Jäsenyhdistyksille: Liiton antama tuki vuonna 2024

09.01.2024

Toimintarahan hakuaika on tammikuussa

Tukiliiton jäsenyhdistys voi hakea liitolta taloudellista tukea vuoden 2024 toimintaan tammikuun aikana. Toimintaraha on suuruudeltaan 1000–3000 euroa. Hakemuksia arvioidaan sen perusteella, miten tarkka ja toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma on, sekä millainen merkitys suunnitellulla toiminnalla on yhdistyksille tai sen jäsenille. Toimintaraha on tarkoitettu yhdistyksille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta.

Toimintarahaa myönnetään vuodelle 2024 erityisesti vaikuttamistoimintaan hyvinvointialueilla, yhdistysten yhdistymisprosesseihin sekä kehitysvammaisten henkilöiden osallistavaan ryhmätoimintaan. Toimintarahan myöntämisen edellytyksenä on, että edellisten vuosien toimintarahan seurantatiedot on toimitettu tammikuun loppuun mennessä. Jäsenyhdistysten toimintarahan tarkemmat tiedot ja hakulomake löytyvät tältä sivulta. Lisätietoa voit kysyä toimintaraha@tukiliitto.fi.

Järjestöasiantuntijoiden osaaminen on kaikkien jäsenyhdistysten käytössä

Tukiliiton aluekoordinaattorit ovat vuoden alusta järjestöasiantuntijoita ja palvelevat jäsenyhdistyksiä valtakunnallisesti ja pääasiassa verkon välityksellä. Järjestöasiantuntijat pystyvät näin keskittymään tiettyihin teemoihin ja antamaan neuvontaa sekä toimimaan kouluttajina entistä paremmin.

Järjestöasiantuntija Mari Hakola

 • Jäsenyhdistyksille suunnattujen koulutusten koordinointi.
 • Osallisuutta tukeviin palveluihin liittyvä neuvonta ja koulutus.
 • Yhdistyksille suunnattu viestintä, esim. Yhdistysposti Akkuna ja kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikko.
 • Puhelinnumero: 040 6743 631, sähköposti: mari.hakola@tukiliitto.fi

Järjestöasiantuntija Salla Pyykkönen

 • Alueellisen vaikuttamisen kehittäminen ja Tukiliiton vaikuttamistyöryhmien tuki.
 • Lapsiperheiden vammaispalveluihin ja tukeen liittyvä neuvonta ja koulutukset.
 • Puhelinnumero: 050 5288 392, sähköposti: salla.pyykkonen@tukiliitto.fi

Johtava järjestöasiantuntija Ritva Still

 • Yhdistyksen tuki -tiimin esihenkilö.
 • Yhdistyshallintoon ja yhdistymisprosesseihin liittyvä neuvonta ja tukiprosessit.
 • Kehitysvammaisten ihmisten asumiseen, tukipalveluihin ja asiakasmaksuihin liittyvä neuvonta ja koulutukset.
 • Puhelinnumero: 050 5695 360, sähköposti: ritva.still@tukiliitto.fi

Jäsenyhdistyksille suunnatut tukimuodot löytyvät verkkosivuiltamme.

Lisätietoa:
Kansalaistoiminnan johtaja Lea Vaitti: puhelinnumero 050 5288 386, sähköposti lea.vaitti@tukiliitto.fi