Päätöksenteon tukeminen on joustava ketju monenlaisia tekoja

17.01.2022

Pia Mölsä.
Pia Mölsä.

Tarvitsen välillä apua päätösteni tekemiseen. Minua on päätösten tekemisessä auttanut keskustelut kavereiden kanssa ja päätökseen liittyvien plussien ja miinusten pohtiminen. Teen usein päätökset tunteella, en niinkään järjellä. Tietty päätös vaan tuntuu minusta oikealta. Itseni lisäksi moni muukin tarvitsee tukea päätösten tekemiseen. Eivät toki kaikki. Päätöksentekoon tarvitsee tukea myös moni niistä ihmisistä, joilla on kehitysvamma. Eivät toki kaikki.

Millaista sitten olisi paras mahdollinen tuki päätösten tekemiseen kehitysvammaisen ihmisen arjessa ja juhlassa? Tätä kysymyksiä selvitin opinnäytetyössäni, jonka tuloksia käyn tässä blogitekstissä lävitse.

Päätösten tukeminen on joustava sarja erilaisia tapahtumia. Tapahtumiin kuuluu tiedon hankinta, tukijan näkökulmasta tiedon antaminen ja selkiyttäminen, päätöksen eri puolien pohtiminen, hyvien ja vähemmän hyvien seurauksien läpikäynti ja päätösten mukaisissa tehtävissä auttaminen. Kaikkein tärkeimpänä on tietysti ajatus siitä, että kaikki ihmiset pystyvät tekemään päätöksiä itselleen sopivan tuen avulla. Itselleen sopiva tuki on yhdelle yhtä ja toiselle toista. Tukemisen monipuolisuuden, sen vaatiman aikaresurssin ja yksilöllisten tarpeiden takia tukeminen on joskus varsin vaikeaa.

Pitää olla hyväksyttävää sanoa, että ei halua ottaa tukea vastaan. Pitää olla myös hyväksyttävää tehdä päätöksiä, jotka ovat toisten mielestä vääriä tai ei-järkeviä. Tukija on tapahtumasarjassa tärkeässä roolissa. Monesti tukeminen vaatii sitä, että tukena oleva ihminen pohtii omaa osuuttaan tapahtumien sarjassa. Tukijan omat mielipiteet eivät saa vaikuttaa siihen, millaista tukea antaa sitä tarvitsevalle. Mietiskelyn paikka on myös siinä, miten voisin tehdä ja toimia niin, että toisen ihmisen omanlainen elämä ja oma tahto ja omat mieltymykset toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Sitähän me kaikki toivomme, mahdollisimman hyvää ja omanlaista elämää jokaiselle.

Päätöksenteon tukeminen on joustava sarja tekoja. Kaikki ihmiset pystyvät tekemään päätöksiä itselleen sopivan tuen avulla. #PäätöksenteonTuki #itsemääräämisoikeus #YKvammaissopimus

Opinnäyte, jossa päätöksenteon tukea on analysoitu, on osa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojani. Se on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, johon valikoitui mukaan 21 englanninkielistä artikkelia ympäri maapallon. Lisätietoja opinnäytteestä ja sen tuloksista (linkki vie Theseus-tietokannan sivustolle):
Tuettu päätöksenteko ja päätösten tukeminen oikeuksien toteutumisen vahvistajina: integroiva kirjallisuuskatsaus tuen piirteistä ja tuen järjestämistavoista muissa maissa