Kokemuskouluttaja Malikkeen toiminnassa

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksissa kokemuskouluttaja syventää koulutuksen sisältöä.

Malikkeen kokemuskouluttaja osallistuu vuodessa kolmeen valtakunnalliseen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukseen Tampereella. Koulutus on kaksipäiväinen.

Kokemuskouluttaja tuo esille käytännön kokemuksia koulutuksen teemoihin liittyen (osallisuus, osallistuminen, apuväline lainsäädäntö, YK:n vammaisten oikeuksien sopimus, apu- ja toimintavälineet). Kokemuskouluttaja syventää koulutuksen sisältöä tuomalla mukaan kokemuksellista tietoa näiden asioiden vaikutuksesta omaan elämäänsä. Tämä auttaa koulutettavia tunnistamaan vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia ja haasteita. Kokemuskouluttaja on mukana arvioimassa ja kehittämässä koulutuksen sisältöä.

Tehtävään edellytetään, että kokemuskouluttaja on osallistunut Malikkeen toimintaan ja hän tarvitsee liikkumiseensa pyörätuolin sekä avustajan apua. Tehtävään voi ilmaista halukkuutensa. Malikkeen henkilökunta valitsee kokemuskouluttajan.

Kokemuskouluttaja ohjataan ja perehdytetään tehtävään. Perehdytykseen sisältyy osallistuminen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukseen.

Kokemuskouluttajalle tehdään työsopimus ja maksetaan tuntiperusteinen ohjaajan palkka. Kokemusasiantuntija saa molempina päivinä koulutukseen sisältyvät ruokailut.