Järjestämme myös matalan kynnyksen kokeilutapahtumia, joihin aikuiset ovat tervetulleita kokeilemaan toimintavälineitä ja suunnittelemaan yhdessä Malikkeen työntekijöiden kanssa erilaisia tapoja osallistua.

Jos kiinnostuitte, ottakaa yhteyttä:

Johanna Sakko,

puh. 040 1801 883 tai

johanna.sakko@tukiliitto.fi

 

Liikettä päivääni – tukea omiin valintoihin -toimintamalli

Liikettä päivääni – tukea omiin valintoihin -toiminta on kokeilu, jossa Malik­keen ja Tukiliiton osallisuustiimin tarkoituksena on kehittää yhdessä vai­keimmin kehitysvammaisten ihmisten ja heidän lähi-ihmisten kanssa tietoa valinnanmahdollisuuksista ja toimijuuden lisääntymisestä sekä pää­töksenteosta. Toiminta sisältää tietoa osallisuudesta, toimintavälineiden kokeilua sekä yhdessä suunnitellun toimintapäivän.

Liikettä päivääni -toimintaa on tehty yhdessä Raahen Attendo Harakkamäen, Kehitysvammatuki 57:n Oskarinpuiston toimijatalon ja Keiteleen Wanhan Meijerin päivätoiminnan kanssa. Toiminnan kokeilu jatkuu vuonna 2020.

Muut retket ja tapahtumat

Järjestämme myös retkiä ja tapahtumia yhdessä verkostojemme kanssa. Jos olet kiinnostunut toimimaan yhteistyössä Malikkeen kanssa, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Tulevat tapahtumat löydät Malikkeen tapahtumakalenterista.