Omaishoidon tuki 2020

07.01.2020

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen 408,09 euroa kuukaudessa.

Indeksitarkistus nostaa omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita 1.1.2020.

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

  • Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa kuukaudessa (vuonna 2019 määrä oli 399,91 euroa kuukaudessa).
  • Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa (vuonna 2019 määrä oli 799,81 euroa kuukaudessa).

Vuoden 2019 alussa korotukset olivat 7,34 – 14,97 euroa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2020 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lisäksi kunta voi myöntää omaishoitajalle myös enemmän vapaapäiviä ja virkistysvapaita harkintansa mukaan.

Lähde: STM

Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten Tukiliiton sivulla
www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/omaishoidon-tuki/

 

Kuvituskuva tirachardz / Freepik.com.