Hyvinvointia

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän yhdenvertaisuuden tulee toteutua.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaisten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä yhdenvertaisuus toteutuu. Terveyserot kehitysvammaisten ihmisten ja muun väestön välillä ovat kaventuneet.

Kehitysvammaiset ihmiset käyttävät ensisijaisesti samoja sosiaali- ja terveyspalveluja kuin vammattomat henkilöt. Tähän kuuluvat myös mielenterveyspalvelut.

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa hyvinvointia. Kehitysvammaisilla ihmisillä on ystäviä sekä kodin ulkopuolisia yhteisöjä, joihin he kuuluvat.

 

Nykytilanne

Kehitysvammaisilla ihmisillä on enemmän terveysongelmia kuin vammattomilla ihmisillä. Kehitysvammaisten ihmisten on vaikea päästä mielenterveyspalveluiden pariin.

Kehitysvammaiset ihmiset eivät saa itse tehdä omia terveyteensä vaikuttavia valintoja.

Kehitysvammaisen ihmisen on vaikeaa muodostaa sosiaalisia suhteita, sillä hänen elämänsä muodostuu erityispalveluista ja vain kehitysvammaisille tarkoitetuista erillisryhmistä.

 

Nykytilanteesta hyvinvointiin

Vaikutamme siihen, että kehitysvammainen ihminen saa mahdollisimman paljon hyvinvointiin liittyvää tietoa. Tiedon tulee olla saavutettavaa ja selkokielistä.

Kehitysvammaisen ihmisen tulee myös saada tarvitsemansa tuki valintojensa seurausten tiedostamiseen, hyvinvoinnin parantamiseen tai ylläpitämiseen sekä sosiaalisten suhteiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen.