Yhdistysvaikuttaja – muutos on nyt

07.09.2021

Salla Pyykkönen.

Jäsenyhdistyksemme – mietityttääkö sote-muutos ja vaikuttamistoiminnan tulevaisuus?

Olette yhdistyksissä tehneet vuosikymmeniä arvokasta työtä jäsenistönne hyvinvoinnin eteen ja vaikuttaneet heidän elämänsä sitä tukevien palveluiden parantamiseksi. Nyt kehitetään uusia alueellisia palvelurakenteita, hyvinvointialueita. Olettehan muutoksessa mukana?

Heinäkuun alusta 2021 voimaan tullut sote-järjestämislaki varmisti tulevien hyvinvointialueiden perustamisen ja sen, että palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Käytännössä eri alueet kuitenkin etenevät muutoksessa hyvin eri tahdissa ja eri tavoilla. Eri tukipiiriemme alueilla on hyvin erilaisia tilanteita ja erilaiset vaikuttamisen yhteistyörakenteet. Myös useiden kuntien alueilla toimivissa tukiyhdistyksissämme on edessä vaikuttamisrakenteissa uusia haasteita, varsinkin jos kunnat kuuluvat eri hyvinvointialueisiin.

Sote-järjestämislakiin on nostettu esiin hyvinvointialueiden velvollisuus tehdä järjestöjen kanssa yhteistyötä alueen asukkaiden hyvinvoinnin rakentamiseksi. Alueiden velvollisuudeksi tulee myös järjestöjen toimintaedellytysten edistäminen sekä järjestöjen ja asukkaiden osallistaminen alueen asioihin. Se, miten tämä kaikki käytännössä tapahtuu, päätetään hyvinvointialueittain. Asukkaiden ja järjestöjen osallistamisvaihtoehtoja on monia ja näihin rakenteisiin kannattaa nyt pyrkiä vaikuttamaan.

Suurin muutos yhdistysten vaikuttamistyön kannalta on sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Tämä tarkoittaa yhdistyksissä vaikuttamisen rakenteiden muutosta. Jatkossa vaikutetaan sosiaali- ja terveysasioissa hyvinvointialueeseen ja kaikissa muissa asioissa kotikuntaan. (Kuntien vastuulle jäävät esimerkiksi kaavoitusasiat, opetus-, varhaiskasvatus- ja kulttuuripalvelut sekä kaikkien kuntapalveluiden saavutettavuus.) Jokaisen hyvinvointialueella toimivan kehitysvammaisten tukiyhdistyksen panostus vaikuttamistyössä on merkittävä. Mitä useampi yhdistys on vaikuttamisyhteistyössä mukana, sitä laajempaa ja tehokkaampaa on vaikuttaminen hyvinvointialueilla. Jos yksittäinen yhdistys haluaa tavoitteilleen painoarvoa päätöksenteossa, niitä on nostettava esiin yhteistyössä muiden kanssa, esimerkiksi järjestöverkostoissa. Hyvinvointialueen vastinpareina laajemmassa järjestötyössä saattavat jatkossa olla järjestöneuvottelukunnat tai erilaiset verkostot. Vammaisten ihmisten asioissa tulevat alueelliset vammaisneuvostot ovat tärkeä, lainmukainen toimielin hyvinvointialueella. Vammaisten henkilöiden palveluiden vaikuttamiseen voidaan tarvita myös alueellinen sote-järjestöjen yhteistyörakenne hyvinvointialuittain.

Aluekoordinaattorina olen usein työssäni joutunut toteamaan, että palveluiden saanti riippuu siitä, missä kunnassa asuu. Suomessa on vuonna 2021 yhteensä 309 kuntaa. Jatkossa palveluiden saatavuus vaihtelee enää 22 eri hyvinvointialueen välillä. Tämä lisää yhdenvertaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien henkilöiden välillä valtakunnallisesti tarkasteltuna.

Uuden vammaislain on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa sotemuutoksen kanssa tammikuussa 2023. Tämän myötä kaikki apua ja tukea tarvitsevat henkilöt ovat saman lain piirissä, ilman diagnoosirajoja. Yhdistysten vaikuttamistyön näkökulmasta kaksi suurta samanaikaista muutosta tarkoittaa sitä, että nyt on todella tärkeää olla mukana luomassa laajempia rakenteita alueen vammaisasioissa vaikuttamiseen, esimerkiksi muiden alueen vammaisyhdistysten kanssa. Nyt on käynnissä järjestövaikuttamisen suuri kulttuurinen muutos.

Jäsenyhdistyksemme, oletko jo mukana muutoksessa? Oletko tilannut oman hyvinvointialueenne uutiskirjeen ja tutustuneet hyvinvointialueenne nettisivustoon? Tukiliitosta saat myös tukea muutokseen. Täältä löydät lisätietoa:

Muutos ei ole tulossa – #muutos on nyt. Jatkossa vammaisten ihmisten palveluihin vaikutetaan alueellisissa verkostoissa, yhteistyössä. #TukiliittoVaikuttaa #OikeusPalveluihin #sote

Kirjoittaja työskentelee Tukiliiton aluekoordinaattorina.