Lisää tietoa asumisesta

Tähän on koottu linkkejä oppaisiin, materiaaleihin ja sivustoille, joissa käsitellään asumista ja oman elämän näköistä tukea.

Asumisen laatukriteerit kuvaavat asumista tukevien palveluiden vaikutuksia ja auttavat niiden arvioinnissa. Asumisen laatukriteerit ja sanasto auttavat määrittelemään muun muassa sellaiset asunnon, elämänlaadun ja henkilökohtaisen tuen piirteet, jotka yhdessä tekevät kodista mahdollisen.
Lataa laatukriteerit tästä (pdf).

Itsearviointityökalu
Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamies ovat tuottaneet itsearviointityökalun tukemaan erityishuoltoa järjestävien palveluntarjoajien ja -tuottajien toimenpiteitä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Itsearviointityökalun voi ladata itselleen Ihmisoikeuskeskuksen sivuilta.
Lue lisää sivustolta ihmisoikeuskeskus.fi

Oppaita ja tietoa asumisesta

Verkkopalvelu Verneri.net
Yleiskielistä tietoa asumisesta.
Lue lisää sivustolta verneri.net/yleis/asuminen

Selkokielistä tietoa asumisesta.
Lue lisää sivustolta verneri.net/selko/asuminen/

Asumisen tekoja -sivusto kokoaa tietoa, toimijoita ja hyviä käytänteitä.
Lue lisää sivustolta: verneri.net/asumisen-tekoja/

Omaan kotiin! Asumisen opas.
Omaan kotiin! Asumisen opas on suunnattu itsenäisesti asuville, tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Selkokieliseen oppaaseen on koottu tietopaketti itsenäisestä asumisesta: paperi- ja raha-asioista, omasta kodista huolehtimisesta, paloturvallisuudesta, asumisviihtyisyydestä, asumisesta taloyhtiössä, naapuruudesta jne. Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020.
Lataa opas tästä (pdf).

Asumisen palvelut, tietoa Tukiliiton sivulla.
Jokaisella on oikeus saada asumisen tueksi tarvitsemansa palvelut omaan kotiinsa.
Lue lisää sivustolta: www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/asuminen/

Kun pohditaan tai suunnitellaan muuttamista

Arvopyramidi.
Mikä on sinulle arvokasta ja tärkeää? Arvopyramidin kautta voit työstää niitä tarpeita ja asioita, jotka ovat sinun hyvän arkesi edellytys. Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.
Lataa kuva tästä (pdf).

Näin minä haluan asua -lomake.
Näin minä haluan asua lomake on tehty sinulle, joka haluat suunnitella asumistasi.
Lomake auttaa sinua kertomaan, miten haluat asua nyt tai tulevaisuudessa.
Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Kehitysvammaisten Tukiliitto, uudistettu painos 2020.
Lataa lomake tästä (pdf).

Muuttajan arki kuntoon.
Tämän kuvan asioista on hyvä sopia ja keskustella, kun muutat omaan kotiin.
Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2020.
Lataa kuva tästä (pdf)

Muuttajan arki kuntoon -pohja.
Tämän kuvan asioista on hyvä keskustella ja sopia kun muutat uuteen kotiin.
Voit täydentää tähän pohjaan omia ajatuksiasi yhdessä tukihenkilösi kanssa.
Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2020.
Lataa kuva tästä (pdf)

Minä päätän

Oman elämän ohjaksissa – tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta.
Tästä kirjasta löydät tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta.
Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020.
Lataa kirja (pdf).

Kansalaisuuden avaimet – tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta.
Tästä kirjasta löydät tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa työskenteleville.
Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020.
Lataa kirja tästä (pdf)

Osallisuus osaksi arkea

Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen.
Tähän kirjaan on koottu tietoa ja hyviä käytäntöjä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuuden ja itsenäisen elämän tukemiseksi aktiivisen tuen avulla. Kirjan tavoitteena on innostaa lukijoita tutustumaan aktiiviseen tukeen entistä syvällisemmin ja edistää uudenlaisia osallisuutta tukevia toimintatapoja. Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2019.
Lataa kirja tästä (pdf).

Työkirja tukiasumisen työntekijöille.
Tämä työkirja on suunnattu tukiasumisen parissa työskenteleville. Kirjassa on tehtäviä, joiden avulla voit arvioida ja tukea asukkaiden sosiaalista osallisuutta. Kirja tarjoaa myös näkökulmia ja työvälineitä ohjaustyön kehittämiseen.
Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020.
Lataa työkirja tästä (pdf).

Turvallisuus

Avaimia arkeen.
Avaimia arkeen on selkokielinen kirja, joka kertoo turvallisuudesta. Kirja keskittyy asioihin, joihin jokainen voi itse vaikuttaa. Aiheina ovat henkilökohtainen turvallisuus, palo- ja liikenneturvallisuus ja ensiaputaidot. Kirja soveltuu itseopiskelumateriaaliksi ja käytettäväksi oppilaitoksissa.
Tehnyt: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
Lataa kirja (pdf).

Uskalla olla, uskalla puhua.
on selkokielinen opas kehitysvammaisille naisille.
Opas kertoo väkivallasta, jota
toinen ihminen tekee vammaiselle naiselle.
Oppaan on tehnyt Kehitysvammaisten Tukiliitto
vuonna 2018.
Lataa opas (pdf)