Tukiliitto: Sähköiset palvelut eivät saa syrjäyttää ketään

27.06.2019

Tukiliitto on vastannut Finanssivalvonnalle digitaalisen pankkiasioinnin mukautuksista ja palveluvaihtoehdoista digitaaliselle asioinnille.

Finanssivalvonta lähetti kyselyn vammaisalan toimijoille digitaalisen pankkiasioinnin mukautuksista ja palveluvaihtoehdoista digitaaliselle asioinnille. Kyselyssä kartoitettiin, millä tavalla peruspankkiasiointia olisi kehitettävä kaikkia väestöryhmiä palvelevaksi.

Vastauksessaan 26.6.2019 Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii, että kaikki pankkiasiointi tulisi suunnitella lähtökohtaisesti esteettömäksi. Turvallista ja toimivaa tunnistautumista ja muita pankkipalveluita erilaista sähköistä asiointia varten kehitetään saavutettaviksi. Asiointia on kehitettävä sellaiseksi, että se on mahdollista kaikille ja sähköiset palvelut eivät syrjäytä ketään.

Tukiliitto muistuttaa, että moni asiakas tarvitsee konkreettista toisen ihmisen apua ja tukea pankkiasioinnissa. Uhkana on, että jos pankkeja ei siihen nimenomaisesti velvoiteta, ne suunnittelevat sähköiset pankkipalvelunsa toimintakykyisen ja tekniikan käytön hallitsevan kansalaisen näkökulmasta, koska erityisiä tarpeita omaavien ihmisten käytettäviksi soveltuvien menetelmien kehittämisen pelätään vaativan lisäpanostuksia.

Jos muussa lainsäädännössämme on säännöksiä, joiden valossa kohtuullinen mukauttaminen esimerkiksi avustajan käytön sallimalla on ongelmallista, näitä säännöksiä täytyy muuttaa. Tätä edellyttää jo YK:n vammaissopimus, joka vaatii esteettömyyttä ja saavutettavuutta, katsoessaan kohtuullisten mukautusten epäämisen kielletyksi syrjinnäksi. Sopimus edellyttää että kaikki vammaiset henkilöt ovat oikeudellisesti kelpoisia ja yhdenvertaisia kaikilla elämänalueilla. Vammaiset henkilöt ovat oikeutettuja saamaan tarvitsemansa tuen oikeudellisen kelpoisuutensa käyttämiseksi.

Koko vastaus on julkaistu Tukiliiton lausunnot ja kannanotot -sivulla osoitteessa
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/lausunnot-ja-kannanotot/

Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii, että kaikki pankkiasiointi tulisi suunnitella lähtökohtaisesti esteettömäksi. Moni asiakas tarvitsee konkreettista toisen ihmisen apua ja tukea asioinnissa. #saavutettavuus #asiointi

 

Lue myös:

Tukiliiton lausunto Finanssivalvonnalle:
pankkien lainvastaiseen toimintaan puututtava (8.4.2019)

Kehitysvammaisten henkilöiden pankkitunnusten saamiseen liittyvät ongelmat nousevat säännöllisesti esiin Tukiliiton lakineuvonnassa ja muussa toiminnassa:
www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/tukiliiton-lausunto-finanssivalvonnalle-pankkien-lainvastaiseen-toimintaan-puututtava

Lakimies vastaa -palsta

Tukiviestin Lakimies vastaa -palstalla (4/2017) on käsitelty kehitysvammaisten henkilöiden oikeutta saada pankkitunnukset. Luottolaitostoiminnasta annetun lain muutoksen (1054/2016) yhtenä tarkoituksena on helpottaa esimerkiksi vammaisten henkilöiden pankkitunnusten saamista:
www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit/lakimies-vastaa/voiko-kehitysvammainen-henkilo-saada-pankkitunnukset