Malikkeen toiminta aikuisille

Vaikeasti vammaisten ihmisten omat valinnat ja toimijuus ovat keskiössä Yhdessä-teemapäivässä ja Liikettä päivääni, tukea omiin valintoihin -toiminnassa.

Malikkeen toiminta on tarkoitettu myös vaikeasti vammaisille aikuisille. Osallisuus ja erilaisten kokemusten saaminen on jokaiselle tärkeää. Oikeus mielekkääseen, oman näköiseen elämään kuuluu kaikille ihmisille.

Yhdessä-teemapäivä:

Kokonaisuudessa suunnittelemme ja toteutamme kanssanne yhteisen ulkoilupäivän lähiympäristöönne. Päivän aikana voimme esimerkiksi tehdä metsäretken, meloa, luistella tai pyöräillä. Päivän suunnittelussa ja toteutuksessa keskitymme erityisesti osallistujien omien mielipiteiden kertomiseen ja kuulemiseen sekä omien valintojen tekoon.

”Kivasta päivästä puhutaan, muistellaan ja kuvia katsellaan. Kerrotaan päivästä vieraille. Hienointa on se, että vaikka koko päivän satoi, sitä ei muista kukaan.”

Suunnitellaan yhdessä – me tulemme sinne missä te olette!

Malike mahdollistaa kaikkien osallistumisen päivään apu- ja toimintavälineiden avulla. Tulemme maksutta retkeilemään kanssanne soveltuvien välineiden kera. Retkieväiden ja mahdollisten taksimatkojen kustannukset tulevat maksettavaksenne.

Teemapäivä on tarkoitettu yhteisöille, joissa on aikuisia, jotka tarvitsevat toisen ihmisen apua sekä apuvälineen jokapäiväisessä elämässään voidakseen osallistua ja liikkua. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esim. yhdistykset, ryhmäkodit ja päivätoimintakeskukset.

Toivomme mukaan vähintään 4–8 kohderyhmämme osallistujaa.
Ota yhteyttä. Ideoidaan yhdessä!

Hempankaaren retki Pinsiöön Villa Alpacan tilalle katsomaan villalaamoja 4.4.2022. Seppo Viitanen syöttää alpakalle porkkanoita. Kuva: Laura Vesa

Liikettä päivään, tukea omiin valintoihin -kokonaisuus:

Liikettä päivääni, tukea omiin valintoihin on nelipäiväinen kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä yhteisön kanssa, jossa on vaikeasti kehitysvammaisia ihmisiä. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta.

Toiminta on saanut alkunsa tarpeesta kehittää työ- ja päivätoimintaa. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on luonut osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit. Niiden tarkoituksena on tukea työ- ja päivätoiminnan järjestäjiä kehittämään omaa toimintaansa suunnitelmallisesti osallisuutta ja työllistymistä edistäviksi.  Laatukriteerit toimivat myös mallimme pohjana.

Liikettä päivääni -toiminnassa suunnittelemme ja toteutamme yhdessä toimintapäivän, jonka sisältö muodostuu demokraattisesti suunnitellen. Jokaisella hankkeeseen osallistujalla on mahdollisuus olla mukana toimintapäivän ideoijana ja toteuttajana.

Toimintaan voi osallistua noin 15 päivätoiminnan asiakasta. Heistä 6 – 8 voi olla vaikeasti vammaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Päivätoiminnan asiakkaiden lisäksi toimintaan osallistuvat päivätoiminnan työntekijät.

KVTL. Malikkeen retki Hollolassa. Johanna Sakko vie Kimmo Piipposen pizzaa paistettavaksi. Kuvattu 1.4.2019. Kuva: Laura Vesa