Osa 4: Tärkeimpien ihmisten rinnalla

Läheiset ihmiset ovat suurin voimavaramme. Kaikilla tulee olla mahdollisuus solmia ja vaalia ihmissuhteita.

Taru kertoo:

”Parisuhde on iso ja tärkeä juttu. Minun mielestäni on paljon kivempi asua avoliitossa kuin yksin. Aina on lähellä joku, kenen kanssa saa olla ja jutella.

Kun aloimme seurustella, isi leikillään kyseli, että mikäs mies semmoinen poikakaveri oikein on. Oikeasti kaikki ovat ainoastaan kannustaneet meitä olemaan yhdessä.

Yritämme auttaa toisiamme. Olemme esimerkiksi molemmat kamalan aamu-unisia. Siinä sitten aamulla tönimme toisiamme ja yritämme yhdessä päästä ajoissa ylös.

Kotityöt jaetaan ja tehdään yhdessä. Niin ne sujuvat paremmin.”

Tärkeät ihmissuhteet

Jokainen meistä haluaa rakastaa ja tulla rakastetuksi. Tämä tarve täyttyy, kun saamme olla lähellä meille kaikkein tärkeimpiä ihmisiä: puolisoa, sydänystäviä, vanhempia, sisaruksia, muita sukulaisia tai omia lapsia.

Asumisen pitää olla järjestetty niin, että merkitykselliset ihmissuhteet ovat mahdollisia. On ihmisen oma päätös, haluaako hän jakaa kodin puolison kanssa tai tahtooko perustaa perheen.

Vammaisilla ihmisillä on oikeus saada tarvitsemaansa tukea tärkeiden ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Kuten muitakin tärkeitä asioita, myös ihmissuhdetaitoja on mahdollista oppia lisää missä tahansa iässä. Hyvät kokemukset antavat rohkeutta tutustua taas uusiin ihmisiin.

 

Minulla on oikeus

Koen yhteenkuuluvuutta

Minulla on merkityksellisiä ihmissuhteita. Päätän niistä itse. Saan kokea kiintymystä ja yhteenkuuluvuutta itselleni tärkeiden ihmisten kanssa. Minulla on mahdollisuus parisuhteeseen, perheen perustamiseen ja perhe-elämään. Saan tarvitessani tukea ihmissuhteiden solmimiseen ja ylläpitämiseen sekä ihmissuhdetaitojen opettelemiseen.

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Poistetaan vammaisiin henkilöihin kohdistuva syrjintä kaikissa avioliittoon, perheeseen, vanhemmuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Tunnustetaan kaikkien oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 23