Jokaisella lapsella on oikeus koululiikuntaan

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan. Yhdenvertainen osallistuminen perustuu lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin.

Malikkeen video näyttää miten tärkeää on, että lapsi ei jää ulkopuolelle:

Positiivisten kokemusten saaminen edellyttää liikunnan opetuksessa mukanaoloa, ennakkoluulotonta asennetta, esteettömyyttä ja tarvittavia apu- ja toimintavälineitä. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi päätettäessä oppilaan tuen tarpeesta ja muodoista.

Koululiikunnasta vapauttaminen tai kotiopetus ei ole ratkaisu.

Usein osallistumisen mahdollistaminen on kiinni asenteesta! Malike kokoaan kevään aikana vinkkejä yhdenvertaisen osallistumisen tueksi osoitteeseen www.malike.fi/oikeuskoululiikuntaan . Onko sinulla vinkki tai idea, joka voisi edistää vaikeasti vammaisten lasten osallistumismahdollisuuksia koulussa? Lähetä se meille osoitteeseen malike@tukiliitto.fi .