Digitalisaatio vaikuttaa arkeen

02.11.2020

Veijo Nikkanen.
Veijo Nikkanen.

Tukiliiton aikuistyö on vuoden 2020 aikana järjestänyt kolmiosaisen kampanjan, joka on tuonut esiin teemoja, jotka vaikuttavat merkittävästi kehitysvammaisten aikuisten elämään ja arkeen. Kampanjassa aiemmin esiin nostetut kaksi teemaa ovat olleet ihmissuhteet (yksinäisyys) ja köyhyys (toimeentulo). Kolmantena ja viimeisenä teemana on nyt vuorossa digitalisaatio eli palveluiden sähköistyminen. Ongelma yhdelläkin näistä alueista johtaa helposti ihmisen syrjäytymiseen ja muita heikompaan asemaan joutumiseen. Kyseessä ovat siis ihmisiä voimakkaasti eriarvoistavat ilmiöt.

Kampanjassa haluamme saada sinut miettimään näitä varsin arkisia asioita ja löytämään kenties jonkin ajatuksen tai keinon, jota voit hyödyntää omassa toiminnassasi. Esittelemme Tukiliitossa ja muualla tehtävää työtä, jota tehdään näihin teemoihin liittyvissä asioissa.

 

Digitalisaatio on jatkuvaa muutosta

Palvelut sähköistyvät, ihmisten välinen vuorovaikutus siirtyy verkkoon ja puhelimellakaan ei enää pärjää. Digitalisaatio ei kuitenkaan tarkoita pelkästään toimintaympäristön muutosta fyysisestä digitaaliseen. Siihen liittyy myös jatkuva muutos, josta seuraa jatkuva tarve oppia ja ottaa haltuun uusia ja päivittyneitä palveluita.

Kun aiemmin opittu vanhenee nopeammin, kyky ymmärtää ja oppia uusia asioita vaikuttaa yhä voimakkaammin syrjäytymisriskiin. Jos ihmiselle ei löydy tukea palveluiden käyttöön, olkoon tuen muoto sitten toisia ihmisiä, selkeitä ohjeita tai laitteiden käyttömahdollisuuksia, mahdollisuudet itsenäiseen elämään ja asioiden hoitoon vähenevät.

Jos kehitysvammaisille ihmiselle ei löydy tukea palveluiden käyttöön, mahdollisuus itsenäiseen elämään vähenee. Kun esimerkiksi pankkipalvelut siirtyvät sähköiseksi, täytyy löytää uusia keinoja asioiden itsenäiseen hoitamiseen.

Kuvaavana esimerkkinä digitalisaation mukanaan tuomasta muutoksesta toimii fyysisten pankkikonttorien ja käteisen rahan väheneminen ja siirtyminen sähköisten maksujärjestelmien käyttöön. Henkilökohtaisen palvelun vähentyessä ja käteisellä maksamisen vaikeutuessa täytyy löytää uusia keinoja asioiden itsenäiseen hoitamiseen tai muutoin näitä palveluita aiemmin käyttäneiden ihmisten itsenäisen elämän mahdollisuudet heikkenevät.

 

Epämääräisyys, epäselvyys ja monimutkaisuus

Jotkin digitalisaation mukanaan tuomat ilmiöt ovat niin isoja kokonaisuuksia, ettei niistä ei millään pysty saamaan käsitystä.

Hyvänä esimerkkinä tästä hahmottomuudesta toimii viimeisin Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto. Yhtäkkiä kaikissa viestimissä kerrotaan tietomurrosta ja henkilökohtaisilla tiedoilla kiristämisestä. Ihmisille syntyy monia kysymyksiä, joihin on hankala saada vastauksia. Mitä oikein on tapahtunut? Koskeeko tämä asia minua? Koskeeko tämä minun ystäviäni? Voiko minulle käydä näin? Mitä minun pitää tehdä? Ja monia muita kysymyksiä, joista useimmat jäävät vastaamatta tai ainakin epäselviksi.

Selkeää neuvontaa ja tukea digitaalisen maailman ymmärtämiseen tarvitaan entistä enemmän. Joskus riittää vain, että joku kuuntelee.

 

Mahdollisuuksia

Digitalisaatio tarjoaa kuitenkin paljon mahdollisuuksia. Enää asioiden hoito ja sopiminen eivät välttämättä ole aikaan sidottuja. Asioinnissa avustavia ihmisiäkin saattaa lähipiirissä löytyä paremmin kuin toimistoaikoina ja parhaassa tapauksessa voidaan vähentää hankalia asiointireissuja. Osalle ihmisistä digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa tavoilla, jotka muuten eivät olisi mahdollisia. Parhaimmillaan digitalisaatio vähentää taloudellisten, fyysisten ja terveydellisten rajoitteiden vaikutusta ihmisten elämässä.

Erinomaisen esimerkin digitalisaation mahdollisuuksista tarjoaa sähköisen vuorovaikutuksen välineiden käytön kasvu näin korona-aikaan. Skype, Hangouts, WhatsApp, Teams, Messenger ja muut verkon palvelut ovat tänä poikkeusaikana tarjonneet turvallisen mahdollisuuden pitää yhteyttä äänen ja kuvan välityksellä sekä lähi-ihmisten että isompienkin porukoiden kesken.

Tukiliiton aikuistyön työntekijät kohtaavat työssään ihmisiä, joilla on kehitysvamma tai vastaava tuen tarve. Digitalisaation kampanjaviikko somessa 2. – 8.11.2020.

 

Kirjoittaja Veijo Nikkanen työskentelee suunnittelijana on Kehitysvammaisten Tukiliitossa.

Kuvassa Heikki Suvilehto tutustuu tablettitietokoneeseen, Veijo Nikkanen antaa vinkkejä. Kuvaaja Laura Vesa.