Osa 7: Kohti hyvää elämää

Jokainen meistä määrittelee omat unelmansa. Mieleinen koti on tärkeä osa hyvää elämänlaatua.

Taru kertoo:

”Haaveita on monenlaisia. Tärkein toive on saada elää myös tulevaisuudessa yhdessä Tompan kanssa. Välillä meillekin tulee tietysti pientä kinaa, mutta me ratkaisemme ne kyllä.

Yksi iso unelma olisi muuttaa vielä joskus yhdessä omaan omakotitaloon. Olemme sitä yhdessä miettineet. Siellä olisi paljon tilaa, ja voisi tehdä vaikka mitä.

Kaikille muille sanoisin, että kannattaa uskaltaa haaveilla esimerkiksi muuttamisesta yhteen oman rakkaan kanssa. Vanhempien ja muiden läheisten taas pitää tukea näitä unelmia.”

Hyvä elämä?

Jokainen meistä määrittelee itse, millaista on hyvä elämä. Useimmille siihen sisältyy mahdollisuus:

  • elää omannäköisesti
  • kuulua johonkin
  • toteuttaa itseä
  • saada kunnioitusta omille tunteille
  • muodostaa unelmia ja tavoitella niitä
  • tehdä onnellisuutta tuottavia asioita.

Kukaan meistä ei pysty rakentamaan täysin yksin omaa hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan, vaan tarvitsemme toistemme tukea unelmien tavoittelemiseen.

Myös paljon tukea tarvitsevalla ihmisellä on oikeus kertoa, mitä juuri hänen hyvään elämäänsä kuuluu. Jokaisella on joskus lupa nautiskella ja ottaa riskejä. Läheisten tulee kunnioittaa näitä toiveita.

Asumisunelmista totta

Asuminen on yksi tärkeä osa hyvää elämää. Onhan koti paikka, jossa vietämme suuren osan ajastamme.

Jollekulle esimerkiksi mahdollisimman itsenäinen asuminen voi olla iso unelma, jonka toteutuminen muuttaa koko elämää. Mieleinen, itse valittu koti saattaa mahdollistaa vaikkapa uudet harrastukset ja ihmissuhteet.

 

Minulla on oikeus

Voin tavoitella unelmiani

Minä itse määrittelen, millaista elämänlaatua ja hyvinvointia tavoittelen. Teen asioita, jotka tuottavat minulle onnea. Tapaan itselleni tärkeitä ihmisiä. Saan tukea unelmien muodostamiseen ja tavoittelemiseen.

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Vammaiset henkilöt voivat saavuttaa ja säilyttää mahdollisimman suuren itsenäisyyden, täysimääräiset ruumiilliset, henkiset, sosiaaliset ja ammatilliset kyvyt sekä täysimääräisen osallisuuden ja osallistumisen kaikilla elämänalueilla.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 26