Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus

Malikkeen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus tarjoaa ratkaisuja vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen edistämiseen toimintavälineitä hyödyntäen.

Uusia verkostoja ja osallistumisen mahdollisuuksia vaikeasti vammaisille ihmisille.

Malikkeen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus  on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille.

Jokaisen koulutuksen yhteydessä toteutuu retki- tai tapahtumapäivä, joka tarjoaa vaikeasti vammaisille ihmisille mahdollisuuden osallistua retkeen tai tapahtumaan. Valtakunnallisilla koulutuksilla luodaan pohja alueellisen koulutuksen järjestämiselle. Koulutuksen jälkeen on mahdollista lähteä organisoimaanomaa alueellista toimintavälinekoulutusta ja koota alueellisia toimijoita yhteen. Organisoija vastaa käytännön järjestelyistä, Malikkeen työntekijät toimivat kouluttajina. Alueellisten koulutusten seurauksena saadaan verkosto ihmisiä, jotka osaavat käyttää toimintavälineitä ja järjestää vaikeasti vammaisille ihmisille osallistumismahdollisuuksia toimintavälineitä hyödyntäen.

Alueellisen toimintavälinekoulutuksen jälkeen Malike tukee verkostoa vielä alueellisen tapahtuman järjestämisessä esimerkiksi niin, että kaksi Malikkeen työntekijää tulee toimintavälineiden kanssa paikalle ja on tarvittaessa teknisenä tukena.

Koulutusmallin tavoitteena on löytää yhdessä keinoja ja ratkaisuja, jotka jäisivät elämään alueella, vaikeasti vammaisten ihmisten arkeen. Tavoitteena on myös omien alueellisten välineiden hankintojen käynnistyminen.

Oppilaitoksiin on juurrutettu Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusta järjestämällä koulutus opettajille ja opiskelijaryhmälle. Tämän jälkeen opettajia tuetaan koulutuksen järjestämisessä esimerkiksi koulutusmateriaalilla. Koulutusta ovat toteuttaneet muun muassa fysioterapeuttiopiskelijoille SAMK, Lapin AMK, TAMK ja Metropolia AMK. Oppilaitosten koulutuksista tieto ja taito siirtyvät valmistuville ammattilaisille, jotka aikanaan voivat omassa työssään tukea vaikeasti vammaisten henkilöiden osallistumista.

Koulutusta on järjestetty myös yhteistyökumppaneille heidän tarpeisiinsa räätälöitynä. Esimerkiksi partion suurleiriä varten toteutettiin kaksi toimintavälinekoulutusta Roihu2016 -esteettömyystyöryhmälle ja suurleirin toimijoille.