Inclusion Europen julkilausuma

Selkokielinen julkilausuma: Äänestä ja vaikuta Euroopan parlamentin vaaleissa 2019

Keväällä 2019 valitaan uudet jäsenet
Euroopan parlamenttiin.
Eurooppalainen järjestö Inclusion Europe
teki julkilausuman Euroopan parlamentin vaaleja varten.

Julkilausumassa on kolme osaa.

Ensimmäinen ja toinen osa
on tehty inkluusiota kannattaville ihmisille.

Inkluusio tarkoittaa, että
kaikilla on oikeus toimia ja elää
yhteiskunnassa rajoitteistaan huolimatta.

Kolmas osa on tarkoitettu
puolueille ja niiden ehdokkaille.
Tästä osasta on hyötyä myös viranomaisille.
He voivat sen avulla tehdä
vaaleista saavutettavammat.

Osa 1
Miksi Euroopan parlamentin vaalit ovat tärkeät?

Euroopan unioni on
siihen kuuluvien jäsenvaltioiden
muodostama liitto.
Euroopan unionin lyhenne on EU.
Suomi on EU:n jäsenmaa.

Toukokuussa 2019 on vaalit,
joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet eli mepit.
Euroopan parlamentti edustaa EU:n kansalaisia.

Euroopan parlamentin vaalit ovat
kehitysvammaisille ihmisille ja
heidän läheisilleen tärkeät vaalit.

Euroopan parlamentti tekee päätöksiä,
jotka vaikuttavat EU:n kansalaisten elämään.
Nämä päätökset koskevat esimerkiksi
tuotteiden ja palveluiden saavutettavuutta
sekä oikeutta matkustaa, asua ja tehdä töitä
Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Mepit päättävät myös
monien EU-projektien rahoituksesta.

Euroopan komissio
valmistelee ja panee täytäntöön EU:n päätöksiä.
Euroopan parlamentin jäsenet
auttavat Euroopan komission puheenjohtajan
ja jäsenten eli komissaarien valitsemisessa.
Komissaarit vastaavat esimerkiksi
työllisyydestä, oikeudesta sekä
kasvatus- ja sosiaali- ja terveysasioista.

Euroopan parlamentissa mepit valvovat myös sitä,
miten Euroopan unioni noudattaa
YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.
Tämän vuoksi on tärkeää
valita Euroopan parlamenttiin ihmisiä,
joille inkluusio on tärkeä asia.

Eurooppalainen järjestö Inclusion Europe
haluaa varmistaa, että vaalien tulos on hyvä
kehitysvammaisten ihmisten
ja heidän läheistensä kannalta.
Järjestö haluaa parantaa
kehitysvammaisten ihmisten ja
heidän läheistensä elämänlaatua.

Sinulla on tärkeä rooli
vaalien onnistumisessa

Sinä voit vaikuttaa vaalien tulokseen.
Äänestä vaaleissa ja kerro muille,
miksi heidänkin pitäisi äänestää.

Pyydä, että ehdokkaat antavat
selkeää ja saavutettavaa tietoa.
Pyydä heitä tekemään asioita,
jotka tukevat kehitysvammaisia ihmisiä
ja heidän läheisiään.

Äänioikeus on tärkeä asia

Kun äänestät, voit vaikuttaa
eurooppalaisten kaupunkien ja valtioiden
sekä koko EU:n tulevaisuuteen.

Kaikilla täysi-ikäisillä Suomen kansalaisilla
on oikeus äänestää Suomessa.
Jotkut kansalaiset tarvitsevat tukea äänestämisessä.
Heitä auttaa, jos vaaleista kerrotaan
saavutettavasti ja selkokielellä.
Tuettu päätöksenteko voi auttaa
tekemään äänestyspäätöksen tai ilmaisemaan sen.

Joillekin ihmisille äänestäminen on vaikeaa siksi,
että heidän täytyy huolehtia
kehitysvammaisesta perheenjäsenestä.
Heillä ei siksi ole mahdollisuutta mennä äänestyspaikalle.

Jotkut ajattelevat,
että äänestämisellä ei ole väliä,
koska ehdokkaat eivät puhu heille tai kuuntele heitä.

Asiat paranevat, jos
mahdollisimman moni äänestää
kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä
paremman elämänlaadun puolesta.

