Kokemustiedon äärelle

27.08.2021

Sirpa Mäkinen
Sirpa Mäkinen.

Pitkäikäisenä järjestötyöläisenä olen iloinnut siitä, kuinka myös julkisen puolen toimijat kutsuvat koko ajan enemmän kokemustoimijoita mukaan palveluidensa ja asuinympäristöjensä kehittämiseen. Asetumme yhdessä kokemustiedon äärelle vammaisneuvostoissa, asukasraadeissa, kehittäjäfoorumeissa ja muissa ryhmissä. Olemme myös järjestöissä ottaneet harppauksia eteenpäin. Kokemusasiantuntijuudesta on kehittymässä uusi ammatti muiden joukkoon. Siihen kouluttaudutaan, ja erilaiset sopimukset ja rakenteet säätelevät toimintaa. Kokemustiedon ja -toiminnan ympärillä viriää tutkimusta ja uusia kehittämishankkeita.

Olemme perustaneet Tukiliittoon tämän vuoden aikana oman kokemustoimijaverkoston, jonka toiminta kehittyy ja laajenee edelleen. Vahvistu vanhempana -kokemusasiantuntijatiimimme sai alkuvuonna Oikeusministeriön Demokratiapalkinnon panoksestaan vanhempien kokemustiedon esille nostamisesta perhe- ja lastensuojelupalveluissa. Olemme luoneet kokemustoiminnalle pelisääntöjä, joista tässä nostan keskiöön kolme: toiminnan tavoite, toimijoiden riittävä tuki ja aidot vaikuttamisen mahdollisuudet. Kehitämme kokemustoimintaa koko ajan eteenpäin esimerkiksi Elämä omaksi -hankkeessa yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Voimme olla ylpeitä ottamistamme askelista kokemustoiminnan saralla.

Kokemustieto elää ja liikkuu myös virallisten roolien tai organisoitujen rakenteiden ulkopuolella. Tarvitsemme lisää kokemustietoa myös järjestöissä, sillä se on yksi avain esimerkiksi toiminnan tuloksellisuuden osoittamiseen. Tämä tiedon laji rakentuu kokemuksissa ja kohtaamisissa, joihin panostaminen on tärkeää kaiken koronaan ja palvelurakenteiden muutokseen liittyvän myllerryksenkin keskellä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta eikä halua osallistua järjestettyyn kokemustoimintaan tai kuulemistilaisuuksiin. Siksi on hyvä, että kilvoittelemme erilaisista konsteista päästä kokemustiedon äärelle, ja myös tallentaa sitä hyödynnettävän muotoon.

Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -hankkeen Osallisuusviikko syyskuussa on yksi mahdollisuus eri toimijoille jalkautua kohtaamaan perheitä ja keräämään kokemustietoa tuesta ja palveluista. Perheet keskiöön -hankkeen kautta jaamme tiedotusmateriaalia käyttöön ja valmiit kyselyt vanhemmille ja lapsille sekä kohtaamispaikoille. Perheet keskiöön! -hankkeessa koostamme vastauksista yhteenvetoa siitä, mikä toimii ja mitä kehitettävää perheiden palveluissa eri alueilla on.

Ajattelen, että tälle perheiltä kerättävälle kokemustiedolle on juuri nyt kysyntää, kun uudenlaisia palvelurakenteita sorvataan kuntiin ja hyvinvointialueille.

Kuulemalla kokemustietoa herkällä korvalla ja suurella sydämellä, voimme myös omassa toiminnassamme vahvistaa sitä, mikä sujuu, ja korjata sitä, missä on parantamisen varaa. #PerheetKeskiöön

Tervetuloa mukaan Perheet keskiöön! -osallisuusviikolle, jota voit seurata myös Facebookissa Lastensuojelun Keskusliiton tapahtumassa. Ilmoittaudu keräämään perheiden kokemustietoa 3.9.2021 mennessä Lastensuojelun Keskusliiton sivulta (siirry sivustolle).

Kirjoittaja on Tukiliiton järjestöagentti ja toimii Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -hankkeessa.