Julkaisimme periaatteet päätöksenteossa tukemiseen

07.12.2022

Kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien teemaviikko nosti esille asenteita vammaisuutta kohtaan. Oikea asenne tarkoittaa myös sitä, että kukaan ei päätä toisen puolesta, vaan kehitysvammainen ihminen itse tekee päätöksiä omassa elämässään. Miten tätä päätöksentekoa voi tukea? Millaisia tekoja tarvitaan?

Periaatteet tuen antamiseen

Olemme yhdessä Kehitysvammaliiton Tikoteekin kanssa muotoilleet periaatteet päätöksenteossa tukemiseen. Periaatteiden noudattaminen varmistaa sen, että tukea saava ihminen on pääosassa suhteessa omiin päätöksiinsä.  Periaatteet toimivat myös tausta-ajatuksina uuteen vammaispalvelulakiin tulevassa tuetun päätöksenteon palvelussa.

Periaatteet päätöksenteon tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen:

  1. Ihminen on toimija, kun hän päättää ja tekee asioita itse.
  2. Ihminen saa tarvittaessa tukea päätösten tekemiseen.
  3. Tuki on monipuolista ja yksilöllisistä.
  4. Päätökset perustuvat ihmisen omiin mieltymyksiin ja tahtoon.
  5. Kaikenlaiset päätökset ovat sallittuja.
  6. Päätöksen ja mielipiteen saa vaihtaa.
  7. Tukijan tai tukijat saa valita itse tai heidän valitsemisessaan voi olla mukana.
  8. Tuen vastaanottaminen on vapaaehtoista.
  9. Tuki perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen, hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen.

Periaatteet ovat olennainen osa tukijan työkalupakkia

Julkaisemme periaatteisiin liittyvää materiaalia 7. – 13.12.2022 Tukiliiton sosiaalisen median kanavissa. Haluamme tehdä periaatteet tutuiksi heille, jotka tukevat kehitysvammaisia ihmisiä tekemään päätöksiä ja muodostamaan mielipiteitä. Haluamme myös kuulla, millaista tukea tuen antajat itse tarvitsevat pystyäkseen tukemaan ihmisiä päätösten tekemisessä ja mielipiteen muodostamisessa.

Tule mukaan keskustelemaan ja välittämään viestejä laadukkaasta tuesta!

Löydät meidät ja viestimme sosiaalisesta mediasta aihetunnisteilla
#Vaikutusvaltaa #LaadukasTuki #TuettuPäätöksenteko

www.facebook.com/tukiliitto
www.instagram.com/tukiliitto
https://twitter.com/tukiliitto

Halutessasi voit esittää kysymyksiä ja kommentoida somen ulkopuolella, sähköpostitse: pia.molsa@tukiliitto.fi

Periaatteista julkaisimme materiaalin, joka sisältää lisätietoja, esimerkkejä ja ohjeita tukijalle.

Tutustu myös sivustoon: www.tuettupaatoksenteko.fi