Siirry sisältöön

Photovoice-menetelmä ryhmän käytössä

Photovoice-menetelmä kehitysvammaisten aikuisten ryhmätoiminnassa.

Photovoice ”puhuva kuva”

”Photovoice menetelmä antaa puheenvuoron ihmisille, joilla muuten saattaa olla vaikeaa ilmaista muille näkemyksiä ja mielipiteitään” (Björkman 2007, 7).

Menetelmässä käytetään osallistujien itsensä ottamia valokuvia ja niiden analysointia. Menetelmä auttaa osallistujaa määrittelemään ja sanallistamaan omaan elämäänsä liittyviä tärkeitä asioita.

Turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä se voi olla voimauttava kokemus.

 

”Puhuva kuva” voi olla menetelmä yhteiseen tasaveroiseen vuorovaikutuskumppanuuteen. Epäsymmetrinen vuorovaikutustilanne voi johtua osapuolten erilaisista rooleista.
Toisella vuorovaikutuskumppanilla voi olla rooli, jolla on enemmän valtaa kuin toisella. Epäsymmetria saattaa syntyä myös tilanteessa, jossa kielelliset taidot eroavat osapuolten välillä.

”Puhuva kuva”, jossa valokuvien ottamisessa henkilöllä itsellään on valta, antaa keskustelukumppanille uuden roolin. Tilanteissa vuorovaikutus voi perustua lähes kokonaan tulkinnoille, mutta kuvien avulla niihin syntyy uskottava viitekehys, joka on suoraan henkilön omasta todellisuudesta.

 

Photovoice-menetelmän vahvuutena on, että valokuva voi kertoa sellaista, jota emme osaa ajatella ja sanoittaa muuten. Valokuvan kautta löytyy uusia taitoja ja kykyjä. Yhdessä työskentely vahvistaa niin työntekijää kuin osallistujaa.

Todellisuus on se, että emme koskaan pysty aukottomasti tietämään toistemme ajatuksia. Voimme siinä luotta ainoastaan asioiden dokumentointiin, ohjaavan henkilöstön sekä omaan kokemukseen että tuttuuteen.

Todellisuuden kuvaajaksi ”puhuva kuva” soveltuu mainiosti, erityisesti ryhmillä joiden sanallinen tuottaminen on vaikeaa.

KUVA. Photovoice ryhmän tapaamiset ikääntymisen teemassa.

 

Ryhmätoiminnassa on hyvä huomioida, että käytettävä materiaali tukee vuorovaikutusta.

Ennakkomateriaalia voi valmistaa mm. Papunet.net sivuston kuvamateriaalien avulla. Katso esimerkki

 

Esimerkki aikataulun toteuttaminen:

  • Osallistujat saivat lainaan Tukiliitolta kamerat.
  • Ryhmä kokoontui joka toinen viikko.
  • Ryhmässä oli omaohjaajia osallistujien tukena.
  • Osallistujia oli kahdeksan. Suositeltavaa on että ryhmä on pienempi, jos tukea tarvitaan paljon.
  • Kuvat tulostettiin yhteiseen tapaamiseen. Osallistuja sai kuvatulosteet tapaamisen jälkeen itselleen.

KUVA 2. Kuvien ryhmävalinnassa näyttelyä varten voi käyttää äänestämistä.

KUVA 3. Näyttelyn kuva, minulle tärkeät asiat

KUVA 4. Näyttelyn kuva, tälläisessa ympäristössä haluaisin asua vanhana.

 

Lisätietoa ja kokemuksia Photovoice-menetelmästä löydät:

Opinnäytetyö
”Minä en ole vanha, minä olen nuori” 

Anne Vuorenpään opinnäytetyön (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018) tulokset osoittavat, että kehitysvammaisten henkilöiden ajatukset omasta ikääntymisestä eivät poikkea muiden samanikäisten henkilöiden ajatuksista. Hyvän ja mielekkään ikääntymisen elementtejä ovat osallisuus omassa elämässä ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen tutussa ja viihtyisässä ympäristössä. Opinnäytetyö toteaa, että Photovoice-menetelmä soveltuu hyvin erityisryhmien toiminnaksi. Lue lisää sivulta
Anne Vuorenpään opinnäytetyö 2018

Pia Björkman (toim)
Kuvakulmia elämään, vanhempien valokuvatarinoita
Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2007

Enemmän otetta ja osallisuutta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n projekti oli suunnattu perheille, joissa vanhemmilla tai toisella heistä on kehitysvamma tai oppimiseen liittyviä merkittäviä vaikeuksia Kehitysvammaisten vanhemmuuden yhteydessä puhutaan tuetusta vanhemmuudesta. Tämä kertoo siitä, että vanhemmat voivat tarvita hyvin kokonaisvaltaista ja riittävän pitkäaikaista tukea. Lue lisää sivulta
Enemmän otetta ja osallisuutta projekti

Juttuvinkki:
Photovoice-menetelmän avulla selvitettiin edellytyksiä hyvään vanhuuteen
Photovoice-menetelmää käytetään yleensä tilanteissa, joissa kohderyhmän sanallinen kyky ilmaista omia ajatuksiaan on heikko. Menetelmässä käytetään osallistujien ottamia valokuvia ja niiden analysointia. Tämä auttaa osallistujaa määrittelemään ja sanallistamaan omaan elämäänsä liittyviä tärkeitä asioita. Lue koko juttu (siirry sivulle)
Tikonen 1/2019

 

Anne Vuorenpää

Anne Vuorenpää

Hankepäällikkö

Puhelinnumero: 040 6418 025

Sähköposti: anne.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Tehtäviini kuuluvat
Pohjois-Suomen Elämä omaksi -hanke (ESR)
ja aikuistyö.

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori