Vinkkejä yhdenvertaiseen osallistumiseen koulussa

Osallistuminen tukee lapsen oppimista ja viihtymistä koulussa. Yhteisen tekemisen kautta voi löytyä myös uusia kavereita.

Liikuttava koulupäivä -video ja -esite näyttävät faktoja ja vinkkejä siihen, miten kaikki lapset pääsevät osallistumaan yhdenvertaisina koulussa.

Liikuttava koulupäivä -video:

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan. Yhdenvertainen osallistuminen perustuu lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin.

Ryhmässä toimimisen oppii vain ryhmässä toimimalla ja liikkujaksi oppii vain liikkumalla. #LiikuttavaKoulupäivä #koululiikunta #koulu #yhdenvertaisuus #osallisuus

Positiivisten kokemusten saaminen edellyttää liikunnan opetuksessa mukanaoloa, ennakkoluulotonta asennetta, esteettömyyttä ja tarvittavia apu- ja toimintavälineitä. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi päätettäessä oppilaan tuen tarpeesta ja muodoista. Koululiikunnasta vapauttaminen tai kotiopetus ei ole ratkaisu.

Liikuttava koulupäivä -esite

Liikuttava koulupäivä -esite ja Liikuttava koulupäivä -video ovat tietopaketteja siitä, miten osallistuminen tukee lapsen oppimista ja viihtymistä koulussa. Onnistumisen kokemukset parantavat itsetuntoa. Yhteisen tekemisen kautta jokainen löytää paikkansa, ja voi löytyä myös uusia kavereita.

  • Toiminnalliset työtavat ja liikkuminen edistävät eri oppiaineiden sisältöjen oppimista.
  • Aktiiviset välitunnit ovat tärkeä osa koulupäivää. Välitunneilla ystävystytään ja ryhmäydytään lasten omilla ehdoilla.
  • Kouluilla on velvollisuus huolehtia, että kaikki voivat osallistua myös liikuntatunneille. Siihen tarvitaan luovuutta ja soveltamista, joskus myös apuvälineitä, avustajan tukea tai kuljetuksen järjestämistä.
  • Lapset omaksuvat toisiltaan ja aikuisilta toimintatapoja sekä asenteita, joilla he tulevaisuuden aikuisina toimivat.

Liikuttava koulupäivä -materiaalien faktat ja vinkit on koonnut Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta, asiantuntija-apunaan Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies Tanja Salisma sekä seuraavat toimijat: Jyväskylän yliopisto, Koululiikuntaliitto, Liikunnan aluejärjestöt, Liikkuva koulu, Niilo Mäki Instituutti, Oppimis-  ja ohjauskeskus Valteri, Soveltava Liikunta SoveLi, Suomen Olympiakomitea, Suomen CP-liitto, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Vanhempainliiton Epeli-hanke.