Hyvinvointia

Yhdenvertainen oikeus terveyteen ja hyvinvointiin toteutuu.

Tätä tavoittelemme

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä yhdenvertaisuus toteutuu. Terveyserot vammaisten ihmisten ja muun väestön välillä kaventuvat.

Kehitysvammaiset ihmiset käyttävät ensisijaisesti samoja sosiaali- ja terveyspalveluja kuin vammattomat henkilöt, ja saavat palveluiden käyttämiseen tarvitsemansa tuen. Myös mielenterveyspalvelut kuuluvat yhdenvertaisesti ihmisille, joilla on kehitysvamma tai samankaltaisia tarpeita.

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa hyvinvointia. Myös ihmisillä, joilla on kehitysvamma, on ystäviä sekä kodin ulkopuolisia yhteisöjä, joihin he kuuluvat.

Nykytilanne

Kehitysvammaisilla ihmisillä on enemmän terveysongelmia kuin vammattomilla ihmisillä. Heidän somaattisia sairauksiaan ei tunnisteta riittävän hyvin, eikä heidän terveydellisiä erityistarpeitaan nähdä kehitysvammadiagnoosin takaa. Heidän on vaikea päästä mielenterveyspalveluiden pariin.

Kehitysvammaiset ihmiset eivät saa tarvitsemaansa tukea yleisten terveyspalveluiden käyttämiseen. Usein he eivät saa itse tehdä omia terveyteensä vaikuttavia valintoja.

Kehitysvammaisen ihmisen on usein vaikeaa muodostaa sosiaalisia suhteita. Helposti käy niin, että hänen elämänsä muodostuu erityispalveluista ja vain kehitysvammaisille tarkoitetuista erillisryhmistä.

Nykytilanteesta hyvinvointiin

Vaikutamme siihen, että jokainen ihminen saa mahdollisimman paljon hyvinvointiin liittyvää tietoa. Tiedon tulee olla saavutettavaa ja selkokielistä.

Jokaisen tulee saada tarvitsemansa tuki valintojensa seurausten tiedostamiseen, hyvinvoinnin parantamiseen tai ylläpitämiseen sekä sosiaalisten suhteiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen.

#YKvammaissopimus, artikla 25: Jokaisella on oikeus laadukkaisiin #terveys’palveluihin yhdenvertaisesti, vailla syrjintää vammaisuuden perusteella.

*

Monipuolinen ruokavalio, liikunta ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen kuuluvat terveisiin elämäntapoihin. Videolla (1:52 min) Joona Laiho kertoo, että niissä voi joskus tarvita neuvoja tai kannustamista. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANK on tehnyt Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit. Linkistä voit katsoa kaikki videot.