Tukiliiton lausunto Finanssivalvonnalle: pankkien lainvastaiseen toimintaan puututtava

08.04.2019

Kehitysvammaisten henkilöiden pankkitunnusten saamiseen liittyvät ongelmat nousevat säännöllisesti esiin Tukiliiton lakineuvonnassa ja muussa toiminnassa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on antanut Finanssivalvonnalle lausunnon pankkitunnisteiden mahdollisista muutoksista. Tukiliitto toi lausunnossaan esiin niitä merkittäviä ongelmia, joita muun muassa kehitysvammaisilla ihmisillä on pankkitunnusten saamisessa ollut. Ongelmat näyttäytyvät koko ajan suurempina, kun pankkiasioinnin lisäksi monenlainen asiointi ja toiminta siirtyy yhä enemmän määrin verkkoon ja käytännössä hyvin usein edellyttää verkkopankkitunnuksia. Liitto pyytää Finanssivalvontaa puuttumaan pankkien lainvastaiseen toimintaan.

Lisäksi Tukiliitto korostaa, että jos EU-sääntelyn seurauksena nyt luovutaan paperisista tunnuslukulistoista, tilalle tulevien tunnistusmenetelmien on oltava helppokäyttöisiä myös eri tavoin toimintarajoitteisille asiakkaille. Pankkitunnuksista ei saa aiheutua heille ylimääräisiä kustannuksia. Muutoksista tiedottamiseen ja opastamiseen on panostettava riittävästi ja vammaisjärjestöt tulee osallistaa sähköisen tunnistautumisen kehittämiseen.

Tukiliiton lausunto Finanssivalvonnalle pankkitunnisteiden mahdollisista muutoksista 5.4.2019 (pdf)

Lue myös Lakimies vastaa -palstalla käsitelty kysymys: Voiko kehitysvammainen henkilö saada pankkitunnukset?