Tulkkaa mut!

Suomi on ainutlaatuinen maa maailmassa, koska täällä perheillä on mahdollisuus saada ilmaiseksi KELA:n tai kunnan/hyvinvointialueen myöntämää tulkkaus- tai kommunikaatio-ohjauspalveluita.

Usein perheet, joissa on erityisyyttä, tietävät vähän tulkkaus- ja kommunikaatio-ohjauspalveluista ja niiden erilaisista käyttömahdollisuuksista. Tässä jutussa puhevammaisten tulkki ja Kommunikaatiokeskus Telmii Oy:n toimitusjohtaja Elina Mikkonen kertoo tulkkaus- ja kommunikaatio-ohjauspalveluista, jotka ovat niitä tarvitseville ilmaisia. Pontta tälle jutulle on antanut eräs Harvinaiskeskus Norion julkaisema Kokemustietotarina.

Jokaisella on oikeus osallisuuteen ja tulla ymmärretyksi

Jokaisella on ikärajaton oikeus osallisuuteen ja tulla ymmärretyksi. Nämä oikeudet on kirjattu mm. Suomen perustuslakiin ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) ihmisoikeussopimuksiin. Tulkkaus- ja kommunikaatio-ohjauspalvelut tukevat näitä perustarpeita niille, joilla on vaikeutta ilmaista itseään ja sen vuoksi ehkä rajalliset mahdollisuudet osallisuuteen nyky-yhteiskunnassa.

Elina Mikkonen kertoo, että joskus tulkkaus- ja kommunikaatiopalveluiden käyttäjät pystyvät ilmaisemaan itseään vain vähäisin elein tai ilmein. Hän tähdentää, ettei tämä poista mahdollisuutta tai ole este palveluiden käytölle. Puheterapeutin tehtävänä on löytää asiakkaan tarpeeseen soveltuva kommunikaatiokeino. Näitä voivat olla mm. kommunikointikansio ja -taulut, pikapiirtäminen, tukiviittomat, kommunikaatiolaitteet ja -ohjelmat, kirjoittaminen sekä elekieli.

Tulkista on moneen

Puhevammaisten tulkki on perehtynyt laajasti erilaisiin kommunikaatiokeinoihin ja osaa ottaa asiakkaan yksilölliset kommunikoinnin tarpeet huomioon. Tulkkia voi käyttää myös yhdessä avustajan kanssa, jolloin avustaja voi keskittyä asiakkaan fyysiseen puoleen ja tulkki tuoda asiakkaan mielipiteen ja halun eri asioissa esille.

Kommunikaatio-ohjauspalvelut

Kommunikaatio-ohjaus on tarkoitettu niille perheille, jossa esimerkiksi lapsen puheen ymmärtäminen ja/tai tuottaminen on viivästynyt tai puhevaikeus rajoittaa itseilmaisua. Kommunikaatio-ohjauksessa perheelle voidaan opettaa esimerkiksi vaihtoehtoisten kommunikaatiovälineiden ja tukiviittomien käyttöä. Ohjaus voi sisältää myös yksilöllisen kommunikaatiokansion laatimisen juuri tämän lapsen ja perheen tarpeita vastaaviksi. Joskus kommunikaatio-ohjauspalveluita on mahdollisuus käyttää myös päivähoidossa, koulussa tai työelämään valmentavassa koulutuksessa. Kelan tai kunnan/hyvinvointialueen myöntämä palvelu on täysin maksuton perheelle.

Tulkkauspalvelut

Tulkkauspalvelut on tarkoitettu puhe- ja kuulovammaisten lisäksi myös heille, jotka ovat täysin sanattomia ja pystyvät esimerkiksi kommunikoimaan vain ”ei tai kyllä”-elein tai silmänliikkein. Tulkkauspalveluiden asiakkaina on myös niitä, joiden äänenmuodostuksessa on erityisyyttä. Tulkki osaa muotoilla kysymykset niin, että vähäeleinen tai -ääninen henkilö, tai ne, joilla on hahmotushäiriö, pystyvät ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan tulkin avulla muille. Ammattitaitoisella tulkilla on valtava valikoima keinoja, joiden avulla kommunikoida. Elina Mikkonen toteaa: ”Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi, oli sairaus tai kommunikaatiokeino mikä hyvänsä”.

Miten palveluita saa käyttöönsä?

Palveluiden myöntämisen perusteena on alan ammattilaisen, esimerkiksi lääkärin, osoittama tarve tulkkaus- ja/tai kommunikaatio-ohjauspalveluille, sekä puheterapeutin ehdotus tietyn kommunikaatiotavan tai –välineiden käytöstä. Tämän jälkeen KELAsta haetaan tulkkauspalvelua esimerkiksi OmaKela-palvelun kautta.

Lisätietoa aiheesta

Tukiliitto: Tukea kommunikointiin

KELA: Vammaisten tulkkauspalvelut

Kommunikaatiokeskus Telmii Oy

Kokemustietoa tulkkauspalveluista

Tulkki avasi Siirille oven vapauteen
Koskaan ei ole myöhäistä opetella kommunikointia

Julkaistu 5.6.2023.