Kaikilla lapsilla on oikeus koululiikuntaan

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua kaikkeen koulussa tapahtuvaan toimintaan. Koulun retket, välituntileikit ja liikuntatunnit kuuluvat jokaiselle lapselle.

Liikuttava koulupäivä -video ja -esite näyttävät faktoja ja vinkkejä siihen, miten kaikki lapset pääsevät osallistumaan yhdenvertaisina koulussa.

Liikuttava koulupäivä -video: