Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus

Malikkeen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus tarjoaa ratkaisuja vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen edistämiseen toimintavälineitä hyödyntäen.

Valtakunnallinen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus

Malikkeen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus  on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Koulutuksen esimmäisenä päivänä tutustumme apuvälinelainsäädäntöön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Käymme myös läpi toimintavälineitä ja teemme käytännön harjoituksia. Jokaisen koulutuksen yhteydessä toteutetaan retki- tai tapahtumapäivä, joka tarjoaa vaikeasti vammaisille ihmisille mahdollisuuden osallistua retkeen tai tapahtumaan.

Malikkeen valtakunnalliset Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukset löytyvät Malikkeen tapahtumakalenterista.

Alueellinen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus

Valtakunnallisilla koulutuksilla luodaan pohja alueellisen koulutuksen järjestämiselle. Koulutuksen jälkeen on mahdollista lähteä organisoimaan omaa alueellista toimintavälinekoulutusta ja koota alueellisia toimijoita yhteen. Organisoija vastaa käytännön järjestelyistä, Malikkeen työntekijät toimivat kouluttajina. Alueellisten koulutusten tuloksena saadaan verkosto ihmisiä, jotka osaavat käyttää toimintavälineitä ja järjestää vaikeasti vammaisille ihmisille osallistumismahdollisuuksia toimintavälineitä hyödyntäen.

Alueellisen toimintavälinekoulutuksen jälkeen Malike tukee verkostoa vielä alueellisen tapahtuman järjestämisessä esimerkiksi niin, että kaksi Malikkeen työntekijää tulee toimintavälineiden kanssa paikalle ja on tarvittaessa teknisenä tukena.

Koulutusmallin tavoitteena on löytää yhdessä keinoja ja ratkaisuja, jotka jäisivät elämään alueella, vaikeasti vammaisten ihmisten arkeen. Tavoitteena on myös omien alueellisten välineiden hankintojen käynnistyminen.

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusmalli oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa

Oppilaitoksiin on juurrutettu Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusmallia järjestämällä koulutus opettajille ja opiskelijaryhmälle. Tämän jälkeen opettajia tuetaan koulutuksen järjestämisessä opiskelijoille esimerkiksi koulutusmateriaalilla. Koulutusta ovat toteuttaneet muun muassa fysioterapeuttiopiskelijoille SAMK, Lapin AMK, TAMK ja Metropolia AMK. Oppilaitosten koulutuksista tieto ja taito siirtyvät valmistuville ammattilaisille, jotka aikanaan voivat omassa työssään tukea vaikeasti vammaisten henkilöiden osallistumista.

Koulutusta on järjestetty myös yhteistyökumppaneille heidän tarpeisiinsa räätälöitynä. Esimerkiksi partion suurleiriä varten toteutettiin kaksi toimintavälinekoulutusta Roihu2016 -esteettömyystyöryhmälle ja suurleirin toimijoille.