hero_image.alt

Tukiviesti

Tukiliiton yleiskielinen jäsenlehti puolustaa kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja täysivaltaista kansalaisuutta.

Tietoa ja vertaistukea.
Iloa ja yhteisyyttä.
Tie auki mahdollisuuksiin.

Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenlehti puolustaa kehitysvammaisen ihmisen oikeuksia, osallisuutta ja täysivaltaista kansalaisuutta. Yleiskielinen lehti kertoo vammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä todellisuudesta elämänkaaren eri vaiheissa.

Vuonna 2019 Tukiviesti täyttää 50 vuotta ja haluaa tehdä näkyväksi muutoksia. Kehitysvammaisen ihmisen elämä on historian kuluessa mullistunut monella tavalla. Se, mikä on mahdollista, valitaan joka päivä uudestaan.

Miten YK:n vammaissopimuksen takaamat ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa, miten eivät toteudu? Tukiviesti avaa sopimuksen merkitystä, artikla kerrallaan.

Ihmisten kokemukset ja tarinat ovat Tukiviestin sivuilla yhtä tärkeitä kuin tieto muuttuvasta lainsäädännöstä ja palvelujärjestelmästä. Lehti on lukijoilleen tiedonlähde ja väylä yhteisöön, jakamiseen ja vertaistukeen. Lehti ottaa kantaa ja antaa välineitä siihen. Lehteä lukevat myös alan ammattilaiset.

Jokainen lehti tarjoaa myös tuhdin ajankohtaispaketin Tukiliiton ja yhdistysten toiminnasta.

Tilattuna Tukiviesti maksaa 30 euroa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Uusimmat Tukiviestit löydät myös sähköisinä näköisversioina issuu-palvelusta.

Tukiviestissä julkaistuja artikkeleita löytyy myös tämän sivuston Tarinat-osiosta.

Teemat 2018

1. Koulutiellä. Aineistopäivä 15.1., ilmestyy 23.2.

YK:n vammaissopimuksen artiklan 24 mukaan vammaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen, osallisuuttaan menettämättä. Peruskoulun lisäksi nuorella on oikeus jatko-opintoihin, jotka tukevat hänen tulevaisuuttaan aidosti osallisena kansalaisena. Jokaisella on oikeus elinikäiseen oppimiseen. Todellisuus tarjoaa usein esteitä ja umpikujia. Tukiviesti kysyy, miten niitä ylitetään.
Sisältää liitteen: Sosiaaliturvaopas 2018.

2. Vapaalla. Aineistopäivä 9.4., ilmestyy 18.5.

Artiklan 30 mukaan jokaisella on oikeus osallistua virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan, urheiluun ja kulttuurielämään. Miten vapaa-ajasta tehdään saavutettava? Miten eri ikäiset vammaiset ja vammattomat ihmiset voisivat toimia nykyistä enemmän yhdessä, erityisryhmien ulkopuolella? Miten kuplia puhkotaan? Tukiviesti nostaa myös tekijöitä esiin: moni on löytänyt kutsumuksensa ja erityistaitonsa omaehtoisesta harrastamisesta tai vapaaehtoistyöstä.

3. Kotona. Aineistopäivä 20.8., ilmestyy 28.9.

Artiklan 19 mukaan jokaisella on oikeus päättää itse, missä asuu ja kenen kanssa. Asumisen tuki on järjestettävä niin, että se vahvistaa henkilön osallisuutta ja lähiyhteisöön kuulumista. Tukiviesti kysyy, mikä tekee kodista kodin ja mikä tekee siitä laitoksen. Mitä pitää tapahtua, jotta ihmistä itseään todella kuultaisiin häntä koskevissa ratkaisuissa, ja asumisen arjen pienissä ja suurissa valinnoissa?

4. Työtä? Aineistopäivä 5.11., ilmestyy 14.12.

Artiklan 27 mukaan jokaisella on oikeus tehdä työtä ja ansaita elantonsa. Suomessa on tuhansia työhaluisia ja -kykyisiä kehitysvammaisia ihmisiä, ja paljon työllistämiseen valmiita työnantajia. Miten rakennetaan silta heidän välilleen? Miten etenee työ- ja päivätoiminnan päivittäminen 2010-luvulle? Miten avataan palkkatyön lisäksi uusia ovia elinkeinoihin? Onko vammaisella ihmisellä vapaus tehdä vapaaehtoistyötä?

Teemat 2019

1. Vaikuttava kansalainen, aineistopäivä 14.1., ilmestyy 22.2.
Vaalivuosi käynnistetään perusasioilla: demokratia, äänioikeus, kansalaisvaikuttaminen, osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään… Mitä suuret sanat merkitsevät ihmisten arjessa? Millaisia ovat yhdistysten uudet vaikuttamisen muodot?
Sisältää liitteen: Sosiaaliturvaopas 2019.

2. Naisten lehti, aineistopäivä 8.4., ilmestyy 17.5.
Tyttärien, siskojen, äitien, vaimojen ja isoäitien oma lehti, joka taatusti kiinnostaa miehiäkin. Millaista on kasvaa tytöstä naiseksi, millaista kasvattaa? Mitä #metoo merkitsee kehitysvammaisen naisen elämässä? Millaisia pieniä ja suuria ihmeitä tapahtuu naisten vertaisverkostoissa?

3. Voimat käyttöön, aineistopäivä 19.8., ilmestyy 27.9.
Mistä perheet saavat voimaa arkeen ja elämän käännekohtiin? Millaista on elämä harvinaisen vamman kanssa? Mitä tarkoittaa voimavarakeskeinen valmennus? Miten kehitysvammaiset ihmiset ovat löytäneet vahvuuksiaan omilla teoillaan, sopivalla tuella?

4. Nuoresta aikuiseksi, aineistopäivä 4.11., ilmestyy 13.12.
Itsenäistymisen polulla jokaisella on oma tahtinsa ja askelpituutensa. Miten tukea nuorta aikuistumisen käännekohdissa? Etsimme eväitä valintojen tekemiseen ja esitämme vaatimuksen: jokaiselle nuorelle kuuluu pyhä ja rikkumaton oikeus unelmiin.

 

Lehtitilaukset:

30 €/vuosikerta, jäsenille maksuton.
Jäsensihteeri Sinikka Niemi
Puh. 0404839362
jasenpalvelu@kvtl.fi

 

Ilmoitusmyynti:

Samuli Mannonen, puh 050 4115982
Iina Pirhonen, puh. 044 7276470

ilmoitusmyynti.tukiviesti@gmail.com

Ilmoitusten koot ja hinnat:

Mediakortti_2018

Mediakortti 2019

Merja Määttänen.

Merja Määttänen

Viestintäpäällikkö

Puhelinnumero: 040 6531 159

Sähköposti: merja.maattanen@tukiliitto.fi

Lisätiedot:
Tukiviestin päätoimittaja
Twitterissä @MerjaMttnen

Viestinnän muodot ja välineet muuttuvat, tärkein tehtävä pysyy: tehdä maailmaa yhteiseksi ja ymmärrettäväksi.

 

0 Ostoskori