Osa 9: Haluan elää turvassa

On jokaisen ihmisen syvä tarve kokea turvaa. Palveluiden ja tuen jatkuvuus on tärkeä osa vammaisen ihmisen henkilökohtaista turvallisuutta.

Niko kertoo:

”Täällä on tosi turvallista asua.

Omassa kodissa saan olla yksin, kun haluan. Menen itsekseni iltaisin nukkumaan kymmenen maissa.

Minulla on sängyn vieressä kutsunappi, josta pyydän ohjaajia paikalle. Esimerkiksi aamulla tarvitsen apua pukemiseen. Lisäksi ohjaajat auttavat minua vessassa ja suihkussa. Perjantaisin minulla on siivouspäivä. Silloin imuroin ja pyyhin pöydät, ja tarvitsen yleensä vähän apua.

Täällä on töissä kivoja ja ystävällisiä ihmisiä. Tunnen kaikki ohjaajat.”

Oikeus elää turvassa

Me kaikki haluamme elää turvassa. Perusedellytys tälle on, ettemme joudu kokemaan minkäänlaista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua. Kiusaaminen ja muu henkinen väkivalta on otettava yhtä vakavasti kuin fyysinen uhkailu.

Turvaa luo myös se, että ihminen saa tietoa ja tukea ja että hän tulee kuulluksi. Nämä oikeudet kuuluvat kaikille.

Vammaisen ihmisen tulee saada itse valita henkilöt, jotka häntä auttavat ja tukevat eri asioissa. Tämäkin antaa turvaa.

Ei pelkkä raha edellä

Taloudellinen epävarmuus tekee olon turvattomaksi. Vammaisen ihmisen pitää voida muiden tavoin luottaa yhteiskunnan suojaverkkoihin.

Niin ikään jatkuvuus rakentaa turvallisuutta. Vammaisille ihmisille erityisen tärkeää on, että he voivat luottaa tärkeimpien palveluidensa pysyvyyteen.

On yksiselitteisesti väärin, jos vammaisten ihmisten palveluita kilpailutetaan jatkuvasti pelkän hinnan perusteella ja vaihdetaan palveluntarjoajaa vähän väliä. Mitä enemmän tukea ihminen tarvitsee, sitä tärkeämpiä hänelle ovat tutut ja turvalliset ammattilaiset.

Kotini on linnani

Asumisessa turvallisuus on kaiken lähtökohta. Kodissaan ihmisen pitää saada tuntea olevansa täysin turvassa.

Jokainen haluaa asumiseensa jatkuvuutta ja ennakoitavuutta. Omaan kotiin saa kiintyä, ja tulevaisuutta on lupa suunnitella.

 

Minulla on oikeus

Tulen kuulluksi ja koen jatkuvuutta

Minulla on ihmisiä, joiden kanssa koen molemminpuolista luottamusta. Minua kohdellaan arvostavasti, ja tulen kuulluksi. Minuun ei kohdistu ruumiillista tai henkistä väkivaltaa, kaltoinkohtelua tai hyväksikäyttöä. Talouteni on turvattu. Voin luottaa siihen, että tarvitsemani tuki on jatkuvaa.

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen. Vammaisuuden olemassaolo ei missään tapauksessa oikeuta vapaudenriistoon.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 14

Vammaisia ihmisiä on oikeus suojeluun sekä kotona että kodin ulkopuolella tapahtuvilta hyväksikäytön, väkivallan ja pahoinpitelyn muodoilta. Vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen on annettava tietoa ja koulutusta tilanteiden välttämisestä ja tunnistamisesta.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 16

Jokaisella vammaisella henkilöllä on oikeus ruumiillisen ja henkisen koskemattomuutensa kunnioittamiseen.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 17