Malikkeen toiminta aikuisille

Vaikeasti vammaisten ihmisten omat valinnat ja toimijuus ovat keskiössä Liikettä päivääni, tukea omiin valintoihin -toiminnassa ja Yhdessä-teemapäivässä.

Malikkeen toiminta on tarkoitettu myös vaikeasti vammaisille aikuisille. Osallisuus ja erilaisten kokemusten saaminen on jokaiselle tärkeää. Oikeus mielekkääseen, oman näköiseen elämään kuuluu kaikille ihmisille.

Liikettä päivään, tukea omiin valintoihin -kokonaisuus:

Liikettä päivääni, tukea omiin valintoihin on nelipäiväinen kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä yhteisön kanssa, jossa on vaikeasti kehitysvammaisia ihmisiä. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta.

Toiminta on saanut alkunsa tarpeesta kehittää työ- ja päivätoimintaa. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on luonut osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit. Niiden tarkoituksena on tukea työ- ja päivätoiminnan järjestäjiä kehittämään omaa toimintaansa suunnitelmallisesti osallisuutta ja työllistymistä edistäviksi.  Laatukriteerit toimivat myös mallimme pohjana.

Liikettä päivääni -toiminnassa suunnittelemme ja toteutamme yhdessä toimintapäivän, jonka sisältö muodostuu demokraattisesti suunnitellen. Jokaisella hankkeeseen osallistujalla on mahdollisuus olla mukana toimintapäivän ideoijana ja toteuttajana.

Toimintaan voi osallistua noin 15 päivätoiminnan asiakasta. Heistä 6 – 8 voi olla vaikeasti vammaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Päivätoiminnan asiakkaiden lisäksi toimintaan osallistuvat päivätoiminnan työntekijät.

Yhdessä-teemapäivät:

Pohditteko yhteisössänne osallisuuden tukemista? Suunnitteletteko toimintaa yhdessä vaikeasti vammaisten ihmisten kanssa?

Lähdemme mielellämme ideoimaan kanssanne matalan kynnyksen toiminnallista teemapäivää! Teemapäivät ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Malike mahdollistaa kaikkien osallistumisen erilaisten toimintavälineiden avulla.

Teemme yhteistyötä erilaisten yhteisöjen, kuten yhdistysten, ryhmäkotien ja päivätoimintakeskusten kanssa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:

Johanna Sakko,

puh. 040 1801 883 tai johanna.sakko@tukiliitto.fi