Euroopan unioni on tärkeä
kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen

Euroopassa puhutaan nyt siitä, miten EU toimii.
Jotkut ihmiset miettivät,
onko EU hyvä vai huono asia.
Onko maan hyvä kuulua EU:hun?
Tekeekö EU oikeita asioita?
Tekeekö EU tarpeeksi
vai tekeekö se liikaa asioita?

Jotkut ajattelevat, että
EU on tehnyt hyviä asioita.
Kehitysvammaisiin ihmisiin ja heidän läheisiinsä
suhtaudutaan nyt paremmin kuin
muutama vuosikymmen sitten.
Heitä kunnioitetaan enemmän ja
heidän elämänlaatunsa on parantunut.

Euroopan unioni on tehnyt työtä,
jolla on saatu aikaan paljon edistystä

Eläminen Euroopan unionissa tarkoittaa, että:

 • Elämme rauhassa.
  EU:n alueella ei ole sotia.
 • Elämänlaatu paranee.
  Monen EU:n kansalaisen
  elämänlaatu on parantunut.
  Kaikkien elämä ei silti ole helppoa.
  Joillakin kehitysvammaisilla ihmisillä
  ja heidän läheisillään on vaikeaa.
  Talouskriisi on huonontanut
  joidenkin ihmisten elämänlaatua.
  Euroopan unioni sijoittaa palveluihin,
  jotta ihmisten elämänlaatu paranee.
 • Oikeutemme ja osallisuutemme kehittyvät.
  Euroopan unioni perustuu ihmisoikeuksille.
  EU on ainoa valtioiden organisaatio,
  joka on ratifioinut eli ottanut käyttöön
  YK:n vammaissopimuksen eli
  YK:n yleissopimuksen
  vammaisten henkilöiden oikeuksista.
  Euroopan unioni laittaa rahaa siihen,
  että nämä oikeudet toteutuvat.

Inkluusion kannattajat taistelevat
osallisuuden puolesta.
Saavutettuja asioita täytyy myös suojella.

Inclusion Europe -järjestö kutsuu
kehitysvammaiset ihmiset, heidän läheisensä
ja kaikki Euroopan unionin kansalaiset
tekemään seuraavia asioita:

 1. Puhu vaalien ehdokkaille ja
  kerro heille mielipiteesi.
  Voit käyttää tukena tämän asiakirjan
  kolmatta osaa.
 2. Kerro ystävillesi, perheellesi ja työkavereillesi,
  miksi Euroopan parlamentin vaalit ovat tärkeät.
  Kerro, että heidän pitäisi myös osallistua niihin.
  Auta heitä ymmärtämään vaaleja
  ja osallistumaan niihin.
 3. Äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa,
  jotta omat oikeutesi säilyvät
  ja vahvistuvat Euroopassa.

Osa 2
Mitä inkluusion kannattajat
voivat tehdä?

Inclusion Europe -järjestö teki tämän asiakirjan,
jotta sinä ja muut voitte valmistautua vaaleihin.

Puhu ehdokkaille

Ota selvää puolueista
ja niiden ehdokkaista.
Kirjoita ehdokkaille.
Soita heille ja pyydä tapaamista.

Kun tapaat ehdokkaita, soitat heille
tai lähetät heille sähköpostia:

 1. Kerro heille,
  että heidän pitää kertoa asioista
  selkeästi ja ymmärrettävästi.
  Kysy heiltä, mitä he tekevät,
  jos heidät valitaan.
  Kerro heille selkokielestä ja siitä,
  että se auttaa ymmärtämään asioita.
 2. Kutsu ehdokkaita tapaamaan
  kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään.
  Tilaisuuksissa ehdokkailta voi kysyä kysymyksiä.
  Kerro ehdokkaille,
  että on tärkeää kuunnella
  kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään
  ja keskustella heidän kanssaan.
 3. Pyydä ehdokkaita tekemään asioita,
  jotka ovat tärkeitä kehitysvammaisille ihmisille
  ja heidän läheisilleen.
  Kerro heille, mitä heidän pitäisi tehdä,
  jos heidät valitaan Euroopan parlamenttiin.

Voit käyttää tätä Inclusion Europen
julkilausumaa vuoden 2019 vaaleissa.
Voit lisätä omia ajatuksia niin,
että julkilausumasta tulee sopivampi
oman maasi ehdokkaille.

Voit kertoa ehdokkaille,
miten voit auttaa heitä.
Voit esimerkiksi kertoa ehdokkaista muille ihmisille.
Voit myös jakaa tietoa ehdokkaista ja siitä,
kuinka he kohtaavat kehitysvammaiset ihmiset
ja heidän läheisensä.

