Osa 6: Haluan olla hyödyksi

Toimimme arjessa monissa erilaisissa rooleissa. Niissä on tärkeää kokea itsensä tarpeelliseksi ja arvostetuksi.

Taru kertoo:

” Työ on minulle tärkeää. Käyn viitenä päivänä viikossa avotyössä palvelukodissa. Pesen pyykkiä ja vien puhtaita pyykkejä asukkaille huoneisiin. Autan muutenkin kaikenlaisessa, missä tarvitaan.

Tykkään työstäni, mutta pieni korvaus harmittaa. Työ tuntuisi vielä mukavammalta, jos siitä saisi oikeaa palkkaa.

Lisäksi haluan olla hyvä ystävä ja huomaavainen naapuri. Rapussa pitää tervehtiä ja sääntöjä noudattaa.”

Osana yhteiskuntaa

Päivittäin meillä on useita rooleja: kaveri, työntekijä, asiakas ja monta muuta. Eri rooleissa meihin kohdistuu vaihtelevia odotuksia.

Jokaisella on tarve olla osa yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa, että arjen rooleissa haluamme kokea olevamme tarpeellisia ja arvostettuja.

Jokainen luo viihtyisyyttä

Myös asumisen ja kodin kautta meillä voi olla erilaisia rooleja: vuokralainen, asunnonomistaja, naapuri, kämppäkaveri tai vaikkapa asukastoimikunnan jäsen. Kaikkiin näihin rooleihin liittyy omat sääntönsä, vastuunsa ja velvollisuutensa.

Voimme vaikuttaa monin tavoin omaan ja toisten viihtymiseen. Pystymme osaltamme luomaan mukavaa naapurihenkeä ja pitämään asuinympäristöä siistinä ja miellyttävänä.

Oma paikka yhteiskunnassa

Jokaisella on oikeus osallistua yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä kehittämiseen. Ihminen voi tarvita tukea itselleen mielekkäiden roolien ja oman vaikuttamiskanavan löytämiseen.

Esimerkiksi näissä rooleissa pystymme edistämään yhteistä hyvää:

  • työntekijänä
  • vapaaehtoistyössä
  • yhdistyksen jäsenenä tai luottamushenkilönä
  • kokemusasiantuntijana.

 

Minulla on oikeus

Saan tunnustusta

Minulla on rooleja, joissa koen olevani tarpeellinen ja tärkeä. Osaamiseni tunnistetaan ja tunnustetaan. Saan tukea esimerkiksi palkkatyön hakemiseen ja tekemiseen sekä vapaaehtois- ja yhdistystoimintaan. Tarvitessani saan apua mielekkäiden roolien löytämiseen.

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja edetä urallaan edistetään. Heitä avustetaan työn löytämisessä, saamisessa ja säilyttämisessä sekä työhön palaamisessa.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 27

Varmistetaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 29