hero_image.alt

Tukiviesti

Tukiliiton yleiskielinen jäsenlehti puolustaa kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja täysivaltaista kansalaisuutta.

Tietoa ja vertaistukea.
Iloa ja yhteisyyttä.
Tie auki mahdollisuuksiin.

Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenlehti puolustaa kehitysvammaisen ihmisen osallisuutta ja ihmisoikeuksia.

Yleiskielinen lehti kertoo kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä todellisuudesta elämänkaaren eri vaiheissa, ja auttaa lukijoitaan selviytymään arjessa. Lehti on lukijoilleen tiedonlähde ja väylä yhteisöllisyyteen, jakamiseen ja vertaistukeen.

Aihekirjoon kuuluvat sosiaaliturva, vammaispalvelut, kuntoutus, terveys, koulutus, työelämä, kulttuuri, kommunikaatio ja ihmissuhteet. Lehti ottaa kantaa ja antaa lukijoilleen välineitä siihen.

Lehteä lukevat myös kehitysvamma-alan ammattilaiset.

Tilattuna Tukiviesti maksaa 30 euroa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Uusimmat Tukiviestit löydät myös sähköisinä näköisversioina issuu-palvelusta.

Tukiviestissä julkaistuja artikkeleita löytyy myös tämän sivuston Tarinat-osiosta.

 

Teemat 2018

1. Koulutiellä. Aineistopäivä 15.1., ilmestyy 23.2.

YK:n vammaissopimuksen artiklan 24 mukaan vammaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen, osallisuuttaan menettämättä. Peruskoulun lisäksi nuorella on oikeus jatko-opintoihin, jotka tukevat hänen tulevaisuuttaan aidosti osallisena kansalaisena. Jokaisella on oikeus elinikäiseen oppimiseen. Todellisuus tarjoaa usein esteitä ja umpikujia. Tukiviesti kysyy, miten niitä ylitetään.
Sisältää liitteen: Sosiaaliturvaopas 2018.

2. Vapaalla. Aineistopäivä 9.4., ilmestyy 18.5.

Artiklan 30 mukaan jokaisella on oikeus osallistua virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan, urheiluun ja kulttuurielämään. Miten vapaa-ajasta tehdään saavutettava? Miten eri ikäiset vammaiset ja vammattomat ihmiset voisivat toimia nykyistä enemmän yhdessä, erityisryhmien ulkopuolella? Miten kuplia puhkotaan? Tukiviesti nostaa myös tekijöitä esiin: moni on löytänyt kutsumuksensa ja erityistaitonsa omaehtoisesta harrastamisesta tai vapaaehtoistyöstä.

3. Kotona. Aineistopäivä 20.8., ilmestyy 28.9.

Artiklan 19 mukaan jokaisella on oikeus päättää itse, missä asuu ja kenen kanssa. Asumisen tuki on järjestettävä niin, että se vahvistaa henkilön osallisuutta ja lähiyhteisöön kuulumista. Tukiviesti kysyy, mikä tekee kodista kodin ja mikä tekee siitä laitoksen. Mitä pitää tapahtua, jotta ihmistä itseään todella kuultaisiin häntä koskevissa ratkaisuissa, ja asumisen arjen pienissä ja suurissa valinnoissa?

4. Työtä? Aineistopäivä 5.11., ilmestyy 14.12.

Artiklan 27 mukaan jokaisella on oikeus tehdä työtä ja ansaita elantonsa. Suomessa on tuhansia työhaluisia ja -kykyisiä kehitysvammaisia ihmisiä, ja paljon työllistämiseen valmiita työnantajia. Miten rakennetaan silta heidän välilleen? Miten etenee työ- ja päivätoiminnan päivittäminen 2010-luvulle? Miten avataan palkkatyön lisäksi uusia ovia elinkeinoihin? Onko vammaisella ihmisellä vapaus tehdä vapaaehtoistyötä?

 

Lehtitilaukset:

30 €/vuosikerta, jäsenille maksuton.
Jäsensihteeri Sinikka Niemi
Puh. 0404839362
jasenpalvelu@kvtl.fi

 

Ilmoitusmyynti:

Samuli Mannonen, puh 050 4115982
Iina Pirhonen, puh. 044 7276470

ilmoitusmyynti.tukiviesti@gmail.com

Ilmoitusten koot ja hinnat: Mediakortti_2018

Merja Määttänen.

Merja Määttänen

Viestintäpäällikkö

Puhelinnumero: 040 6531 159

Sähköposti: merja.maattanen@tukiliitto.fi

Lisätiedot:
Tukiviestin päätoimittaja
Twitterissä @MerjaMttnen

Viestinnän muodot ja välineet muuttuvat, tärkein tehtävä pysyy: tehdä maailmaa yhteiseksi ja ymmärrettäväksi.

 

0 Ostoskori