Aluevaaleilla on väliä

22.11.2021

""
Petri Liukkonen.

Suomi on matkalla kohti historiallista sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalaa koskevaa muutosta. Viime kesänä eduskunta päätti pitkään valmistelussa olleesta sote-uudistuksesta, joka muuttaa pysyvästi sote-palveluiden järjestämistavan. Kunnat ovat järjestämisvastuussa palveluista vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen hyvinvointialueet ottavat sote asiat vastuulleen.

Vaikka muutosta on valmisteltu vuosia, monet asiat ovat vielä jäsentymättä ja selkiintymistä odottavassa tilassa. Aikajänne uudistuksen käynnistymiseen on hyvin lyhyt, joten odotettavissa on, että kaikilla hyvinvointialueilla järjestelyt kaikilta osin eivät ole läheskään valmiit vuoden 2023 alussa.

Siirtymäaikaa tarvitaan useita vuosia näin massiivisessa uudelleenjärjestelyssä ennen kuin asiat alkavat rullata. Hyvinvointialueiden organisaatiot järjestäytyvät alkuvaiheessa, mikä itsessään tuo muutoksia monen henkilön tehtävä- ja toimenkuviin. Henkilöstö joutuu varmasti koville uudistuksen alkuvaiheessa ja ihmisiltä odotetaan venymistä ja kärsivällisyyttä uudistusten edessä.

*

Entä me – palveluiden tarvitsijat? Me kunnissa ja kaupungeissa asuvat kansalaiset olemme tulevien hyvinvointialueiden palveluntarvitsijoita ja -käyttäjiä, joten meiltäkin vaaditaan kärsivällisyyttä ja ymmärrystä suhteessa palveluntuottajiin. Historiallisen muutoksen edessä joudumme kaivamaan itsestämme esiin sekä taistelijan että ymmärtäjän. Emme voi tuudittautua siihen, että muutos tuo tullessaan vain parannuksia. Todellisuudessa asiat eivät vain mene niin ja on aiheellista olla valveutunut kansalainen ja yhdistysaktiivi. Meidän on seurattava eri medioita ja osallistuttava tilaisuuksiin, joissa uudistuksesta kerrotaan ja keskustellaan.

Mitä enemmän meillä on tietoa edessä olevasta muutoksesta, sitä paremmin voimme sitä ymmärtää – tai ainakin meillä on ymmärtämisen mahdollisuus.

Hyvinvointialueisiin siirtymisen yksi merkittävä vaihe ovat aluevaalit, joihin parhaillaan valmistaudutaan ehdokasasettelun kautta. Vaaleissa valitaan uusien hyvinvointialueiden ensimmäiselle nelivuotiskaudelle, aluevaltuustot Helsinkiä lukuun ottamatta. Vaaleissa valitaan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville alueille aluevaltuustot, joiden tehtävänä on ohjata hyvinvointialueiden toimintaa ja vastata taloudesta. Lain mukaan aluevaltuustojen tehtävänä on päättää hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista.

Palveluiden tarvitsijoiden näkökulmasta aluevaltuustoissa päätettävät asiat ovat merkittäviä ja kauskantoisia, joten osallistuminen ja vaikuttaminen aluevaaleissa koskettaa meitä jokaista. Vaikuttamisen tapoja on useita: Voit osallistua ehdolle aluevaaleihin (ehdokasasettelu kestää 14.12.2021 saakka). Voit seurata ehdolle asettuneita henkilöitä ja antaa äänesi vaaleissa 23.1.2022. Tiedon jakaminen ehdokkaille on yksi tapa vaikuttaa. Tutustu ja ota käyttöön Tukiliiton vaalitavoitteet.

Tukiliiton Petri Liukkonen: #Aluevaalit koskettavat meitä jokaista. On monta tapaa vaikuttaa ja ne on käytettävä. #YKvammaissopimus #Sote #Hyvinvointialue

Kirjoittaja on Tukiliiton hallituksen puheenjohtaja.