Saija Komulainen oli rohkea taistelija

08.11.2021

Vastaanotimme lokakuussa suru-uutisen; Tukiliiton kokemustoimijaverkoston jäsen Saija Komulainen (14.04.1987–10.10.2021) on kuollut sairauden murtamana. Saija sai kipinän vaikuttamiseen Tukiliiton Toimi ja vaikuta -kurssilla vuonna 2018. Sen jälkeen hän oli aktiivisesti mukana Tukiliiton Aarne ja Aune -hankkeen kokemuskehittäjätoiminnassa Kuopiossa vuosina 2019–2021. Saija jatkoi aktiivista vaikuttamistyötään tänä vuonna perustetussa kokemustoimijaverkostossa.

Saija osallistui yhtenä palvelunkäyttäjien edustajana Kuopion kaupungin vammaispalveluiden ensimmäiseen yhteiskehittämisen iltapäivään keväällä 2019. Tilaisuudessa hän toi muiden palvelunkäyttäjien edustajien kanssa esiin kuopiolaisilta palvelunkäyttäjiltä kerättyjä ajatuksia työ- ja päivätoiminnan kehittämisestä. Hän puhui tilaisuudessa myös henkilökohtaisen avun heikosta saatavuudesta Kuopiossa. Saijalle oli tärkeää, että asukkaita ja palvelunkäyttäjiä, joilla on kehitysvamma, kuullaan heitä koskevassa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Hän osasi iloita onnistumisista ja edistysaskelista. ”Olen oivaltanut, että emme tee tätä vain itsemme takia, vaan koko yhteisön takia. Saamme asiat kuulumaan ja asioita eteenpäin”, Saija pohti hankkeen arviointikeskustelussa syksyllä 2019.

Saija oli toimelias, aloitteellinen ja innokas kansalaisvaikuttaja. Hän puhui parempien työllistymismahdollisuuksien puolesta ja näki yhtenä ratkaisuna työhönvalmentajien määrän lisäämisen tarpeen mukaan ja yhdenvertaisesti ympäri Suomea. Saija teki myös EU:n vammaiskorttia ja sen käyttöä tunnetuksi. Hän esimerkiksi laati aluekoordinaattori Sari Pohjolaisen tuella Kuopion joukkoliikennelautakunnalle aloitteen, jossa pyysi, että uusia linja-autonkuljettajia tiedotetaan ja koulutetaan riittävästi EU:n vammaiskortista ja sen käytöstä linja-autoliikenteessä. Aloitteen tavoitteena oli helpottaa ja sujuvoittaa kaikkien vammaiskorttia käyttävien liikkumista bussilla. Seuraavana vaikuttamisen tavoitteena Saijalla olisi ollut saada EU:n vammaiskortti yleisempään käyttöön kuntosaleilla, uimahalleissa, kylpylöissä ja kuntokeskuksissa, jotta vammaisten henkilöiden olisi helpompi päästä hoitamaan kuntoaan avustajan tuella.

Puhuimme Saijan kanssa paljon muustakin kuin vaikuttamisesta – elämästä iloineen ja huolineen. Yhtä lailla hän saattoi soittaa kertoakseen, että oli jo hoitanut asian, jonka olimme aikeissa hoitaa yhdessä seuraavalla viikolla. Hän hallitsi suoran kansalaisvaikuttamisen ja suosi henkilökohtaisissa pyrkimyksissään suoria yhteydenottoja avainhenkilöihin. Nyt heti eikä ensi viikolla!

”Huomasin, ettei esimerkiksi Kuopion kaupunginteatteri vielä huomioinut mitenkään meitä EU:n vammaiskortin omistavia. Soitin suoraan teatterinjohtajalle ja kysyin, että mitenkä olisi”, Saija kertoi toimittajalle Tukiviestin haastattelussa vuonna 2019. Muutaman viikon päästä teatterista tuli tieto, että vammaiskortin haltijoille aletaan tarjota avustajan tai tukihenkilön maksuton pääsy esityksiin. Ihailin hänen päättäväisyyttään ja poltettaan ratkoa asioita, rohkeuttaankin.

Saijalla oli puheenvuoro Pohjois-Savon osallisuusseminaarissa joulukuussa 2019. Saija puhui yhdessä toisen kokemustoimijan, Liisa Hartikaisen, kanssa kokemuksistaan siitä, millaista on ollut osallistua palvelunkäyttäjänä vammaispalveluiden kehittämiseen. Olin Saijan ja Liisan tukena puheenvuoron pitämisessä. Kun Saija sivusi puheenvuorossaan oman elämänsä raskaita aiheita, hän murtui kyyneliin. Valtuustosalissa oli hipihiljaista. Kuiskasin Saijalle, että voin jatkaa hänen puheenvuoroaan, jos hän niin tahtoo. Mutta Saija ei halunnut, eikä tarvinnut puolestapuhujia. Hän piti puheenvuoronsa itse loppuun herkän päättäväisellä otteellaan ja päätti sen vuosia aiemmin kirjoittamaansa omakohtaiseen runoon. Tunnelma valtuustosalissa oli käsinkosketeltavan vaikuttunut. Tuon runon viimeisiin sanoihin päätän myös tämän muistokirjoitukseni. Runon henkilönä minä Saijan muistan. Periksiantamattomana taistelijana, rohkeana sieluna.

”…päätät itse aloittaa ideoimisen ja ajatusten toteuttamisen.
Päätät näyttää sen,
että pystyt toteuttamaan toiveesi,
rohkaise itsesi.”

Saijan omaisten ja läheisten suruun osaa ottaen,

Jonna Suhonen
Aarne ja Aune -hanke

*

Kanssani Saijaa muistelivat ja osaa läheisten suruun ottavat:
Tukiliiton kokemustoimijaverkoston jäsenet
Saara Rask, Aarne ja Aune -hanke
Sari Pohjolainen, aluekoordinaattori
Aarne ja Aune -hankkeen Tampereen tiimi

Saija kuvattiin Tukiviesti-lehteen kesällä 2019. Taustalla Aarne ja Aune -hankkeen työntekijät Saara Rask ja Jonna Suhonen. (Kuva Laura Vesa).