Tee yhteistyötä muiden kanssa

Kokoonnu muiden ihmisten kanssa
ja keskustele vaaleista.
Auta muita ymmärtämään,
miksi vaalit ovat tärkeät kehitysvammaisille ihmisille
ja heidän läheisilleen.

Kerro heille, mikä on sinulle tärkeää
ja kuinka mepit voivat vaikuttaa.
Pyydä heitä äänestämään vaaleissa.

Yhdessä voitte saada äänenne kuuluviin mediassa.
Voitte puhua viranomaisille
vaalien saavutettavuudesta.

Äänestä

Euroopan parlamentin vaalit pidetään
23. – 26.5.2019 välisenä aikana.
Jokainen valtio valitsee äänestyspäivän itse.

Laita vaalien päivämäärä kalenteriisi,
että muistat äänestää.
Toimi ja äänestä.
Sinun äänelläsi on merkitystä.

Osa 3

Mitä Inclusion Europe haluaa ehdokkaiden ja puolueiden tekevän Euroopan parlamentin vaaleissa 2019

Euroopassa on noin 7 miljoonaa ihmistä,
joilla on kehitysvamma.
Heillä on miljoonia läheisiä ja ystäviä.

Suurin osa kohtaa joka päivä
syrjintää ja poissulkemista.
Kehitysvammaiset lapset eivät saa käydä koulua
yhdessä ystäviensä ja naapureidensa kanssa.
Kehitysvammaisilla nuorilla on
muita huonommat mahdollisuudet saada
opetusta ja ammattikoulutusta.

Monet kehitysvammaiset aikuiset
eivät pääse palkkatöihin.
Euroopan unionin alueella
sadattuhannet kehitysvammaiset ihmiset
elävät laitoksissa.
He elävät eristyksissä muusta yhteiskunnasta.

Monissa maissa tukea ei ole tarjolla.
Perheenjäsenet joutuvat yksin
auttamaan sukulaisiaan, joilla on kehitysvamma.
Kaikki kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä
eivät pääse terveydenhuoltoon.
Siksi heidän terveydentilansa on huono.

EU:ssa on maita, jotka ovat kieltäneet
kehitysvammaisilta ihmisiltä äänioikeuden.
Se on väärin ja asia pitää muuttaa.
Jokaiselle kuuluu oikeus äänestää.
Kehitysvammaisten ihmisten äänioikeus
on taattu YK:n vammaissopimuksessa.

Vaikka kehitysvammaisilla ihmisillä olisi äänioikeus,
monen on vaikea osallistua vaaleihin.

Osallistuminen on voi olla vaikeaa, koska:

 • Ehdokkaat eivät kuuntele heitä
  tai keskustele heidän kanssaan.
 • Tieto vaaleista on monimutkaista.
  Se ei ole saavutettavaa ja selkokielistä.
 • Vaalikampanjoiden aiheet
  ovat usein kaukana
  kehitysvammaisten ihmisten
  ja heidän perheidensä
  kokemuksista ja tarpeista.

Äänestämällä asioihin voi vaikuttaa.
Äänestä sinäkin!

Euroopan unionin tulee suojella
kehitysvammaisten ihmisten
ja heidän läheistensä oikeuksia.

Inclusion Europe pyytää ehdokkaita ja puolueilta,
jotka ovat ehdolla Euroopan parlamentin vaaleissa,
seuraavia kolmea asiaa:

 1. Kohtaa kehitysvammaisia ihmisiä
  ja heidän perheitään.
 2. Tarjoa selkeää ja saavutettavaa tietoa.
 3. Käsittele asioita, jotka ovat tärkeitä
  kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.

1. Kohtaa kehitysvammaisia ihmisiä
ja heidän perheitään.

Tapaa, kuuntele, keskustele.
Järjestä tilaisuuksia,
joissa keskustelet kehitysvammaisten ihmisten
ja heidän perheidensä kanssa.
Silloin voit kuunnella heidän näkemyksiään
ja kertoa omistasi.
Tapaa kehitysvammaisia ihmisiä,
jotta ymmärrät heidän elämäänsä.

Kun tapaatte,
puhu suoraan kehitysvammaisille ihmisille,
älä vain tukihenkilöille tai ohjaajille.

Kysy, mitä he haluavat tehdä elämässään
ja missä he haluavat asua.
Kysy, miten he saavat tukea
vaaleihin osallistumiseen.

