Tukiliitto puolustaa kehitysvammaisten ihmisten oikeutta henkilökohtaiseen apuun

18.01.2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto sekä Autismi- ja Aspergerliitto painottavat kaikkien vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta saada tarvitsemaansa apua ja tukea, myös henkilökohtaista apua.

Kehitysvammaisten Tukiliitto oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 17.1.2019 ja antoi siihen liityen lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta.

Kuulemistilaisuudessa olivat edustettuina Vammaisfoorumi ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Hengityslaitepotilaat. 

Laajin keskustelu käytiin henkilökohtaisen avun voimavarasäännöksestä. Invalidiliitto puolusti voimavarasäännöstä ja oli sitä mieltä, että voimavarasäännöksen poistaminen romuttaa henkilökohtaisen avun järjestelmän. Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto sekä Autismi- ja Aspergerliitto sen sijaan puolustivat yhtä voimakkaasti kaikkien vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta saada tarvitsemaansa apua ja tukea, myös henkilökohtaista apua. Vammaisfoorumin edustaja taiteili eri näkökulmien välissä ja lopulta totesi, ettei voi ottaa jäsenjärjestöjen puolesta asiaan kantaa. Vammaisfoorumin lausunnossa kuitenkin vastustettiin voimavarasäännöksen tiukennusta. 

Korostimme käsittelyssä sitä, että entisestään tiukennettu voimavarasäännös jättää henkilökohtaisen avun ulkopuolelle entistä suuremman joukon sen tarvitsijoita. Korostimme myös sitä, että muutoksen myötä menetämme korkeimman hallinto-oikeuden hyvän oikeuskäytännön, joka on auttanut henkilökohtaisen avun saamisessa. 

Tukiliitto: ”Puolustamme kehitysvammaisten ihmisten oikeutta henkilökohtaiseen apuun.” #yhdenvertaisuus #tukiliittovaikuttaa #vammaispalvelut

Toinen keskustelua herättänyt aihe oli suoran valitustien sulkeminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Totesimme, että vammaispalvelulaki turvaa perustuslain mukaisen välttämättömän huolenpidon erittäin haavoittuvalle ryhmälle ja siksi suora valitusoikeus on säilytettävä. Korostimme myös sitä, että korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ovat yksittäiselle vammaiselle henkilölle merkittäviä, vaikka hyväksyttyjä valituksia on määrällisesti vähän. 

Tämän lisäksi toimme keskustelussa esille, että valitusluvan poistaminen tilanteessa, jossa koko palvelurakenne ja vammaisten ihmisten kannalta merkittävin lainsäädäntö on muuttumassa, on oikeusturvan kannalta tavallistakin hankalampi asia. Invalidiliitto esitti asian jättämistä perustuslakivaliokunnan harkintaan. Tukiliiton näkemyksenä totesimme, että perustuslakivaliokunta katsoo asiaa vain valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunnan pitää ottaa laajemmin huomioon esitysten vaikutus vammaisten ihmisten elämään. Siksi myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan on otettava asiaan kantaa. 

Muutosesitysten lisäksi nostimme Tukiliiton puheenvuorossa joitakin tärkeitä asioita, jotka tulee ehdottomasti laissa säilyttää. Näistä keskeisimmät asiat ovat: yksityiskohtaisista tarpeista, ei diagnoosista lähtevä lainsäädäntö; vähäisen, mutta välttämättömän avuntarpeen huomioiminen; yhdenvertaiset subjektiiviset oikeudet lain turvaamiin eri palveluihin sekä valmennuksen ja tuen, asumisen ja lyhytaikaisen huolenpidon hyvät säännökset. 

Useat kansanedustajat esittivät paljon hyviä kysymyksiä aiheeseen liittyen ja osoittivat olevansa erittäin kiinnostuneita asiasta. Varattu käsittelyaikakin tuplaantui. 

Aika selväksi heti käsittelyn alussa tuli esityksen tiivis kytkös maakunta- ja sote-uudistukseen. Siksi joudumme edelleen jännittämään, mitä kaikille esityksille käy. 

Tukiliiton sosiaali- ja terveysvaliokunnalle jättämän lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea sivultamme kohdasta
Lausunnot ja kannanotot 

 

Kuvituskuvassa Eija Rantanen ja Erja Korhonen. Kohtaa Mut -tapahtumassa 4.12.2018 Iltalinjalla Tampereella. Kuvaaja Laura Vesa.