Vaikuttamisen paikka

22.03.2019

Jyrki Pinomaa
Jyrki Pinomaa.

Äänioikeus. Demokratian peruspilari. Meille melkoinen itsestäänselvyys. Jopa siinä määrin, että kolmasosa suomalaisista ei viitsi sitä edes käyttää. Säännönmukaisesti noin kolmannes suomalaisista jättää vaaleissa äänestämättä, joissakin vaaleissa jopa yli puolet äänioikeutetuista.

Monissa Euroopan maissa kehitysvammaisilla ihmisillä ei ole äänioikeutta, koska he ovat vammansa vuoksi holhouksenalaisia. Meillä äänioikeus on myös kehitysvammaisilla ihmisillä. Käytetään sitä. Ollaan mukana vaikuttamassa.

Äänestämällä voi vaikuttaa. Äänen käyttämättä jättäminen voi sekin jonkun mielestä olla tapa vaikuttaa. Kuitenkin vain äänioikeuttaan käyttämällä ja jollekin ehdokkaalle äänensä antamalla voi varmuudella vaikuttaa. Yhdelläkin äänellä kun voi olla merkitystä silloin kun useamman ehdokkaan saama äänimäärä ovat lähellä toisiaan. Juuri minun ehdokkaani voi tulla valituksi siksi, että päätän käyttää äänioikeuttani.

Tänä keväänä meillä Suomessa järjestetään ainakin kahdet vaalit, eduskuntavaalit huhtikuussa ja Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa. Meillä on äänioikeus molemmissa vaaleissa. Noissa vaaleissa valitaan päättäjiä, kansanedustajia ja europarlamentaarikkoja, joiden tekemisillä on vaikutusta myös kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä elämään.

Pelkkä äänestäminen ei kuitenkaan sellaisenaan riitä. Kuinka voi tietää, että äänestää juuri oikeaa henkilöä. Ihmistä, jota meidän asiamme koskettaa. Sellaista ehdokasta, joka on meidän käytettävissämme myös, mikäli hän tulee valituksi.

Yksi tapa tutustua ehdokkaina oleviin ihmisiin ja heidän ajatuksiinsa on tavata heitä henkilökohtaisesti. Puhua heidän kanssaan. Siihen he ovat valmiita. Ehdokkaille voi myös soittaa tai lähettää heille sähköpostia. On myös tärkeää kertoa heille, että heidän pitää kirjoittaa ja puhua asioista selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla. On tärkeää kertoa heille selkokielestä. Siitä, että se auttaa ymmärtämään asioita.

On hyvä kutsua ehdokkaita mukaan erilaisiin tilaisuuksiin tapaamaan kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään. Tilaisuuksissa ehdokkailta voi kysyä kysymyksiä. On tärkeää, että he kuulevat kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään ja puhuvat heidän kanssaan. Silloin he voivat saada arvokasta ensikäden tietoa meidän elämästämme ja siitä, miten poliittiset päätökset siihen vaikuttavat.

Tukiliiton @JyrkiPinomaa: Vaalikevät on jo käynnissä. Ollaan siinä osallisia. Puhutaan ehdokkaiden kanssa. Äänestetään ja vaikutetaan. #tukiliittovaikuttaa #vaalit2019 #YKvammaissopimus

* Kirjoittaja on Tukiliiton puheenjohtaja.