Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus

Malikkeen kaksipäiväinen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus tarjoaa tietoa ja ratkaisuja vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumiseen ja osallisuuden mahdollistamiseen toimintavälineitä hyödyntäen.

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus

Malikkeen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen lähtökohtana on vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen.  Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Se tarjoaa ratkaisuja osallistumiseen ihmisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua.

Ensimmäisenä päivänä perehdymme apuvälinelainsäädäntöön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä tutustumme toimintavälineisiin ja teemme käytännön harjoituksia.  Jokaisen koulutuksen toinen päivä toteutuu retki- tai tapahtumapäivänä, joka tarjoaa vaikeasti vammaisille ihmisille mahdollisuuden osallistua retkeen tai tapahtumaan. Koulutukseen osallistujat saavat retkeillen kokemusta toimintavälineiden käytöstä. Vaikeasti vammaiset retkeläiset toimivat kokemusasiantuntijoina. Koulutukseen tulija voi ilmoittaa myös retkeläisen mukaan retkelle. Oikeanlainen toimintaväline mahdollistaa liikkumisen ja osallistumisen kaikille.

Koulutukseen osallistumisen jälkeen on mahdollista lähteä organisoimaan vastaava alueellinen koulutus omalle paikkakunnalle.

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukset löytyvät Malikkeen tapahtumakalenterista.

 

Alueellinen Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus

Koulutuksen käytyään on mahdollista lähteä organisoimaan omaa alueellista toimintavälinekoulutusta ja koota alueellisia toimijoita yhteen. Organisoija vastaa käytännön järjestelyistä, Malikkeen työntekijät toimivat kouluttajina. Alueellisten koulutusten tuloksena saadaan verkosto ihmisiä, jotka osaavat käyttää toimintavälineitä ja järjestää vaikeasti vammaisille ihmisille osallistumismahdollisuuksia toimintavälineitä hyödyntäen.

Alueellisen toimintavälinekoulutuksen jälkeen Malike tukee verkostoa vielä alueellisen tapahtuman järjestämisessä esimerkiksi niin, että kaksi Malikkeen työntekijää tulee toimintavälineiden kanssa paikalle ja on tarvittaessa teknisenä tukena. Koulutusmallin tavoitteena on löytää yhdessä keinoja ja ratkaisuja, jotka jäisivät elämään alueella, vaikeasti vammaisten ihmisten arkeen. Tavoitteena on myös omien alueellisten välineiden hankintojen käynnistyminen.

 

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa

Oppilaitoksiin on juurrutettu Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusmallia järjestämällä koulutus opettajille ja opiskelijaryhmälle. Tämän jälkeen opettajia tuetaan seuraavan koulutuksen järjestämisessä opiskelijoille esimerkiksi verkkomateriaalien avulla. Koulutusta ovat toteuttaneet muun muassa fysioterapeuttiopiskelijoille SAMK, Lapin AMK, TAMK ja Metropolia AMK. Oppilaitosten koulutuksista tieto ja taito siirtyvät valmistuville ammattilaisille, jotka aikanaan voivat omassa työssään tukea vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumista. Koulutusta on järjestetty myös yhteistyökumppaneille heidän tarpeisiinsa räätälöitynä. Esimerkiksi partion suurleiriä varten toteutettiin kaksi toimintavälinekoulutusta Roihu2016 -esteettömyystyöryhmälle ja suurleirin toimijoille.

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen teoriaosuus nyt myös verkossa!

Koulutuksen teoriaosuus eli koulutuksen ensimmäisen päivän sisältö on mahdollista suorittaa myös verkossa. Malike on tuottanut verkkokurssin teoriaosuuden Väestöliiton ylläpitämälle Hyväkysymys-sivustolle. Verkkokurssi mahdollistaa osallistujalle joustavan ajankäytön, sillä jaksot voi suorittaa omaan tahtiin. Koulutuksen toiminnallinen osuus eli toinen päivä toteutetaan retki- tai tapahtumapäivänä, joka tarjoaa vaikeasti vammaisille ihmisille mahdollisuuden osallistua retkeen tai tapahtumaan. Toiminnallinen koulutuspäivä toteutetaan yhteistyössä Malikkeen kanssa, toimintavälineitä hyödyntäen.

Onko teidän oppilaitoksellanne tai työpaikallanne intoa lähteä mahdollistamaan vaikeasti vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta? Malike tekee mielellään kanssanne yhteistyötä.  Ota rohkeasti yhteyttä ja suunnitellaan kanssanne juuri teille sopiva Ulos talosta, pois pihasta -opintokokonaisuus!