Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -aamukahvit vaikuttaa välineiden hankintaan kunnissa

Miten saada lisää liikunnan apuvälineitä kaikkien kuntalaisten käyttöön? Virtuaalisilla aamukahveilla keskustellaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksista osallistua yhdenvertaisesti.

Monen vammaisen ihmisen kohdalla apu- ja toimintavälineet ovat osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömiä. Tällä hetkellä kaikilla kuntalaisilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua esim. koulussa tai vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan. Kenenkään ei kuitenkaan tule jäädä pois yhteisestä toiminnasta siksi, ettei apu- ja toimintavälineitä ole keksitty. Ongelma on, ettei välineistä tiedetä tai niitä ei ole saatavilla.

Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -aamukahvit on Malikkeen ja alueellisen yhteistyökumppanin organisoima verkkovälitteinen toimintamalli, joka kokoaa kuntalaiset, poliittiset vaikuttajat ja kunnan päättäjät sekä toimintavälineiden käyttäjät, perheet ja kaikki asiasta kiinnostuneet yhteisen suunnittelun äärelle. Mallin tavoitteena on löytää ratkaisuja sellaisten toimintavälineiden hankintaan, joita kaikki kuntalaiset voivat yhteisesti lainata kunnassa.

Kuopiossa tartuttiin tuumasta toimeen

”Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -aamukahvit kuopiolaisille” kokoontui Teams-välitteisesti ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Pääorganisaattoreina ja koollekutsujina toimi Kehitysvammaisten Tukiliitosta Malikkeen lisäksi aluekoordinaattori Kuopiosta sekä TATU ry:n Vauhti-hankkeen edustaja. Mukaan saatiin myös paikallinen tukiyhdistys, Kuopion Hoiva ry.  Jo heti ensimmäisellä kerralla osallistujien puheenvuoroista kuului yhteisesti lainattavien toimintavälineiden suuri tarve. Keskustelu oli aktiivista ja siihen osallistui mm. kunnan poliittisia päättäjiä, kuntoutusalan ammattilaisia, toimintavälineiden käyttäjiä ja heidän lähi-ihmisiään sekä paikallis- ja muiden yhdistysten edustajia.

Toinen verkkotapaaminen järjestettiin muutamaa kuukautta myöhemmin. Tällöin pohdittiin mm. toimintavälineiden käyttäjäkunnan laajuutta Kuopiossa ja sitä, mihin sijoitettuna välineet palvelisivat kaikkia kuntalaisia parhaiten. Konkreettisten lukujen ja suuntaa antavan tiedon saamiseksi Malike suunnitteli Webropol-alustalla toteuttavan kyselylomakkeen, jota yhteistyökumppanit jakoivat omissa verkostoissaan ja sosiaalisen median kanavissaan noin kuukauden ajan.

Kyselyn tulokset avattiin kolmannessa tapaamisessa, jossa kuultiin myös Turun kaupungin liikuntapalveluiden sekä Tampereen kaupungin opetustoimen käytännöistä lainattavien toimintavälineiden suhteen. Kyselyssä saatiin vastauksia esimerkiksi siihen, mitkä toimintavälineet nähtiin lainauksen kannalta tarpeellisimpina. Näitä olivat mm. hiihto- ja luistelukelkka sekä Hippocampe-maastopyörätuoli. Lisäksi kyselyyn vastanneet ehdottivat paikkoja, joissa lainattavia välineitä voisi säilyttää. Kuopio-halli nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi kohteeksi. Kyselystä kävi myös ilmi, että yli kuntarajojen tapahtuvaa yhteistyötä toivottiin siilinjärveläisten kanssa.

Kyselymuotoinen käyttäjätarvekartoitus antaa juuri sitä informaatiota, jota mm. kaupungin edustajat kaipaavat päätöksen teon tueksi. Toimintavälineiden hankintaesitykset etenevät seuraavaksi kaupungin toimielimien valmisteltaviksi ja siirtyvät sieltä aikanaan kaupunginhallitukselle päätöksentekoa varten. Malike opastaa ja neuvoo tarvittaessa välineiden hankinnassa, mutta vastuu hankittavista välineistä ja lainaustoiminnan käynnistämisestä jää Kuopion kaupungille.

Kiinnostuitko järjestämään Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -aamukahvit omassa kunnassasi yhdessä Malikkeen kanssa? Ota yhteyttä!

Kunnalta lainattavat toimintavälineet mahdollistavat yhteisen tekemisen myös kodin ulkopuolella. Kuva: Topi Ylä-Mononen