Siirry sisältöön
Pöydällä on sivusta kuvattuna kannettava tietokone ja sen näppäimistöllä ihmisen kädet. Tietokoneen vieressä on kahvikuppi.

Vaikuttamisen mahdollisuudet

Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -verkkotapahtuma synnyttää uusia osallistumisen mahdollisuuksia kunnissa.

Yhdenvertaisuutta kuntiin toimintavälineillä

Virtuaalinen, aamuaikaan sijoittuva Malikkeen verkkotapahtuma vaikuttaa toimintavälineiden hankintaan kunnissa. Teams-välitteisen palaverin aikana keskustellaan jokaisen kuntalaisen mahdollisuuksista osallistua.

Monen vammaisen ihmisen kohdalla apu- ja toimintavälineet ovat osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömiä. Tällä hetkellä kaikilla kuntalaisilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua esim. koulussa tai vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan.

Kenenkään ei kuitenkaan tule jäädä pois yhteisestä toiminnasta siksi, ettei apu- ja toimintavälineitä ole keksitty. Ongelma on, ettei välineistä tiedetä tai niitä ei ole saatavilla.

Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -verkkotapahtumat ovat Malikkeen ja alueellisen yhteistyökumppanin organisoimia tilaisuuksia, jotka kokoavat kuntalaiset, poliittiset vaikuttajat ja kunnan päättäjät sekä toimintavälineiden käyttäjät, perheet ja kaikki asiasta kiinnostuneet yhteisen toimintavälinekeskustelun äärelle.

Tavoitteena on löytää ratkaisuja sellaisten toimintavälineiden hankintaan, joita kaikki kuntalaiset voivat yhteisesti lainata kunnassa.

Yhteistyössä eteenpäin

Alueellinen yhteistyökumppani huolehtii yhdessä Malikkeen kanssa tapahtuman organisoinnista mm. tiedottamalla tapahtumasta omissa verkostoissaan. Kokoontumiskertoja on kunnasta riippuen 2-3.

Ensimmäisellä kerralla muodostetaan yhteinen käsitys kunnan nykyisestä apu- ja toimintavälinetilanteesta ja ideoidaan mahdollisia jatkotoimia.

Muutaman kuukauden kuluttua järjestetään toinen tapaaminen, jossa jatketaan asian edistämistä.

Teams-tapaamisten jälkeen yhteistyökumppanin tehtäväksi jää seurata sovittujen asioiden etenemistä kunnassa. Noin puolen vuoden päästä järjestetään vielä Malikkeen ja yhteistyökumppanin välinen seurantapalaveri, jossa tarkastellaan kunnan sen hetkistä tilannetta, miten asioissa on edetty ja mitä on vielä kesken.

Käytäntöjen moninaisuus

Verkkotapahtumien anti muotoutuu kunnan tarpeen ja tilanteen mukaan, sillä esim. hankintakäytäntöjen välillä on kunnissa paljon eroja.

Joissakin kunnissa välineiden hankintaprosessit voivat viedä enemmän aikaa kuin toisissa. Tällä hetkellä monien toimintavälineiden toimitusajat ovat pitkiä komponenttipulasta ja epävakaasta maailmantilanteesta johtuen.

Vaikka vastuu hankittavista välineistä ja lainaustoiminnan käynnistämisestä jää kunnalle, Malike opastaa ja neuvoo kuntia tarvittaessa toimintavälineiden hankinnassa myös verkkotapaamisten jälkeen.

Askeleet eteenpäin

Kiinnostuitko järjestämään Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -verkkotapahtuman omassa kunnassasi yhdessä Malikkeen kanssa?

Ota meihin yhteyttä!

Lisätietoja

Tanja Tauria

Suunnittelija, koulutukset

Puhelinnumero: 050 3764 980

Sähköposti: tanja.tauria@tukiliitto.fi

Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B, 3. krs
33100 Tampere

Malikkeen puhelinnumero on 040 4839 327.

Tehtäviini kuuluvat mm. toimintavälinekoulutukset, neuvonta, hankinnan ohjaus, esteettömyys ja oppilaitosyhteistyö.

 

Kari Vuorenpää

Kari Vuorenpää

Suunnittelija, aikuisten toiminta

Puhelinnumero: 050 3296 170

Sähköposti: kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B, 3. krs
33100 Tampere

Malikkeen puhelinnumero on 040 4839 327.

Tehtäviini kuuluu Malikkeen toiminta aikuisille.

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori