Tukiliitto vaatii yhdenvertaista oikeuksien toteutumista

11.08.2023

Lausunnossaan hallituksen tiedonantoon Tukiliitto vaatii yhdenvertaisuutta.

Kehitysvammaiset ihmiset kohtaavat epäyhdenvertaisuutta ja syrjintää monilla elämän osa-alueilla. Tukiliitto antoi lausunnon 9.8.2023 hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon ja vaatii siinä tasa-arvoista toimintaa.

Tukiliiton mielestä keskeisimmät tavoitteet yhdenvertaisuuden toteutumiselle ovat:

  • Kaiken syrjinnän ja vihapuheen on loputtava. Yhden väestöryhmän syrjintä johtaa helposti myös muiden erityisryhmien syrjintään.
  • Vammaiset ihmiset ovat usein moninkertaisesti vähemmistössä. Monilla elämän osa-alueilla tapahtuvaan syrjintään on puututtava tehokkaasti.
  • Rakenteellinen syrjintä on tunnistettava ja on tehtävä toimenpiteitä sen estämiseksi.
  • Viranomaisten osaamista on vahvistettava syrjintään liittyvillä osa-alueilla.
  • Perus- ja ihmisoikeuksia tulee arvioida ja seurata vahvemmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lue tarkemmin lausunnon sisällöstä
Tukiliiton Lausunnot ja kannanotot -sivulta.

Tukiliitto vaatii lausunnossa yhdenvertaista oikeuksien toteutumista. Kohdataan toisemme tasa-arvoisina! #KohtaaMut