Hyvinvointia

Kehitysvammaisen ihmisen yhdenvertainen oikeus terveyteen ja hyvinvointiin toteutuu.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaisten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä yhdenvertaisuus toteutuu. Terveyserot kehitysvammaisten ihmisten ja muun väestön välillä ovat kaventuneet.

Kehitysvammaiset ihmiset käyttävät ensisijaisesti samoja sosiaali- ja terveyspalveluja kuin vammattomat henkilöt. Tähän kuuluvat myös mielenterveyspalvelut.

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa hyvinvointia. Myös ihmisillä, joilla on kehitysvamma, on ystäviä sekä kodin ulkopuolisia yhteisöjä, joihin he kuuluvat.

Nykytilanne

Kehitysvammaisilla ihmisillä on enemmän terveysongelmia kuin vammattomilla ihmisillä. Heidän on vaikea päästä mielenterveyspalveluiden pariin. Usein he eivät saa itse tehdä omia terveyteensä vaikuttavia valintoja.

Kehitysvammaisen ihmisen on usein vaikeaa muodostaa sosiaalisia suhteita. Helposti käy niin, että hänen elämänsä muodostuu erityispalveluista ja vain kehitysvammaisille tarkoitetuista erillisryhmistä.

Nykytilanteesta hyvinvointiin

Vaikutamme siihen, että jokainen ihminen saa mahdollisimman paljon hyvinvointiin liittyvää tietoa. Tiedon tulee olla saavutettavaa ja selkokielistä.

Jokaisen tulee saada tarvitsemansa tuki valintojensa seurausten tiedostamiseen, hyvinvoinnin parantamiseen tai ylläpitämiseen sekä sosiaalisten suhteiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen.

#YKvammaissopimus, artikla 25: Jokaisella on oikeus laadukkaisiin #terveys’palveluihin yhdenvertaisesti, vailla syrjintää vammaisuuden perusteella.