YK:n vammaiskomitea: henkilökohtaisen avun voimavararajaus on YK:n vammaissopimuksen vastainen

13.04.2022

Henkilökohtaisen avun voimavararajaus syrjii kehitysvammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea päätöksenteossaan. Vammaispalvelulakia on muutettava siltä osin.

YK:n vammaiskomitea on julkaissut merkittävän ratkaisun Suomesta tehtyyn yksilövalitukseen, joka koski henkilökohtaisen avun voimavararajausta. 7.4.2022 tehty ratkaisu oli vastaus yksilövalitukseen, joka oli tehty korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta KHO 14.6.2017 T 2911.

Vammaiskomitea katsoi ratkaisussaan Suomen valtion loukanneen sopimuksen 19 ja 5 artikloja, kun kehitysvammaiselle valittajalle ei ollut myönnetty henkilökohtaista apua, jotta hän olisi voinut sen avulla asua itsenäisesti.

Komitea katsoi voimavararajauksen syrjivän kehitysvammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea päätöksenteossaan, ja edellytti vammaispalvelulain muuttamista niin, ettei se enää estä heidän itsenäistä elämäänsä. Suomen tulee raportoida YK:n vammaiskomitealle kuuden kuukauden sisällä toimenpiteistä, joihin se on komitean ratkaisun johdosta ryhtynyt.

Ratkaisu on merkittävä myös uuden vammaispalvelulain näkökulmasta. Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta järjestettiin juuri lausuntokierros. Lausuttavana olleessa esityksessä voimavararajaus oli määritelty niin, että palvelun saaminen edellyttäisi kykyä itse tai tuettuna ilmaista tahtonsa avun sisällöstä.

Tukiliitto korostaa, että uudessa vammaispalvelulaissa tulee ottaa lähtökohdaksi yhdenvertaisuus niin, ettei esimerkiksi voimavaraedellytys estä tarvittavan avun saamista muun muassa kehitysvammaisilta ja autismikirjon henkilöiltä. Tämä edellyttää muutoksia lakiluonnokseen.

”Henkilökohtaisesta avusta on poistettava voimavararajaus, ja apua tulee järjestää jokaiselle sitä tarvitsevalle vammaiselle henkilölle hänelle sopivalla tavalla”, korostaa Tukiliiton lakimies Tanja Salisma.

Yhdenvertaista henkilökohtaista apua puoltaa myös se, että käytännössä henkilökohtainen apu sopivalla tavalla toteutettuna on osoittautunut erittäin toimivaksi palveluksi myös vahvaa tukea esimerkiksi toiminnanohjaukseen ja päätöksentekoon tarvitseville vammaisille ihmisille.

Tukiliitto on jo pitkään vahvasti vastustanut voimavararajausta syrjivänä, ja myös lakiuudistuksen valmistelun aiemmassa vaiheessa sosiaali- ja terveysministeriön Valas-työryhmä ehdotti yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla siitä luopumista.

Lisäksi jo nykyistä lainsäädäntöä sovellettaessa tulee tulkita sitä perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti ja varmistaa, ettei henkilökohtaisen avun voimavararajaus estä kehitysvammaisten ihmisten tarpeiden mukaisen avun ja tuen saamista.

Henkilökohtaisen avun voimavararajaus syrjii kehitysvammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea päätöksenteossaan. Vammaispalvelulakia on muutettava siltä osin. #YKvammaiskomitea #YKvammaissopimus #LakimiesVastaa #TukiliittoVaikuttaa

Lue Tukiliiton lakimiehen vastaus kysymykseen:
Onko henkilökohtaisen avun voimavararajaus YK:n vammaissopimuksen vastainen?