Ikääntymiseen kuuluu iloja, huolia ja haaveita

Kesällä 2018 julkaistu vertaistutkimus kertoo ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten ajatuksista ja toiveista.

Viides vertaistutkimus julkaistiin
juhlavasti Tulppaanitalossa 2018.
Uusi tutkimus on nimeltään
”Ikääntyvien kehitysvammaisten
ajatuksia ja toiveita hyvästä elämästä”.

Mitä on vertaistutkimus?

Vertaistutkijat tutkivat, mitä mieltä
toiset kehitysvammaiset ihmiset
ovat heille tärkeistä asioista.

”Vertaistutkimuksen tekoon tarvitaan
koulutetut, asiansa osaavat tutkijat
ja heitä avustavat tukihenkilöt”,
tutkimuksen tekoa ohjannut
Marjo Rikkinen kertoo.

Tutkijoiden koulutuksessa
opiskeltiin ensin yhdessä
tutkimuksen suunnittelua
ja harjoiteltiin haastattelujen tekoa.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
koulutti tutkimusta varten
yksitoista uutta tutkijaa.

 

Osa tuntee yksinäisyyttä

Tutkimuksen aihe oli ikääntyminen.
Haastateltavat olivat yli 55-vuotiaita.

Lähes kaikki vastaajat kertoivat,
että he tuntevat olonsa turvalliseksi.

He tietävät saavansa apua aina,
kun he sitä tarvitsevat.
Turvallisuudentunnetta lisäävät
tutut ohjaajat ja hyvät ystävät.

Ikääntyvät viettävät
aktiivista vapaa-aikaa.
Liikunta ja erilaiset kerhot ovat suosittuja.
Kuntoa he hoitavat kävelemällä,
tanssimalla ja jumppaamalla.

Iloa ikääntyvien elämään
tuottavat muun muassa parisuhde ja ystävät.
Ilonaiheisiin kuuluvat vierailut
ja kahvihetket ystävien kesken.

Osa vastaajista kertoi tutkimuksessa,
että tuntee yksinäisyyttä,
vaikka melkein kaikilla on ystäviä.

Lähes kaikilla ikääntyvillä on haaveita.
Yllättävän moni sanoi,
että haaveita ei voi toteuttaa.
Vanheneminen ja varojen puute
estävät haaveiden toteutumisen.

Vanhenemisessa huolta herättävät
rypyt ja erilaiset sairaudet.
Vastaajat toivovat terveyttä,
jotta he voivat vanhanakin
harrastaa ja nauttia elämästä.

Tehtävä toi rohkeutta ja itsevarmuutta

Tutkijoiden mielestä tutkimuksen teko oli
kiinnostava ja uudenlainen kokemus.

Vertaistutkijat kertoivat saaneensa
lisää rohkeutta tutkimuksen myötä.
Koulutuksessa tutkijat harjoittelivat
oman mielipiteen kertomista.
Se toi rohkeutta ja itsevarmuutta.

Tutkimuksen julkistamisjuhlassa
tutkijat olivat iloisia ja ylpeitä
valmiista tutkimusraportistaan.

Raportti on julkaistu verkossa.
Näet sen pdf-muodossa sivulla (siirry sivulle):
Vertaistutkimus2018.pdf

 

Pääkuvassa Markus Mäkinen, Soile Heinonen ja Vesa Seppälä kertoivat vertaistutkimuksen tuloksista. 
Monet tutkittavat ikäihmiset harrastavat liikuntaa, kuten tanssia, kävelyä tai jumppaa.

 

#Iloa ikääntyvien elämään tuottavat muun muassa kahvihetket ystävien kesken. Vanheneminen ja varojen puute estävät kehitysvammaisten ikäihmisten haaveiden toteutumisen. @Tukiliitto #kohtaamut

 

Juttu on julkaistu selkolehti
Leijassa numero 5/2018.
Linkki avautuu Issuu-palveluun.

Tutustu selkolehti Leijaan.