MALIKE - res, rör på dig, mitt in i livet

Malike har som målsättning att erbjuda barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar olika möjligheter till deltagande. Dessutom vill vi sprida kunskap och engagera oss i frågor som främjer de här personernas deltagande och delaktighet.

Vi arrangerar kurser och evenemang där barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar får testa olika aktivitetshjälpmedel. På våra kurser och evenemang får du också mer information om var och hur du får tag på aktivitetshjälpmedel.

Vår aktivitetshjälpmedelsutbildning ”Ut ur huset, bort från gården” är riktad till närstående och professionella i branschen. Målet med utbildningen är att du skall lära dig hur du bättre kan främja deltagandet och delaktigheten hos barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar. Under utbildningen bekantar vi oss med hjälpmedelslagstiftningen ur ett jämlikhetsperspektiv och lär oss att välja, justera och använda aktivitetshjälpmedel. Vi arrangerar också en naturutflykt med aktivitetshjälpmedel för en grupp personer med svåra funktionhinder.

Vi verkar i många slags nätverk. Genom att uttala oss i olika medier försöker vi öka deltagandemöjligheterna för personer med svåra funktionsnedsättningar och underlätta anskaffningen av aktivitetshjälpmedel.

Av oss kan du få råd och handledning i användningen och införskaffandet av aktivitetshjälpmedel. Du kan testa olika aktivitetshjälpmedel på våra kurser och evenemang.  Vi hyr också kortvarigt ut våra aktivitetshjälpmedel för att du ska ha möjlighet att testa dem hemma innan köp och för tillfälligt behov, t.ex. för en semesterresa.

Malike är en del av De Utvecklingsstördas Stödförbund (KVTL) och fungerar med stöd av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Vår målgrupp består av personer som behöver ett aktivitetshjälpmedel och hjälp av en annan person för att kunna röra på sig och delta i olika aktiviteter. Vi har inga diagnosgränser, men personer vars funktionförmåga är nedsatt på grund av åldrande omfattas inte av Malikes verksamhet. Vi verkar landsomfattande i nära samarbete med våra lokala nätverk. Det multiprofessionella Malike-teamet består av sju anställda.

 

MALIKE-centrum

Sumeliuksenkatu 18 b, 3 våningen • 33100 Tammerfors

tfn 040 483 9327

malike@kvtl.fiwww.malike.fi