Osa 6: Haluan olla hyödyksi

Toimimme arjessa monissa erilaisissa rooleissa. Niissä on tärkeää kokea itsensä tarpeelliseksi ja arvostetuksi.

Taru kertoo:

”Tärkein tehtäväni on olla hyvä puoliso. Lisäksi haluan olla mukava kaveri kaikille ystävilleni.

Työpaikan löytäminen ja työporukkaan kuuluminen on tuntunut hyvältä. On esimerkiksi hienoa, kun ohjaajat ja työkaverit kehuvat tekemiäni maalauksia.

Haluan olla myös huomaavainen naapuri. Rapussa pitää tervehtiä ja sääntöjä noudattaa. Esimerkiksi yhteisellä grillipaikalla ei voi kesäiltana pitää liian myöhään ääntä.”

Osana yhteiskuntaa

Päivittäin meillä on useita rooleja: kaveri, työntekijä, asiakas ja monta muuta. Eri rooleissa meihin kohdistuu vaihtelevia odotuksia.

Jokaisella on tarve olla osa yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa, että arjen rooleissa haluamme kokea olevamme tarpeellisia ja arvostettuja.

Jokainen luo viihtyisyyttä

Myös asumisen ja kodin kautta meillä voi olla erilaisia rooleja: vuokralainen, asunnonomistaja, naapuri, kämppäkaveri tai vaikkapa asukastoimikunnan jäsen. Kaikkiin näihin rooleihin liittyy omat sääntönsä, vastuunsa ja velvollisuutensa.

Voimme vaikuttaa monin tavoin omaan ja toisten viihtymiseen. Pystymme osaltamme luomaan mukavaa naapurihenkeä ja pitämään asuinympäristöä siistinä ja miellyttävänä.

Oma paikka yhteiskunnassa

Jokaisella on oikeus osallistua yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä kehittämiseen. Ihminen voi tarvita tukea itselleen mielekkäiden roolien ja oman vaikuttamiskanavan löytämiseen.

Esimerkiksi näissä rooleissa pystymme edistämään yhteistä hyvää:

  • työntekijänä
  • vapaaehtoistyössä
  • yhdistyksen jäsenenä tai luottamushenkilönä
  • kokemusasiantuntijana.

 

Minulla on oikeus

Saan tunnustusta

Minulla on rooleja, joissa koen olevani tarpeellinen ja tärkeä. Osaamiseni tunnistetaan ja tunnustetaan. Saan tukea esimerkiksi palkkatyön hakemiseen ja tekemiseen sekä vapaaehtois- ja yhdistystoimintaan. Tarvitessani saan apua mielekkäiden roolien löytämiseen.

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja edetä urallaan edistetään. Heitä avustetaan työn löytämisessä, saamisessa ja säilyttämisessä sekä työhön palaamisessa.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 27

Varmistetaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 29