Malikkeen tarina

Malike syntyi, koska mahdollisen rajaa piti venyttää.

Malikkeen tavoitteena on ollut aina saada vaikeasti vammaiset lapset pois sivustaseuraajien roolista ja kokemaan osallisuutta yhteiskunnassa.

“Täysin mahdottomasta voi tulla ihan mahdollista, kun päässä tarpeeksi raksuttaa”. Näin todettiin 23.5.1998 Aamulehden artikkelissa, jossa kerrottiin Topparin perheen projektista rakentaa auton turvaistuimesta, kahdesta renkaasta ja putkenpätkästä peräkärry pyörän perään. Näin saadun toimintavälineen avulla perheen poika, tuolloin 11-vuotias Joni saatiin perheen yhteiselle vappuajelulle mukaan.

Malike – Matkalle, liikkeelle, keskelle elämää

Malike-toiminta syntyi vaikeasti vammaisten lasten perheiden tarpeista päästä liikkumaan ja osallistumaan muiden perheiden tapaan. Tähän tarvittiin ideoita, kokemuksia ja toimintavälineitä. Vuonna 1997 niitä ei juuri ollut tarjolla, joten ne piti suunnitella ja tehdä itse. Alussa käytettävissä olevat välineet olivat mm. kottikärryt, säkkituoli ja lasten turvaistuimet. Niistä kehiteltiin erilaisia ratkaisuja osallistumisen mahdollistamiseen.

Malike aloitti toimintansa projektimuotoisena EU:n komission pilottihankkeena Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalan alueella joulukuussa 1997. Toiminta vakinaistui sittemmin pysyväksi osaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton valtakunnallista toimintaa. Malikkeen toiminta aikuisille sai alkunsa vuonna 2007, kun viisivuotinen Aikuis-Malike -projekti käynnistyi. Ensimmäiset asiakkaat olivat jo varttuneet nuoriksi aikuisiksi. Vuodesta 2012 toiminta on palvellut vaikeasti vammaisia lapsia ja aikuisia sekä heidän perheitään, lähi-ihmisiään ja eri alojen ammattilaisia.

Sinne minne muutkin

Malikkeen toiminta on suunnattu vaikeasti vammaisille ihmisille ilman diagnoosirajoja. Toiminnan lähtökohtana ovat ihmisten tarpeet, eivät diagnoosit. Monille vammaisten ihmisten kanssa työskenteleville diagnoosirajattomuus oli toiminnan aloittaessa vieras ajatus. Askeleen edellä oleminen onkin aina ollut Malike-toiminnalle tyypillistä.

Nykyisin Malikkeella on käytössään parisen sataa toimintavälinettä, joista osa on hankittu toiminnan rahoittajan sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella ja osa lahjoitusten sekä myönnettyjen apurahojen turvin.

Vaikka toimintavälineet ovat kehittyneet huimasti vuosien varrella, on toiminnan ydin, vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, pysynyt samana. Lukuisat toimintavälineitä tarvitsevat lapset ja aikuiset perheineen sekä lähi-ihmisineen ovat päässeet sinne missä muutkin ovat, ulkoilemaan ja liikkumaan, metsäretkille, nuotiotulille, vaeltamaan, melomaan ja laskettelemaan.

Asiantuntijuutta ja verkostoja

Malikkeessa yhteistyö on aina nähty voimavarana. Yhteistyötä tehdään monenlaisten järjestöjen ja projektien kanssa diagnoosirajat ylittäen.

Malike tarjoaa välineiden kokeilumahdollisuuksia, kursseja ja koulutuksia. Tämän lisäksi Malike toimii merkittävänä asiantuntijatahona ja vaikuttajana vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumismahdollisuuksien edistämisessä. Suomi ratifioi kesällä 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Malikkeessa on tehty samojen asioiden eteen työtä 20 vuotta ja edelleen jatkamme työtä sen eteen, että lakiin kirjatut YK:n sopimuksen mukaiset oikeudet saataisiin toteutumaan yhdenvertaisesti vammaisten ihmisten kohdalla.