Ota kehitysvammaiset ihmiset mukaan
kaikkeen tekemääsi.

Kun järjestät tapaamisen
vammaisuuteen liittyvistä asioista,
ota aina mukaan kehitysvammaisia ihmisiä.
Kieltäydy tapaamisista,
joihin kehitysvammaisia ihmisiä ei oteta mukaan.

Järjestä tapaamisia sellaisiin aikoihin,
jotka ovat sopivia niille,
jotka hoitavat perheenjäsentään.
Tarjoa apua, jotta he voivat osallistua.

2. Tarjoa selkeää ja saavutettavaa tietoa

Kirjoita vaaliohjelma
helposti ymmärrettävällä kielellä.
Selkokielinen versio on vielä parempi.
Selkokieli tekee tiedosta saavutettavaa kaikille.

Ota yhteyttä järjestöihin,
jotka auttavat saavutettavan tiedon
ja selkokielen tuottamisessa.

Kerro vaaleista ymmärrettävästi.
Kerro, kuka voi äänestää,
milloin, missä ja miten.
Pidä huoli, että äänestäjät
tietävät puolueista ja ehdokkaista.
Vaalien aikana huolehdi siitä,
että tieto on ymmärrettävää.
Se voi tarkoittaa esimerkiksi
ehdokkaiden kuvia äänestyslipuissa.

Poista äänestämisen esteet.
Huolehdi siitä,
että vaalit järjestetään saavutettavasti.

Pidä huoli, että äänestyspaikoille
ja äänestyskoppeihin pääsee pyörätuolilla.
Varmista, että äänestämisen aikana
on tarjolla tukea ja avustajia.

Huolehdi, että on olemassa vaihtoehtoja niille,
jotka eivät voi tulla äänestyspaikalle.
Muistuta äänestäjiä
ennakkoäänestämisestä ja kotiäänestämisestä.

3. Käsittele asioita, jotka ovat tärkeitä
kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen

Vammaisten oikeudet
Toteuta YK:n yleissopimusta
vammaisten henkilöiden oikeuksista
äänestämällä sen mukaisesti.

Tutustu Euroopan unionin
vammaisuuteen liittyvään strategiaan.
Seuraava strategia on nimeltään
European Disability Strategy 2020 – 2030.
Kiinnitä huomiota itsemääräämisoikeuden
ja inkluusion toteutumiseen.

Kehitä Euroopan saavutettavuutta
esteettömyysdirektiivin mukaisesti.
Se lisää palveluiden ja rakennusten saavutettavuutta.

Äänestysoikeus
Vahvista kehitysvammaisten ihmisten oikeutta
äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa.

Arvioi Euroopan parlamentin vaalien saavutettavuutta.
Jaa kehitysideasi muille.

Elämänlaatu
Varmista, että Euroopan unioni
saavuttaa tavoitteensa elämänlaadun parantamisessa
YK:n 2030-tavoitteiden mukaisesti.
Niihin kuuluu köyhyyden vähentäminen sekä
koulutuksen ja terveyden edistäminen.

Paranna kehitysvammaisten ihmisten
ja heidän läheistensä palkkatyöllistämistä
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti.
Siihen kuuluvat inklusiivinen koulutus,
työlähtöinen oppiminen
ja pääsy sosiaaliturvan piiriin.

EU-budjetti
Varmista, että budjetti edistää
inkluusiota ja YK:n vammaissopimusta.

Varmista, että rahoitus edistää
lähiyhteisöissä asumista laitosten sijaan.
Siihen kuuluu tuki ihmisille,
jotka muuttavat pois laitoksista.

Varmista, että ohjelmia, kuten Erasmus+:aa,
käytetään osallisuuden vahvistamiseen koulutuksessa.

Inklusiivinen osallistuminen
Ota mukaan kehitysvammaisia ihmisiä aina,
jos asia koskee heitä.
Kieltäydy osallistumasta,
jos kehitysvammaisia ihmisiä ei ole otettu mukaan
heitä koskevien lakien ja käytäntöjen valmisteluun.

Pyydä Euroopan parlamenttia viestimään
saavutettavasti ja selkokielellä.
Tee Euroopan parlamentin tapaamisista saavutettavia.
Tee kirjallisista materiaaleista saavutettavia ja selkokielisiä.

Tapaa kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään.
Tapaa heitä myös silloin,
kun käsiteltävät asiat eivät koske vammaisuutta.