Digipalvelut paremmin saavutettaviksi

24.04.2024

Vili Korhonen
Vili Korhonen

Nykyään ollaan koko ajan enemmän siirtymässä digiaikaan. Monia asioita hoidetaan netissä, kuten esimerkiksi pankkiasiat.

Minkälaisia lakeja verkkopalveluiden saavutettavuuteen on? Mitä jos verkkopankkia ei lainkaan ole? Miten saavutettavuus käytännössä toteutuu verkossa? Tätä asiaa on pohdittu Pohjois-Suomen Elämä omaksi-hankkeen kokemustoimijoiden kanssa.

Saavutettavuusvaatimukset löytyvät laista ja YK:n yleissopimuksesta

Aluehallintoviraston sivuilla sanotaan saavutettavuudesta näin:

”Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Lain taustalla ovat Euroopan unionin saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiivit.

Lisäksi taustalla vaikuttaa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus on yksi sopimuksen keskeinen periaate.

Lain tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Saavutettavuus tulee ymmärtää keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.”

Pankkitunnukset käyttöön tuen avulla

Pankkitunnukset ovat nykyisin välttämättömät kaikissa tunnistautumista tai ostamista vaativissa palveluissa ja sovelluksissa. Niiden puuttuminen vaikeuttaa esimerkiksi ajan varaamista terveyskeskuksiin.  Joskus ajan varaaminen ei soittamalla onnistu, kun linjat ovat niin ruuhkaiset. Omaa verokorttia ei saa auki netistä, kun pankkitunnukset ovat vain edunvalvojalla. Nämä asiat turhauttavat välillä todella paljon.

Digipalveluiden saavutettavuuden laajentamiseen kyllä riittäisi keinoja. Niiden käyttämiseen tarvittaisiin enemmän vaihtoehtoja. Tuki ja apu olisi hyvä olla saatavilla silloin, kun henkilö itse haluaisi oppia digipalveluja käyttämään. Joskus ajatellaan, että tukea tarvitseva henkilö ei vain osaa niitä käyttää, eikä anneta edes mahdollisuutta opetella. Digikoulutuksia pitäisi olla enemmän. Niitä pitäisi olla saatavilla myös eri tasoisina, niihin osallistuvien henkilöiden tarpeiden mukaan. Avustajan kanssa voi myös tarvittaessa opetella käyttämään verkkopalveluita.

Mobiilipankkitunnukset on mahdollista hankkia netin kautta myös tuetusti. Mobiilipankkitunnusten avulla voi itse maksaa esimerkiksi pieniä laskuja tai käyttää niitä tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä. Niillä voi myös itse käydä OmaKannassa uusimassa reseptejä.

Digitaitoja voi oppia

Kokemustoimijoiden kanssa käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että moni tarvitsee jonkinlaista tukea oman taloutensa hoitamisessa. Pankkitunnuksia ei kaikilla edes ole. Joillakin raha-asioissa auttaa omainen, toisilla edunvalvoja. Kokemuksia on myös kahdesta tilistä, jolloin toinen on käyttötili arjen asioiden hoitamiseen, kuten kauppa-asioinneille tai parturiin, ja toinen on säästötili.

Nettipalveluiden käyttäminen vaatii aina vähintään toimivan älypuhelimen tai tietokoneen. Näiden hankkiminen on kuitenkin todella kallista. Kaikilla ei ole varaa niitä hankkia. Rahallista tukea siihen voi saada ainakin Tukilinjalta, jolloin ei tarvitse itse ihan koko summaa ostoksesta maksaa.

Toimiessaan digipalveluiden käyttäminen vahvistaa osallisuuden tunnetta omasta elämästä. Useat ihmiset kuitenkin tarvitsevat tukea digiosallisuuden toteutumiseen ja tähän ei aina ole mahdollisuuksia. Digitaitojen oppiminen olisi tänä päivänä tarpeellinen taito omien asioiden hoitamiseen.

Toimiessaan digipalveluiden käyttäminen vahvistaa osallisuuden tunnetta omasta elämästä.

Tahoja, joilta voi saada digitukea ovat esimerkiksi kirjastot, joista voi saada digiohjausta tai digikummin. On olemassa myös nettisivuja, joita voi käyttää digitaitojen oppimiseen. Näitä ovat esimerkiksi:

Verneri » Selkokieliset sivut » Tietotekniikka ja internet

Selkeästi meille – Vinkkejä ja ohjeita kognitiiviseen saavutettavuuteen